Odstávky energií

Plánované prerušenie distribúcie elektriny - marec 2022

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 15. marca.2022 od 10:00 h do 14:30 h 18. marca 2022 od 08:00 h do 16:30 h 21. marca 2022 od 08:00 h do 16:30 h 23. marca 2022 od 08:10 h do 16...

Odstránenie poruchy vody

Oznamujeme občanov, že dňa 18 .02.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody na celej ulici Slavkovská, z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Slavkovská 16 . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Národná trieda od č.d. 1 po č.d. 25 nepárne, ul. Palkovičová č.d. 1, 2, 3, 4, 5 v termíne 15. februára 2022 od 08:10 h do 16:30 h Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je...

Odstraňovanie poruchy vody

Oznamujeme občanov, že dňa 14.02.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Mengusovská a Kavečianska cesta. Odstraňovanie poruchy bude konkrétne na Mengusovskej 3. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00 hod.

Odstránenie poruchy vody

Dňa 07.02.2021 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Cyklistická 7 . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00.

Odstránenie poruchy vody

Dnes, 17.01.2021 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Slovenskej jednoty 19 - 45. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00. Porucha bude odstraňovaná na ulici Slovenskej jednoty 39.

Odstránenie poruchy vody

Oznamujeme občanom, že dňa 14.01.2021 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Slovenskej jednoty 47 a Vihorlatská 44 . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: celá ul. Družstevná, ul. Národná trieda č.d. 1 - 25 - nepárne, ul. Palkovičová č.d. 1, 2, 3, 4 a 5 v termínoch 13. decembra 2021 od 08:20 h do 16:00 h 14. decembra 2021 od 08:20 h do 16:00 h

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Cimborkova č.d. 31, 33 v termíne 9. decembra 2021 od 08:40 h do 16:00 h

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Slovenskej jednoty č.d. 12, 12/A, 17 ul. Národná trieda č.d. 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18 ul. Gorkého č.d. 9, 11 ul. Cimborkova č.d. 1 - 30 ul. Alešovo nábrežie č.d. 2 - 30 v termíne 9. decembra 2021 od...

Stránky