Severská desiatka 2022

Severská desiatka 2022

Priaznivci behu a športovej udalosti, ktorú pre vás organizujeme už 8. rok, pozor! Severská desiatka 2022 sa blíži. 

12. októbra 2022 (streda) môžete opäť obuť tenisky a prísť si zmerať sily, prípadne prekonať rekord trate.

Registrácia bude od 14:30 hod. - 15:30 hod. pri bufete Živánska koliba. Behať sa bude tradične 10-kilometrová trať na trase Bankov - Alpinka v 11 kategóriách. 

Prvých 150 najrýchlejšie prihlásených bežcov získa špeciálne vyrobenú účastnícku medailu.

Uzávierka prihlášok so zvýhodneným štartovným je do 10.10.2022

 

Oprava poruchy na vodovodnom potrubí

Dnes, 03.08.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Horolezecká 4. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 13:30 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Odstraňovanie poruchy vody

Dnes, 2.8.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Horolezecká 5 . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od od 08:30 hod. do 13:30 hod.

Mimoriadna správa!

MIMORIADNA SPRÁVA Oznamujeme občanom, že dňa 22.07.2022 Mestská časť Košice - Sever obdržala informáciu, že Okresný úrad Košice a Okresný úrad Košice - okolie vydávajú v zmysle § 30 ods. 4 zákona o lesoch ZÁKAZ VYUŽÍVANIA LESOV VEREJNOSŤOU, v čase od 23.07.2022, od 00:00 hod do odvolania z dôvodu enormného nebezpečenstva vzniku požiarov a prebiehajúcich už jestvujúcich požiarov na lesných...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 31.08.2022 Úložná doba: od 31.08.2022 do 19.09.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Tomáš Klenovský

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 30.08.2022 Úložná doba: od 30.08.2022 do 19.09.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Pavel Andrási Juraj Danko Alexandra Holováčová Tomáš Horváth Martin Kříž Peter Romančák...

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Daniel Klema Naposledy pobyt: Košice - mestská časť Sever Písomnosť č. 102348051/2022 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1. Vyvesené: 30.08.2022 Zvesené: 14.09.2022

Stránky