Čistenie komunikácie pred OC Mier

Prosíme  o dodržiavanie prenosného dopravného značenia pred OC Mier, dňa 23.9.2020 bude prebiehať čistenie komunikácie a realizácia vodorovného dopravného značenia. Mali by pribudnúť aj ďalšie parkovacie miesta.

Oprava výtlkov pred OC Merkúr

Pred OC Merkúr sa v súčinnosti s mestom Košice začalo s opravou výtlkov na parkovisku. Dúfame, že v najbližších dňoch to bude ukončené, aby mohli byť 22.8.2020 namaľované čiary na parkovanie, samozrejme, ak nám to počasie dovolí. Prosíme obyvateľov a návštevníkov o zhovievavosť a pozornosť pri podmienkach parkovania a nakupovaní na trhovisku.

Stojany na bicykle v MČ Košice - Sever

V týchto dňoch nám pribudli vďaka mestu Košice cyklostojany na siedmich rôznych miestach v našej mestskej časti. Pre športovcov v parku Anička pri workoutovom ihrisku, na Podhradovej pred predajňou potravín pri kostole. V Čermeľskom údolí hneď na začiatku pri obratisku električiek a v lokalite Baránok, kde sme minulého roku vytvorili detské ihrisko pri Ovečke. Na Tomášikovej ulici boli vytvorené...

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - august 2020

Podarilo sa nám zabezpečiť veľkokapacitný kontajner pri Hlinkovej 23 na tento víkend 15.8. - 16.8.2020. Veľkokapacitné kontajnery budú v auguste rozmiestnené od 11.08.2020 - 18.08.2020 v MČ Košice - Sever na nasledujúcich uliciach: 1. Kostolná / Na Kalvárii 2. Polianska / Lomnická 3. Kavečianska cesta 4. Za štadiónom / Horolezecká 5. Slovenská 6. Stará...

Stránky