Bezplatné právne poradenstvo bude aj o dva týždne

Vzhľadom na veľký záujem zo strany seniorov o tému dedenia budeme v tejto téme pokračovať výnimočne nie až o mesiac, ale o dva týždne, t. j. dňa 11. 10. 2018 v čase od 13:30 hod. Zároveň budú seniorom poskytnuté aj individuálne konzultácie. Tešíme sa na vás.