Súťaž o najkrajšie vyzdobený zimný balkón alebo zimnú predzáhradku/záhradku

Nezabudnite sa zapojiť do súťaže o najkrajšie vyzdobený zimný balkón alebo zimnú predzáhradku/záhradku. Uzávierka súťaže je 31. januára 2022. Je potrebné vypísať Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vaše fotografie.

 

Nové kryty odvodňovacích žľabov na Kalvárii

Dnes sme inštalovali nové kryty odvodňovacích žľabov, nakoľko niektoré pôvodné liatinové boli vhodný artikel pre zberné dvory. Súčasne sme ich aj vyčistili, aby v prípade dažďa plnili správne svoju funkciu. V najbližších dňoch vyčistíme všetky zostávajúce žľaby od napadaného lístia.

Odstraňovanie poruchy vody

Dňa 16.11.2021 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí na ulici Na Stráni.

Aj Sever chce mať svoj výmenník

Včera sa v Kultúrno-spoločenskom centre (KSC) uskutočnilo úvodné stretnutie s iniciatívou Poď na dvor AKTÍVNA KOMUNITA za...

Stránky

Rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia č. MK/A/2018/05131-14/I/KRA zo dňa 5.4.2018

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto. Hviezdoslavova 7, Košice, predlžuje platnosť stavebného povolenia č. MK/A/2018/05131-14/I/KRA zo dňa 5.4.2018 na stavbu s názvom " Košice - Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta - pravý breh stavba II. rkm 140,575 - 142,517 - Preložka elektrických vedení VN NN ". Vyvesené: 25.11.2021...

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov formou verejnej vyhlášky

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území Košice - Severné mesto a Čermeľ , na ktorých sa nachádzajú elektrické vedfenia VN/VVN na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky a to najneskôr do 40dní od zverejnenia...

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta : Martin Lencsés, Košice-Sever Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého...

Stránky