Harmonogram zasadnutí MZ a MR

Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva

MČ Košice – Sever na 1. polrok 2023 

 

Zasadnutia Miestnej rady MČ Košice – Sever:

  • 20.03.2023 /pondelok/ o 15.00 hod.
  • 19.06.2023 /pondelok/ o 15.00 hod.

 

Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever:   

  • 22.03.2023 /streda/ o 16.00 hod.
  • 21.06.2023/streda/ o 16.00 hod.