Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: celé ulice Fakľová, Olivová, Cyprusová, Oravská, Palmová, Liptovská, Trenčianska, Nitrianska, Detvianska, ul. Sládkovičova od č.d. 2 po č.d. 34 párne, ul. Rozálska od č.d. 4 po č.d. 10 párne, od č.d. 1 po č.d. 9 nepárne + garáž pri č.d. 1, ul. Stará spišská cesta od č.d. 2 po č.d. 16 párne, od č.d. 20/A po č.d. 30 párne, od č.d. 3 po č.d. 21 nepárne, záhradkárska oblasť oproti ul. Trenčianska, garáže na ul. Sládkovičova: 

20. január 2020 od 08:00 h do 16:30 h

21. január 2020 od 08:00 h do 16:30 h

22. január 2020 od 08:00 h do 16:30 h

Pribudne ďalšie detské ihrisko v MČ Košice - Sever

Na základe požiadaviek občanov MČ Košice - Sever sme revitalizovali detské ihrisko v lokalite Obrancov mieru  10 -14 až Kisdyho ulici formou dotácie. Pribudla kombinovaná zostava so šmýkalkou, 3 váhové hojdačky, 2 pružinové hojdačky, lanová pyramída, 2 lavičky, odpadkový kôš a upravil sa povrch detského ihriska.

Oprava schodiska Hlinkova- Ťahanovské riadky

Z dôvodu bezpečného pohybu občanov realizujeme opravu schodiska spájajúceho ulice Hlinkova a Ťahanovské riadky. Pôvodný povrch schodov bol poškodený a v zimnom období mohol predstavovať zvýšené riziko úrazu. Občania z lokality a návštevníci blízkeho zariadenia opatrovateľskej služby tak budú mať bezpečný prístup.

Pozvánka na Komisiu sociálnu

Komisia sociálna Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever  

Stránky