MINI RECYKLÁCIA PRIATEĽOV ZEME 2019

Priatelia Zeme - SPZ a ADRA - adventistická agentúra pre rozvojovú pomoc, v spolupráci s Mestskou časťou Košice – Sever, opäť organizujú výmennú burzu, ktorá pomáha nielen ľuďom, ale aj prírode. Ekologicko-charitatívna “MINI RECYKLÁCIA PRIATEĽOV ZEME” sa uskutoční v termíne od 13. 5. do 17. 5. 2018, každý deň od 10.00 do 14.00 hod. a v stredu od 13.00 do 17:00 hod. na ulici Obrancov mieru 2 v Košiciach ( Kultúrno- spoločenské centrum). Darovať môžete funkčné, čisté a použiteľné veci z domácnosti, ktoré už nepotrebujete: knihy, obuv, šatstvo (okrem kabátov a oblekov), drobnú elektroniku a hračky.

Viac informácií získate:

tel.: 0908 557 598

Rok dobrovoľníctva 2019

Sme veľmi radi, že sa nájdu ľudia, ktorým záleží na čistote prostredia. Chceli by sme sa poďakovať pánovi poslancovi MČ Košice – Sever  Ing. Milanovi Baraníkovi a jeho rodine, ďalej skupine ochotných ľudí, ktorí pravidelne upratujú lúku/svah nad ulicou Zoborská smerom ku Vyhliadkovej veži. Urobili tak aj tento rok 30.03.2019. Oslovili Mestskú políciu a tá im poskytla vrecia a rukavice a potom odpad odviezla.

Kollmann Race Bankov

Športový klub PD Autosport organizuje 06.04.2019 (sobota), preteky automobilov s názvom Kollmann Race Bankov. Je to siedmy ročník podujatia, ktoré je v prebiehajúcej sezóne zaradené do seriálu Profituning Cup. Tieto preteky zároveň odštartujú aj Majstrovstvá Slovenskej republiky v automobilovom slalome. Trať bude pripravená na asfaltovej ceste, ktorá vedie z Mestskej časti Košice Sever – Čermeľ na Horný Bankov (mapa nižšie v odkazoch). Dĺžka trate je 1,6 kilometra. Každý zúčastnený jazdec ju absolvuje 3x.

Odstránenie poruchy vody

Dňa 02.04.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Rampová 8. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Stránky