Harmonogram zasadnutí MZ a MR

Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva

MČ Košice – Sever na 1. polrok 2022

 

Zasadnutia Miestnej rady MČ Košice – Sever:

  • 28.02.2022 /pondelok/ o 14.00 hod.
  • 29.04.2022 /piatok/ o 14.00 hod.
  • 24.06.2022 /piatok/ o 14.00 hod.

 

Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever:   

  • 28.02.2022 /pondelok/ o 15.00 hod.
  • 29.04.2022 /piatok/ o 15.00 hod.

-  zasadnutie bude spojené so slávnostným odovzdaním ocenení osobnostiam Mestskej časti Košice - Sever

  • 24.06.2022 /piatok/ o 15.00 hod.