Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!

E lektronické s čítanie ob yvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronick é , absolútne bezpečné a pohodlné . Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpe čne , prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk...

Hľadáme opatrovateľku

Pre naše Zariadenie opatrovateľskej služby na ul. Ťahanovské riadky 91 v Košiciach hľadáme opatrovateľku na trvalý pracovný pomer. Predpokladaný nástup je 1.3.2021. Bližšie informácie poskytneme v úradných hodinách na tel. č.: 055/6324772 ( p. Pustaiová).

Testovanie - Amfiteáter

Dnes 18.1.2021 sa môžete prísť otestovať na Amfiteáter do 17.00 hod. Zajtra začíname od 09.00 hod. opäť do 17.00 hod a aj v stredu v rovnakých časoch. O ostatných časoch a testovacích miestach budeme informovať priebežne.

Stránky