Severanka na speváckej súťaži

Súčasťou osláv Dňa Košíc 8.5.2019 bola  aj spevácka súťaž organizovaná Radou seniorov mesta Košice  a mesta Košice v T-systems na Alejovej 2. Súťažilo sa v speve jednotlivcov,  dvojčlenných  trojčlenných  skupín.  Severan reprezentovali speváčky  novovzniknutého súboru Severanka. V sólokategórii to bola   Anna Kováčová Anka, , ktorá dievčatá doprevádzala na harmonike, v kategórii duo to boli Anastázia Szczureková a Mária Župová, v kategórii trio Kvetoslava Salanciová, Viera Palaščáková a Anastázia Szczureková. Hoci sa im neušla medaila, vystúpenie sa všetkým páčilo. Dievčatá nadobudli skúsenosti  a veríme, že nabudúce donesú domov aj medailu.  Celodenný program vyvrcholil seniorským Majálesom, pri ktorom okrem skvelej muziky  bola možnosť ochutnať aj guláš. Ceny súťažiacim odovzdal  starosta MČ Košice – Juh pán  J. Hlinka  a námestníčka primátora pani  L. Gurbáľová. Seniorov prišiel pozdraviť aj  primátor mesta Košice pán Jaroslav Polaček