Poslanecké dni opäť pravidelne na úrade

Poslanecké dni budú opäť od júna pravidelne na miestnom úrade (Budova Amfiteátra, Festivalové námestie 2, Košice - Sever 

Termín: každú stredu od 16.00 do 17.00 (okrem dní voľna a štátnych sviatkov)

Miesto: Kancelária prvého kontaktu (KPK) na prízemí budovy

Na diskusiu s vami sú pripravení:

1.6.2022 – Ing. Milan Baraník

8.6.2022 – Ing. Viliam Beňo

15.6.2022 – Ing. Jozef Filipko

Oznámenie o prerušení dodávky vody VVS

Upozorňujeme obyvateľov, že dnešný deň 10.05.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Hurbanová 24 . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00. Ďakujeme za pochopenie.

Čistenie komunikácií aj na aktuálne najkrajšej ulici v MČ

Keďže v aprílovom termíne čistenia komunikácií nám neprialo počasie a nepodarilo sa tak všetky plánované úseky vyčistiť k spokojnosti, od pondelka 9.5.2022 sa budú komunikácie čistiť opätovne. Prosíme obyvateľov, aby si všímali a rešpektovali dopravné značenie a umožnili tak plynulý priebeh prác.

Súťaž o najkrajšiu vyzdobenú jarnú predzáhradku / záhradku

Mestská časť Košice - Sever vyhlasuje Súťaž o najkrajšiu vyzdobenú jarnú predzáhradku / záhradku so zaujímavými odmenami pre výhercov. Uzávierka súťaže bude 31. mája 2022 .

Stránky

Oznámenie o Plánovaných prerušeniach dodávok tepla zo SCZT Košice v roku 2022

Oznámenie o celosystémovej odstávke zdroja TEKO dňa 14.6.2022 pre všetky OST napojené na horúcovodnú tepelnú sieť.

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 09.06.2022 Úložná doba: od 09.06.2022 do 27.06.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Ladislav Rigo David Takács Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 09.06.2022 Obyčajné listové zásielky sa...

Oznámenie

Oznamujeme občanom, že dňa 30.05.2022 bolo Mestskej časti Košice-Sever ako dotknutej obci doručené oznámenie o strategickom dokumente: „Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice - SECAP" Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v budove...

Stránky