Odstránenie poruchy vody

Dňa 13.05.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Tŕňova 15. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

Príďte povzbudiť Slovensko do Amfiku

Všetkých priaznivcov hokeja pozývame dnes do Amfiku na zápas Slovensko - Fínsko. Prežite s nami jedinečnú atmosféru. Tešíme sa na vás!

Letný prímestský tábor 2019 opäť na Severe

Vážení rodičia, milé deti!

Mestská časť Košice – Sever už tradične organizuje počas letných prázdnin prímestský letný tábor pre deti od 7 do 14 rokov. Ten tohtoročný sa bude konať opäť v spolupráci s detskou organizáciou Dračia stopa,  a to v termínoch:

I. turnus: 15.7.2019-19.7.2019

II.turnus: 12.8.2019-16.8.2019

Veková hranica: deti vo veku 7-14 rokov. Počet detí na jeden turnus: max. 30/  2-3 animátori

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

 

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Peter Béres, Košice – Sever.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

 

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Marcel Šolc, Košice – Sever.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Jozef Staško, Košice – Sever.

Stránky