V športe troch generácií máme zlato

8.máj už tradične patrí športovo-kultúrnemu podujatiu „Šport troch generácií”, ktoré organizuje Rada seniorov mesta Košice, mesto Košice v spolupráci s MČ Košice-Juh v  priestoroch T-Systems na Alejovej ulici. Je to obľúbený deň seniorov a ich rodín. Súťažilo sa v rôznych športových disciplínach, vládla skvelá atmosféra. Zvládnutie disciplín ako petang, basketbal, kop na bránku, beh, šípky ale aj stolný tenis  nerobili našim seniorom žiadny problém. Za náš Severan súťažilo družstvo rodiny Gergeľovej a rodiny  Rendošovej. Bojovali statočne, konkurencia 16-tich družstiev v zložení starý rodič – rodič – dieťa bola  silná. Družstvo  rodiny Gergeľovej získalo zlatú medailu, najlepší boli v šípkach. Uznanie za vzornú reprezentáciu  si zaslúžia Gergeľovci aj Rendošovci. Obom rodinám z celého srdca ďakujeme.