Upozornenie na dočasné dopravné obmedzenia

Mesto Košice upozorňuje, že v súvislosti s uzatvorením Komenského ulice pre automobilovú dopravu počas podujatia Svetový deň bez áut v nedeľu 22. septembra 2019 dôjde na tejto a priľahlých komunikáciách k dočasným dopravným obmedzeniam.

Poslanecký deň - OD Beta dňa 2.9.2019

V pondelok, 2. septembra 2019 o 16:00 hod., sa uskutoční poslanecký deň pri samoobsluhe OD Beta. Ak máte nejaké otázky a podnety neváhajte a príďte sa porozprávať s poslancami Mestskej časti Košice - Sever. 

Záver leta v zariadení opatrovateľskej služby

Záver leta v zariadení opatrovateľskej služby sme oslávili ako sa patrí, a to dobrým jedlom a ešte lepšou hudbou. O chutné palacinky pre klientov a hostí sa postarala vrchná sestra spolu s opatrovateľkami a svoj hudobný talent predviedla spevácka skupina Ruža pod vedením pána Wagnera. Všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemne strávené popoludnie, ktoré si určite zopakujeme.

Stránky

Oznámenie o organizovaní kultúrneho podujatia a vyhlásenie príležitostného trhu - REVIVAL FEST 2019

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN  č. 47 a prílohami  č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e)  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Košice – Sever    

                                  

VEREJNÁ VÝZVA na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:

Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever

Účel poskytnutia dotácie:

VEREJNÁ VÝZVA na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:

Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever

Účel poskytnutia dotácie:

Realizácia projektu " Revitalizácia detského ihriska na ulici Cesta pod Hradovou 27-31 na parcele 7191" - revitalizácia detského iáhriska v súlade s príslušnými platnými predpismi.

Zverejnené: 23.8.2019

Stránky