Spomíname na minuloročné Adventné trhy

Tento rok je všetko okolo nás iné a náš život zasiahla pandémia. Práve dnešný deň pred rokom sme otvárali Adventné trhy na námestí Jána Mathého pod názvom " Od Kataríny po Advent ". Pestrým programom nám spríjemnili tento predvianočný čas deti z našich základných škôl, stánky hýrili dobrotami a oblečením.  Svojou vôňou lákal ľudí kotlíkový guláš, ale aj starostovský punč.

 

        

Odstránenie poruchy vody

Dnes, 19.10.2020 (pondelok) bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Kavečianska cesta 54 . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Ďakujeme za pochopenie.

Miestny úrad Košice - Sever v piatok 16.10.2020 ZATVORENÝ!

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sever bude dňa 16. októbra 2020 (piatok) z technických príčin pre verejnosť ZATVORENÝ. V prípade neodkladných záležitostí kontaktujte tel. číslo 0917 989 099 - Mgr. Slávka Vacová, elektronicky na info@kosicesever.sk , alebo na oddelenie evidencie...

Prší a stúpa Hornád?

Aktuálna situácia o 12.45: Vyhlásený je 3. povodňový stupeň, Hornád by už nemal výraznejšie stúpať, predpokladaná kulminácia o 1-2 hodiny, ak je dobrá predpoveď. Situácia o 10.30 (fotky): Na rieke Hornád v MČ Košice - Sever pri Ťahanovskom moste, pri Hati a Súdky sú už pod vodou.

Stránky

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 03.11.2020 trvalý pobyt občanovi: Veronika Szabóová, nar. 07.08.1988. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever. Vyvesené...

Ponuka na prenájom pozemkov

Slovenský pozemkový fond oznamuje v zmysle § 2 ods. 21 nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov, že ponúka na prenájom pozemky v k. ú. Kamenné, podľa prílohy. Zverejnené: 22.10.2020 Zvesené: 12.11.2020

Koncepcia rozvoja Mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky - aktualizácia

Okresný úrad Košice prijal dňa 28.08.2020 od obstaraváteľa oznámenie o strategickom dokumente " Koncepcia rozvoja Mesta Košice v obalsti tepelnej energetiky - aktualizácia. Bližšie informácie v prílohe TU .

Stránky