Odborná prednáška o infekčných chorobách 24.1.2024 v Kultúrno spoločenskom centre

Vážení seniori,

Senior klub SEVERAN pre vás pripravil v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach odbornú prednášku na tému INFEKČNÉ CHOROBY.

Prednáška spojená s besedou sa uskutoční vo štvrtok 24.1.2024 o 14.00 hod v priestoroch Kultúrno spoločenského centra na ulici Obrancov mieru 2.

O infekčných chorobách a ako sa chrániť vám príde porozprávať MUDr. Maxim Kojš z Oddelenia výchovy k zdraviu RÚVZ v Košiciach.

Tešíme sa na vás!