Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Anton Onder na Severskej desiatke tretí

Severská desiatka, jedno z najdôležitejších športových podujatí, ktoré organizuje MÚ Košice-Sever pod záštitou starostu MČ Mariána Gaja, na svojom jubilejnom 5.ročníku hostila rekordných 149 bežcov. Člen Denného centra Anton Onder sa nielenže do Severskej desiatky prihlásil, ale si aj vo svojej kategórii vybehal bronz. Je to veľký športovec a beh je jeho obľúbeným športom. Nám ostáva len znovu...

Súťaž troch generácií

Máj bol bohatý na športové udalosti a aj naša medailová žatva na nich bola úspešná. Okrem Športu bez bariér sa v mesiaci máj konala v rámci Košíc-mesta športu ešte Súťaž troch generácií, na ktorej naša členka a športová referentka spolu s rodinou vybojovala druhé miesto v petangu a tretie v basketbale. Soňa je športovkyňa telom a dušou a my sme radi, že ju máme. Veľká poklona, Sonička!

II. ročník miniolympiády seniorov DC Sever

Po veľkom úspechu I. ročníka našej Miniolympiády zorganizuje MČ Košice Sever a Rada seniorov pri DC Košice - Sever v týždni od 19.6. 2017 do 22.6.2017 jej II. ročník . Súťaže sa môže zúčastniť každý člen DC, ktorý rád športuje. Možností na sebarealizáciu je viac: bude sa strieľať, hrať bowling a stolný tenis, hádzať šípkami, krúžkami aj loptičkou. Komu by to nestačilo, budeme aj...

Deň matiek v DC

Rada seniorov pri DC Košice-Sever v spolupráci s MÚ Košice-Sever usporiadala dňa 17.5.2017 o 14,00 hod. pre svoje členky Deň matiek. Seniorkám sa prihovoril starosta MČ Košice-Sever Marián Gaj a manažérka DC Mgr. Andrea Bočkorášová. Všetky prítomné matky-seniorky dostali okrem kávy ako výraz vďaky malú pozornosť. Tentoraz im okrem nášho súboru Konvalinka zaspieval a zahral na gitare aj pán...

Emil Čarnoky nás navždy opustil

Všetkých nás hlboko zarmútila správa, že náš aktívny člen, zanietený športovec a skvelý človek dňa 29.4.2017 vo veku 67 rokov prehral svoj boj s vážnou chorobou. Kým mu to zdravie dovolilo, v Dennom centre viedol stolnotenisový krúžok, pôsobil ako rozhodca, keď sme zorganizovali súťaže či už v tejto, alebo inej športovej disciplíne. Z každej akcie robil prekrásne fotografie. Odišiel nám výborný...

MDŽ v DC

V marci si celý svet pripomína sviatok všetkých žien –MDŽ. Aj my v DC sme si chceli uctiť naše členky, a preto sme 21.3.2017 o 13,00 hod. zorganizovali v priestoroch DC oslavy tohto krásneho sviatku. Takmer stovka žien si vypočula krátky príhovor prednostu MÚ PhDr. Matúša Hábera a zaspievala si so súborom Konvalinka. Okrem nich im tento sviatočný deň spríjemnili deti zo Súkromnej ZUŠ Gabriela...

Veľkonočný turnaj seniorov v bocci

Po prvýkrát sme sa dňa 10.4.2017 o 13,00 hod. rozhodli v DC usporiadať Veľkonočný turnaj v bocci pre seniorov nad 70 rokov. Boccia je pomerne málo známy, no pre ľudí vo vyššom veku veľmi vhodný, šport. Prihlásilo sa 18 súťažiacich, a ako hosť k nám privítal Samuel Andrejčík s rodičmi. Tento šport je dokonca paralympijskou disciplínou a práve S. Andrejčík vybojoval v bocci pre Slovensko zlatú...

Ako sa brániť pred napadnutím

Keďže sa seniori stávajú „vďačnou“ obeťou najrôznejších fyzických útokov, rozhodli sme sa zorganizovať ukážku hmatov a chvatov na sebaobranu seniorov s ohľadom na ich vek a fyzické schopnosti. Ukážka sa konala 16.3. 2017 o 16,00 hod. v suteréne DC, kde si pod vedením skúseného trénera Romana Pojezdalu, mohla asi tridsiatka prítomných tieto hmaty vyskúšať. Niektorí to veru využili, no aj tak...

Denné centrum ožilo obrazmi

Denné centrum už tradične ako vďaku ženám v marci organizuje v spolupráci s Ing. arch. Evou Lorenzovou podujatie Dámska jazda. Je to výstava výtvarných diel žien – výtvarníčiek z celého východu Slovenska, ale aj zo zahraničia, napr. z Maďarska, Poľska, Rumunska, Moldavska. Tohto roku sa výstava konala 15.3. 2017 o 13,00 a v priestoroch DC sme mali tú možnosť privítať umelkyne z Košíc, Spišskej...

Týždeň mozgu v DC

V rámci Týždňa mozgu, ktorý sa na celom území Slovenska koná v týždni od 13.3. do 17.3.2017 sme ani my v DC neostali pozadu. Vo štvrtok 16.3.2017 sme pre našich seniorov pripravili sériu špeciálnych cvikov zameraných na zlepšenie pamäte a špeciálny tanec nazývaný line-dance. Všetky seniorky ho zvládli na výbornú. Okrem cvičenia si vypočuli od Bc. Ivety Šmidekovej z RÚVZ v Košiciach aj ultrakrátku...

Stránky