Sčítanie obyvateľstva

V týchto dňoch stále prebieha sčítanie obyvateľov. Ku dnešnému dňu je v MČ Košice - Sever percento sčítania na čísle 48,17 %. Obyvateľ sa sčítava prioritne sám (resp. s pomocou blízkej osoby) vyplnením elektronického sčítacieho formulára https://eso.scitanie.sk/sk . K dispozícii bude do 31. marca 2021. Pripájame informatívne video...

Pozvánka na XIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m XIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 12. marca 2021 (piatok) o 15. 00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto navrhovaným...

Linka na zabezpečenie základných životných potrieb pre odkázané osoby

Na základe Uznesenia vlády SR č. 123 bola Mestskou časťou Košice - Sever zriadená linka na zabezpečenie základných životných potrieb pre odkázané osoby, ktoré sú pozitívne na ochorenie COVID - 19, ktorú je možné využiť v pracovné dni od 09.00 do 15.00 hod. na telefónnom čísle 0917 90 90 15.

Stránky