Máme striebro v petangu

Naši seniori počas prázdnin si okrem plnenia starorodičovských príjemných povinností našli čas aj na športové súťaženie. Utorky patrili petangu v parku, čo pomohlo k získaniu 2. miesta v súťaži družstiev dňa 1. 9. 2018. Súťaž organizovala MČ Staré mesto a zúčastnilo sa jej dvadsať družstiev. Družstvo v zložení Gergeľová, Hlaváček, Repaská získalo striebornú medailu a družstvo v zložení Lohayová, Blažeková, Potočňáková bolo štvrté. Obom družstvám blahoželáme!