Letný prímestský tábor opäť na Severe

Leto sa nezadržateľne blíži a s ním prichádzajú letné prázdniny, ktoré sú spojené s voľnom vašich detí. Vymyslieť pre nich program na dva mesiace, dá rodičom zabrať, a preto sme pripravili letný tábor v dvoch turnusoch, kde sa o vaše ratolesti postaráme my.

Nebudú chýbať rôzne tematické zamerania, zábava, šantenie, nové priateľstvá a praktické vedomosti zo života podávané hravou formou. Tábor je dostupný aj pre deti z iných Mestských častí mesta Košice. Tak neváhajte a prihláste svoje deti čím skôr.

Organizátor: Mestská časť Košice – Sever v spolupráci s OZ Dračia stopa.

Termín turnusov: I. turnus:  09.07. – 13.07.2018

                                      II. turnus:  06.08. – 10.08.2018

TS: Slovak Telekom

 Vážení spoluobčania, spoločnosť Slovak Telekom sa práve v našej lokalite rozhodla rozšíriť svoje pokrytie a prichádza s modernou technológiu plnej zábavy! Už aj my môžeme využiť mimoriadnu ponuku a získať vysokorýchlostný, stabilný optický Magio Internet s rýchlosťou až do 300 megabitov za sekundu a Magio Televíziu v najvyššej HD kvalite s exkluzívnymi športovými kanálmi DIGI sport.

Odstránenie poruchy

Dňa 22.5.2018 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Hurbanova č. 17 a Terchovská 14. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Oznámenie

Dňa 18.05.2018 bude Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever zatvorený z dôvodu oznámenia Východoslovenskej distribučnej, a. s. o prerušení distribúcie elektriny v lokalite Festivalové námestie 2, Košice – Sever.

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

                                                                                        Michal Kopilčák, Košice – Sever

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 25.05.2018 do 09.06.2018.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Michal Király,   Košice-Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 24.05.2018 do 08.06.2018.

 

Stavebné povolenie MK/A/2018/10690-03/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad rozhodol o povolení stavby "Rozšírenie NN distribučnej sústavy, Kalvária, Košice".

Vyvesené:22.05.2018

Zvesené: 06.06.2018

Stránky