Harmonogram zasadnutí MZ a MR

Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva

MČ Košice – Sever na 1. polrok 2019

 

Zasadnutia Miestnej rady MČ Košice – Sever:

          26.04.2019 (piatok)

          19.06.2019 (streda)

 

Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever:

         29.04.2019 (pondelok)

         21.06.2019 (piatok)

 

 

Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva

MČ Košice – Sever na 2. polrok 2019

 

Zasadnutia Miestnej rady MČ Košice – Sever:

          19.08.2019 (pondelok) o 13.00 hod.

          18.10.2019 (piatok) o 13.00 hod.

 

Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever:

         23.09.2019 (pondelok) o 15.00 hod.

         16.12.2019 (pondelok) o 15.00 hod.