V Športe bez bariér máme striebro

Dňa 11.06.2018 sa členovia nášho klubu seniorov Severan zúčastnili športovej akcie organizovanej Radou seniorov mesta Košice nazvanej Šport bez bariér. Ako už názov napovedá, ide o športové zápolenie špeciálne určené pre zdravotne znevýhodnených občanov a seniorov. Súťaž bola primeraná fyzickým možnostiam súťažiacich. Súťažilo sa v týchto disciplínach: kop futbalovou loptou do bránky, petang, šípky, stolný tenis a hod na cieľ. Za Severan sa športového zápolenia zúčastnili Marta Bartková, Alena Dubinová a Juraj Kassay. A naprázdno sme neobišli. V stolnom tenise si Alena Dubinová vybojovala v silnej konkurencii striebornú medailu. Juraj Kassay v najviac obsadenej disciplíne kop do bránky získal tiež striebro. Uznanie a poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, našim medailistom naviac úprimne gratulujeme.