Harmonogram zasadnutí MZ a MR

Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva

MČ Košice – Sever na 2. polrok 2020

 

Zasadnutia Miestnej rady MČ Košice – Sever:

  • 25.09.2020 /piatok/ o 14.00 hod.
  • 14.12.2020 /pondelok/ o 14.00 hod

 

Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever:   

  • 25.09.2020 /piatok/ o 15.00 hod.
  • 14.12.2020 /pondelok/ o 15.00 hod.