Harmonogram zasadnutí MZ a MR

Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva

MČ Košice – Sever na 2. polrok 2021

 

Zasadnutia Miestnej rady MČ Košice – Sever:

  • 24.09.2021 /piatok/ o 14.00 hod.
  • 20.12.2021 /pondelok/ o 14.00 hod

 

Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever:   

  • 24.09.2021 /piatok/ o 15.00 hod.
  • 20.12.2021 /pondelok/ o 15.00 hod.