Prázdniny na korčuliach

Včerajšie popoludnie (15.08.2018) patrilo veľkým aj malým korčuliarom. V týchto letných horúcich dňoch sa mohli opäť schladiť v Crow arene na letnom korčuľovaní, ktoré Mestská časť Košice – Sever už tradične zorganizovala pre občanov zo Severu. Prítomný bol aj starosta Marián Gaj, ktorý rozdával malým korčuliarom sladké odmeny.

I. turnus letného tábora na Severe 2018

Čas beží a my máme opäť za sebou I. turnus letného tábora na Severe. Počasie nás nesklamalo, deti sa dosýta vyšantili, zapájali sa do rôznych súťaží a spoznali zaujímavé miesta Košíc. Ďakujeme animátorkám z organizácie Dračia stopa za skvelú spoluprácu a rodičom za prejavenú dôveru, s ktorou nám počas celého týždňa zverovali svoje deti.

Fotodokumentácia tu

Hudba, spev aj tanec v zariadení opatrovateľskej služby

Hudba a spev sú spojené nádoby a o ich pozitívnych vplyvoch na emocionálny svet človeka niet pochýb. S cieľom vyvolať príjemné zážitky u klientov zariadenia opatrovateľskej služby bolo dňa 12.07.2018 zrealizované vystúpenie členov mužskej speváckej skupiny „Košicki śpivaci“. Mohutný spev piesní z celého regiónu východného Slovenska znel aj za brány zariadenia, vyčaril úsmev nielen na tvárach našich klientov a zúčastnených hostí, ale niektorých pozdvihol aj do tanca. Ďakujeme speváckej skupine, ktorá nám priniesla radosť, dobrú náladu a spestrila letné popoludnie.

TS: Víkendové obmedzenia dopravy

počas víkendu dôjde k výluke električkovej dopravy v centre mesta. Dopravný podnik oznamuje cestujúcej verejnosti, že z dôvodu modernizácie trolejového vedenia v križovatke pri Krajskom súde, ktorá sa vykoná v rámci projektu Modernizácia električkových tratí, dôjde v sobotu 14. júla 2018 od 8.00 hod. do nedele 15. júla do 15.00 hod. k vylúčeniu električkovej dopravy z ulíc Štúrova a Kuzmányho.

 

PhDr. Michaela Karaffová

Stránky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Antónia Adamčíková, Košice - mestská časť Sever č. 3683

Písomnosť č. 1011381146/2018 zo dňa 18.07.2018 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

                                                                        Vojtech Tamássy, Košice – Sever

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 20.07.2018 do 03.08.2018.

 

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

                                                                             Dezider Horváth, Košice – Sever

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 20.07.2018 do 03.08.2018.

 

Stránky