OZNAM PRE OBČANOV

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 02.04.2020 až do odvolania,  bude Miestny úrad MČ Košice - Sever, Festivalové námestie č. 2 v Košiciach (budova Amfiteátra) otvorený v obmedzenom režime.

 

 

Oznam o rekonštrukcii plynovodov

Oznamujeme občanom, že v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, bude prebiehať rekonštrukcia plynovodov.

Miesto: ul. Račí potok, Na Šajbe

Plánovaný termín začatia prác: 16.03.2020

Plánované dokončenie prác: 30.10.2020

 

OZNAM

V súlade s usmernením Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR žiadame rodinných príslušníkov prijímateľov sociálnej služby, ktorí sa v uplynulých dňoch zdržiavali, respektíve sa naďalej zdržiavajú v oblasti s výskytom koronavírusu 2019 - nCoV, aby zvážili návštevy svojich rodinných príslušníkov a dodržiavali opatrenia i

Stránky