Harmonogram zasadnutí MZ a MR

Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva

MČ Košice – Sever na 1. polrok 2020

 

Zasadnutia Miestnej rady MČ Košice – Sever:

          24.02.2020 (pondelok) o 14:00 hod.

          27.04.2020 (pondelok) o 14:00 hod.

          22.06.2020 (pondelok) o 14:00 hod.

 

 

Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever:

         24.02.2020 (pondelok) o 15:00 hod.

         27.04.2020 (pondelok) o 15:00 hod.

         22.06.2020 (pondelok) o 15:00 hod.