Beseda s právnikom

Bezplatné právne poradenstvo sa u našich seniorov teší veľkej obľube. V mesiaci december sme toto poradenstvo uskutočnili 6.12.2018 od 14:00 hod. s témou Vecné bremeno. Téma seniorov zaujala a beseda sa živo rozbehla. Všetkých záujemcov o túto službu ubezpečujeme, že bezplatné právne poradenstvo v priestoroch KSC bude pokračovať aj v nasledujúcom roku. Keďže v tomto roku bolo posledné, ďakujeme všetkým, ktorí sa počas celého roka týchto prednášok a besied zúčastňovali. Poďakovanie patrí samozrejme aj Mgr. L. Tőrőkovi z právneho oddelenia MÚ Košice – Sever.