Severská desiatka má svoj termín!

Priaznivci behu a športovej udalosti, ktorú pre vás organizujeme už 6. rok, pozor! Severská desiatka 2018 sa blíži. 25.mája 2018 (piatok) môžete opäť obuť tenisky a prísť si zmerať sily, prípadne prekonať rekord trate. Registrácia bude od 15:30 hod. - 17:00 hod.

Proces individuálneho plánovania - Prípravy na Veľkú noc

  Jar je obdobím prebúdzajúcej sa prírody a veľkonočných sviatkov, na ktoré sme sa s radosťou pripravovali s klientmi zariadenia opatrovateľskej služby. Rozhovory so spomínaním na tieto sviatky, sme si prepojili s výtvarnými technikami, čím sme zamestnali jazyk aj ruky. Klienti vyhotovili krásne jarné dekorácie a pri opletaní kraslíc bavlnkou, bol pridanou hodnotou rozvoj jemnej motoriky.

Rušňoparáda 2018

Košické rušňové depo Železničnej spoločnosti Slovensko raz ročne pozýva do svojich priestorov priaznivcov vlakovej dopravy. Inak tomu nebude ani 14. – 15. apríla, kedy sa otvoria brány už 18. ročníka Rušňoparády – najväčšej slovenskej prehliadky železničnej histórie i súčasnosti. Podrobnosti nájdete na www.rusnoparada.sk

Stránky

Kolaudačné rozhodnutie MK/A/2018/05895-03/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad povoľuje užívanie stavby "Významná obnova bytového domu, Hlinkova 29,31,33, Košice"

Vyvesené: 08.02.2018

Zvesené: 23.02.2018

Verejná výzva na podanie žiadosti o dotáciu

Mestská časť Košice - Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever vyhlasuje: Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Mč Košice Sever.

Stránky