Výstava na tému "Zima"

Zima je vonku za oknami, celé Slovensko je prikryté bielou perinou, ale nám to nestačí. „Zimu“ sme pustili aj dnu. Konkrétne do KSC, kde sme dňa 30.1.2019 uskutočnili jedno príjemné kultúrne podujatie. Výstava výtvarných diel amatérov - seniorov  sa, príhovorom starostu MČ Košice – Sever Františka Ténaia, začala o 14,00 hod.  Podujatie bolo určené aj pre širokú verejnosť, dokonca tu boli osobne prítomné niektoré autorky vystavovaných obrazov a  veru každá stolička bola obsadená. Steny nášho KSC obrazy, hoci všetky zobrazovali zimu v jej najrôznejších podobách, pekne preteplili a skrášlili. Naše vrelé poďakovanie patrí Ing. arch. Eve  Lorenzovej, keďže  pod jej taktovkou v spolupráci s organizáciou K-art sa táto výstava uskutočnila. Podľa reakcií návštevníkov to bola vydarená akcia, dokonca títo vyjadrili presvedčenie, že sa podobné akcie budú opakovať. Veru, krásy nie je nikdy dosť!