Odstávky energií

Odstránenie poruchy vody

Dnes, 03.03.2023 odstraňuje VVS a.s. poruchu na ulici Hurbanova 18 - 36 . Odstraňovať sa bude na ulici Hurbanova 18. Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody na týchto uliciach.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 21.02.2023 od 08:30 hod. do 16:30 hod. - na uliciach Kavečianska cesta, Na stráni, Suchodolinská a Čermeľská cesta. V prílohe je podrobný...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 14.02.2023 od 08:20 hod. do 16:30 hod. - na uliciach Kisdyho a Tomášikova. V prílohe je podrobný zoznam dotknutých odberných miest.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne: 09.02.2023 od 08:00 hod. do 16:30 hod. - Slovenskej jednoty 1, 3, 81/1 V prílohe sú uvedené čísla elektromerov, ktorých sa bude týkať plánované prerušenie distribúcie elektriny

Odstraňovanie poruchy vody

Dnes, 13.12.2022 v čase od 08:00 do 15:00 hod. bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Záhradná . Odstraňovanie poruchy bude prebiehať konkrétne na Záhradnej 6. Ďakujeme za pochopenie.

Odstránenie poruchy vody

Dňa, 6.12.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Cyklistická 17 .

Odstránenie poruchy vody

Dňa, 30.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Olivová 19 (Kalvária) a Národná trieda 48 . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00 ...

Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň 29.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Kostolianska cesta č. 67 . . Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00 . Ďakujeme za pochopenie.

Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň 25.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Národná trieda 25.

Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň 22.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Národná trieda 21, Vencová – Magdalénska . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 13:30 .

Stránky