Plánované prerušenie distribúcie elektriny- 10.06.2024 a 11.06.2024

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne

10.06.2024  a 11.06.2024  od 08:1hod. do 18:00 hod.- Dobšinského, Hurbanova, Jahodová, Lesná, Potočná, Tŕňova, Urbánkova, Višňová, Vnútorný červený breh, Vonkajší červený breh Záhradná