Informácie o uzávierkach ciest počas 45. ročníka Rally Košice

Oznamujeme občanom, že od soboty 19.10.2019 do nedele 20.10.2019 budú uzávierky na cestách a to nasledovne:

Sobota, 19.10.2019
Cesta medzi obcami Herľany a Banské bude uzavretá od 12:35 do cca 15:00 hod. a od 16:30 do cca 18:30 hod.
Nedeľa, 20.10.2019
Cesta pri Ružínskej priehrade - medzi odbočkou smerom na Malú Lodinu pri moste za Košickou Belou až po odbočku do chatovej oblasti pred Malou Lodinou (za odbočkou k tunelu) bude uzavretá: od 07:35 do cca 14:45 hod.Organizátor podľa aktuálnej situácie zváži otvorenie cesty na 5 – 10 minút o cca 09:50 a 12:20.

Odstránenie poruchy vody

Dňa 16.09.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na uliciach Národná trieda 46 . Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy. 

Odpustová slávnosť na Kalvárii

Saleziáni don Bosca vás srdečne pozývajú na odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie do areála Saleziánskeho strediska na Kalvárii 23 v Košiciach, kde prebehne program odpustovej slávnosti, svätá liturgia a pobožnosť sv. ruženca v časových intervaloch :

14.09.2019 ( sobota)  od 16:30 hod. - 23:00 hod. 

15.09.2019 ( nedeľa) od 07:00 hod. - 13:00 hod.

Košický medzinárodný plenér výtvarníkov 2019 je zahájený

Priestory Kultúrno - spoločenského centra sa včera,12. septembra 2019, niesli v duchu maliarskeho umenia a nadšencov maľovania. Na XIII. ročníku Košického medzinárodného plenéru výtvarníkov, ktorý organizačne zastrešovala Ing. arch. Eva Lorenzová sa osobne zúčastnili niektorí maliari z Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Čiech a Slovenska a takmer 60 návštevníkov. Výstavu si prišiel osobne pozrieť aj starosta MČ Košice Sever František Ténai. Prítomných privítala Andrea Bočkorášová za Mestskú časť a Eva Lorenzová za K- art.

Stránky

Vyhlásenie príležitostného trhu počas odpustovej slávnosti na Kalvárii

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 3 ods. 1 zákova č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a dopélnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( žinostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s Prílohou č. 2 VZN Mestskej časti Košice - Sever č.

Oznámenie o organizovaní kultúrneho podujatia a vyhlásenie príležitostného trhu

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN  č. 47 a prílohami  č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e)  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Košice – Sever    

Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice - Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever vyhlasuje: 

Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever.

 

Vyvesené: 30.08.2019

Zvesené: 06.09.2019

 

Stránky