Odstávky energií

Odstávka vody - Alešovo nábrežie

Dnes, 17.05.2023 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Alešovo nábrežie 12. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00 hod.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny- 2.5.2023 a 3.5.2023

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 02.05.2023 a 03.05.2023 od 08:00 hod. do 16:30 hod. - Na Kalvárii, Račí potok, Stará spišská cesta 6964 V prílohe sú uvedené čísla...

Odstránenie poruchy vody

Dňa 17.04.2023 bude VVS a.s. odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí v Košiciach – mestská časť Sever – Hrbová č.1 Bez vody bude ulica Hrbová v čase cca od 09:00 do 14:00

Oprava poruchy na vodovodnom potrubí

Dnes, 17.04.2023 bude VVS a.s. odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí na ulici Hrbová č.1. Bez vody bude ulica Hrbová v čase cca od 09:00 do 14:00 hod.

Odstávky distribúcie elektriny- marec 2023

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 22.03.2023 od 08:20 hod. do 16:30 hod. - na uliciach Na Kalvárii, Račí potok, Stará spišská cesta 6964, Čičky - majer 2782. Oznamujeme občanom...

Odstraňovanie poruchy vody

Dnes, 28.03.2023 bude VVS a.s. odstraňovať poruchu v Košiciach mestská časť Sever ulica Moravská č.25 Bez vody bude ulica Moravská v čase cca od 09:00 do 14:00 hod.

Odstraňovanie poruchy vody

Z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 27.03.2023 od 08:00 hod., do 15:00 hod. odstávka dodávanej studenej vody na adresách Moravská 1-32. Odstraňovaná bude porucha na Moravskej 25.

Odstraňovanie poruchy vody

Dnes, 17.3 odstraňuje VVS a.s. poruchu na ulici Huncovská 23 . Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody na tejto ulici.

Odstraňovanie poruchy vody

Dnešný deň 07.03.2023 bude VVS a.s. odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí v Košiciach – mestská časť Sever – Kalvárii ulica Na šajbe č.d.16 - bez vody bude ulica Na šajbe a to v čase cca od 14:00 hod. do 20:00 hod.

Odstránenie poruchy vody

Dnes, 03.03.2023 odstraňuje VVS a.s. poruchu na ulici Hurbanova 18 - 36 . Odstraňovať sa bude na ulici Hurbanova 18. Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody na týchto uliciach.

Stránky