Veľkonočný turnaj v bocci

V priestoroch KSC sa s príchodom Veľkej noci dňa 15.4. 2019 konal športový turnaj v hre boccia. Ide o nenáročnú hru  vhodnú aj pre deti, seniorov či hendikepovaných. Prihlásených seniorov sme rozdelili do kategórií aktívnych a neaktívnych športovcov a zápolenie sa mohlo začať. Seniori dali do hry všetko.  V „A“ kategórii  si prvé miesto zaslúžene odniesol František Hlaváček, druhý bol Ladislav Odry a tretí Ivan Moravitz. V kategórii neaktívnych športovcov dominovali ženy.  Prvé miesto patrí Oľge Bolfovej,  za ňou na druhom miesrte sa umiestnila Marta Dziaková a tretia bola Júlia Lőrinczová. Keďže ide o špeciálny turnaj, odmenou neboli diplomy a poháre, ale veľkonočné sladkosti. Odmenení boli nielen vítazi, ale malé čokoládové vajíčko dostal každý súťažiaci. Nesmieme zabudnúť na rozhodcov p. Lohayovú, p. Repaskú a p. Hlaváčka, ktorí dohliadali na správnosť a férovosť hry ani na organizačný štáb na čele so Soňou Gergeľovou.  Všetkým patrí naše veľké ďakujeme.