Veľkonočný turnaj v šípkach

Hádzanie šípok na terč patrí k tým športom, ktoré  sú vhodnú aj pre seniorov a iste aj to je dôvod, prečo má u nich taký úspech, že máme aj samostatný krúžok Šípky.  Jednou zo súťaží je aj Veľkonočný turnaj v šípkach, ktorý sa v KSC konal 15.4.2019. Chceli sme aktivizoval všetkých členov KSC, nielen aktívnych športovcov, preto sme súťažili v dvoch kategóriách – aktívni a neaktívni seniori. V kategórii aktívnych bola na prvom mieste Agáta Klubertová, druhá bola Anna Širilová. Na treťom mieste majú svoje zastúpenie muži v osobe Ladislava Odryho. Medzi neaktívnymi športovcami – seniormi sa na prvom mieste umiestnil Ondrej Kyška, na druhom Oľga Bolfová a na treťom Etela Potočnáková.  Odmenou pre víťazov a poďakovaním pre rozhodcov boli  veľkonočné sladkosti, no čokoládové vajíčko dostal každý súťažiaci. Nad regulérnosťou zápolenia bdeli rozhodkyne A. Klubertová a V. Ličková, ktorým patrí naša úprimná vďaka rovnako aj organizačnému štábu. Ďakujeme.