Pripomenuli sme si storočnicu Československa

V tomto roku si pripomíname niekoľko dôležitých okrúhlych výročí, ktoré sa viažu k našej histórii. Jedným z najdôležitejších určite je sté výročie založenia Československej republiky. Pri tejto významnej príležitosti sme v našom Kultúrno-spoločenskom centre v spolupráci s Maticou Slovenskou na Severe usporiadali besedu a prednášku na túto tému. Zároveň sme si pripomenuli 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky a osobu A. Hlinku. Prednášajúcimi boli Ing. Anna Naštová a doc. Stanislav Hvozdík z Matice slovenskej. Dozvedeli sme sa aj niektoré zaujímavosti. Vedeli ste napríklad, že bola úvaha o Nitre ako hlavnom meste Slovenska? Podujatie spestrila spevom naša Konvalinka a básňou prispela p. A. Szczureková. Prednášajúcim, hosťom z Matice Slovenskej aj tým, ktorí si prišli prednášku vypočuť, patrí naša vďaka.