Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Pripomenuli sme si storočnicu Československa

V tomto roku si pripomíname niekoľko dôležitých okrúhlych výročí, ktoré sa viažu k našej histórii. Jedným z najdôležitejších určite je sté výročie založenia Československej republiky. Pri tejto významnej príležitosti sme v našom Kultúrno-spoločenskom centre v spolupráci s Maticou Slovenskou na Severe usporiadali besedu a prednášku na túto tému. Zároveň sme si pripomenuli 25. výročie vzniku...

Ing. Jaroslava Stoličná nás navždy opustila

Bohužiaľ, život prináša aj smutné, nečakané a tragické chvíle. V septembri 2018 nás navždy vo veku nedožitých 64 rokov opustila naša aktívna členka Ing. Jaroslava Stoličná. Jarka navštevovala krúžok anglického a ruského jazyka a bola veľmi obľúbená. „Jarka nám všetkým bude naozaj chýbať - spolužiakom, ale aj ostatným členom KSC, lebo Jarka sa zapájala aj do športových a kultúrnych aktivít centra...

Letná olympiáda seniorov

Prvý septembrový týždeň bol v znamení Letnej olympiády seniorov mesta Košíc, ktoré organizuje Magistrát mesta Košice v spolupráci s Radou seniorov Košice. Na piatom ročníku čakalo na viac ako tristo športovcov osem disciplín. Športovalo sa na viacerých miestach, na športoviskách hotelovej akadémie, v Bowling spote a na ZŠ Masarykova. Náš Senior klub Severan reprezentovalo 23 športovcov a veruže...

Máme striebro v petangu

Naši seniori počas prázdnin si okrem plnenia starorodičovských príjemných povinností našli čas aj na športové súťaženie. Utorky patrili petangu v parku, čo pomohlo k získaniu 2. miesta v súťaži družstiev dňa 1. 9. 2018. Súťaž organizovala MČ Staré mesto a zúčastnilo sa jej dvadsať družstiev. Družstvo v zložení Gergeľová, Hlaváček, Repaská získalo striebornú medailu a družstvo v zložení Lohayová,...

Letná olympiáda seniorov 2018

Prvý septembrový týždeň bol v znamení príprav a nakoniec i účasti na Letnej olympiáde seniorov mesta Košíc. Bol to už piaty ročník a účasť športovcov seniorov bola aj najpočetnejsia a to vyše 380.Táto olympiáda zahŕňala súťaženie v 8 disciplínach na športoviskách hotelovej akadémie , disciplíne bowling v Bowling spote a stolnom tenise na ZŠ Masarykova. Náš Senior klub Severan reprezentovalo 23...

Kultúrno - spoločenské centrum opäť otvorené

Dňa 3. 9. 2018 sme po letných prázdninách otvorili brány nášho Kultúrno-spoločenského centra na ďalší takpovediac „školský“ rok. Pri tejto príležitosti sme našich členov trochu netradične privítali malým občerstvením a nad kávou a koláčikom spomínali na letné dovolenky.

Posedenie s vedúcimi krúžkov

Posledný júnový týždeň je tradične časom, kedy v Kultúrno-spoločenskom centre uzatvárame krúžky, ktoré začnú opäť v septembri. Pri tejto príležitosti sme si s vedúcimi jednotlivých krúžkov dňa 3.7.2018 od 13,30 hod. posedeli pri koláčiku, káve a malej pozornosti. Sme našim vedúcim naozaj vďační a ceníme si, že si popri iných aktivitách nájdu čas aj na vedenie krúžkov počas celého roka. Veď aj...

Zmena miesta poslaneckých dní

Oznamujeme obyvateľom MČ Košice – Sever, že počas letných mesiacov sa budú poslanecké dni konať v termíne od 9.7.2018 do 31.8.2018 v zasadačke MÚ na Festivalovom nám. 2 v Košiciach v čase od 16:00 hod. do 17:00 hod. Za pochopenie ďakujeme.

V Športe bez bariér máme striebro

Dňa 11.06.2018 sa členovia nášho klubu seniorov Severan zúčastnili športovej akcie organizovanej Radou seniorov mesta Košice nazvanej Šport bez bariér. Ako už názov napovedá, ide o športové zápolenie špeciálne určené pre zdravotne znevýhodnených občanov a seniorov. Súťaž bola primeraná fyzickým možnostiam súťažiacich. Súťažilo sa v týchto disciplínach: kop futbalovou loptou do bránky, petang,...

Seniorská severská miniolympiáda

Tretí júnový týždeň patril jednému z najvýraznejších športových podujatí našich seniorov: seniorskej severskej miniolympiáde 2018. Sedem rôznych disciplín čakalo na takmer 70-ku športuchtivých seniorov. Náročnosť aj kategórie sme vyberali tak, aby si mohol zasúťažiť každý, čo sa nám aj podarilo. Výsledky je možné si pozrieť v priloženej tabuľke. Nám ostáva len poďakovať sa realizačnému štábu,...

Stránky