Víťazkou v žolíku naša Ružena Repaská

Dňa 28.03.2019  sa  v priestoroch  Csemadoku uskutočnila súťaž medzi seniormi Seniorského klubu Csemadok a  klubom Severan v kartovej hre „Žolík 51“. Naši seniori z krúžku spoločenských hier Anna Terezková, Martin Bolf, Oľga Bolfová, Mária Leštáková, Zdenka Lenártová, Ružena Repaská, Ondrej Kyška a Juraj Kassay sa snažili uhrať čo najlepší výsledok a dôstojne reprezentovať Severan. Víťazkou v žolíku sa nakoniec stala naša Ružena Repaská. V klube panovala priateľská a veľmi srdečná atmosféra, účastníci súťaže dostali aj malé pohostenie, víťazi boli odmenení diplomom. Aj toto podujatie ukázalo, ako môžu spoločenské hry viesť k ďalšiemu spoznávaniu a upevňovaniu priateľstiev medzi seniormi  jednotlivých seniorských klubov.