Severská desiatka má svoj termín!

Priaznivci behu a športovej udalosti, ktorú pre vás organizujeme už 6. rok, pozor! Severská desiatka 2018 sa blíži. 25.mája 2018 (piatok) môžete opäť obuť tenisky a prísť si zmerať sily, prípadne prekonať rekord trate. Registrácia bude od 15:30 hod. - 17:00 hod.

Čistota na Severe

Mestská časť prostredníctvom aktivačných pracovníkov participuje na zlepšovaní kvality životného prostredia Mestskej časti Košice – Sever. Na základe spolupráce s mestom Košice sa podieľa na odstraňovaní nelegálnych skládok odpadov na verejných priestranstvách. Zdrojom informácií sú podnety občanov, občianskych združení či organizácií a taktiež na základe monitoringu vykonávaného pracovníkmi tunajšieho úradu. Po zmapovaní a vyhodnotení podkladov sa jednotlivé lokality zaradia do harmonogramu a postupne čistia.

Odstránenie poruchy

Dňa 12.04.2018 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Lomnicka 15. Z uvedeného dôvodu bude prerušená dodávka pitnej vody na predmetnej ulici ako i na ulici Kalvária, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

TS: Na Rušňoparádu sa môžete odviezť bezplatnou autobusovou dopravou

KOŠICE:  14. – 15.apríla 2018 sa v rušňovom depe Železničnej spoločnosti Slovensko v Košiciach (ul. Pri bitúnku) uskutoční 18. ročník populárnej Rušňoparády. 

Fanúšikov vlakov a vláčikov bude do depa v hodinovom intervale prepravovať bezplatná autobusová doprava po  trase:  Nám. Maratónu mieru – Nám. osloboditeľov (Bottova)  - Rušňové depo  a späť.

Mimoriadna linka bude premávať podľa cestovného poriadku:

Stránky