Tomášikova opäť slúži obyvateľom

V posledných dňoch sa na mestskú časť obrátilo množstvo občanov, hlavne obyvateľov z Tomášikovej ulice s podnetmi týkajúcimi sa zhoršenej situácie s parkovaním.  Pôvodné dopravné značenie na ľavej strane, v úseku od križovatky s Tolstého ulicou nebolo viditeľné a často dochádzalo k nesprávnemu parkovaniu. Na základe podnetu občana mesto Košice riešilo túto situáciu osadením zákazovej značky. Došlo tým však k výraznému zníženiu počtu parkovacích miest. Na základe komunikácie s mestom Košice a občanmi došlo k prevereniu a posúdeniu dopravnej situácie v lokalite. Výsledkom je obnovenie dopravného značenia umožňujúceho parkovanie aj na ľavej strane. Od dnes 11.12.2018 môžu občania v tomto úseku parkovať po obidvoch stranách. 

TS: Prechod na zimný čas, jesenné prázdniny a Dušičky si vyžiadali zmeny v MHD

KOŠICE: V noci zo soboty 27. októbra na nedeľu 28.októbra 2018 budeme spať dlhšie. Prechádzame z letného na zimný čas a o tretej sa posúvajú hodiny späť na druhú hodinu.

Spoje na nočných linkách, ktoré jazdia medzi 2:00 – 3:00 hod, budú vypravené dvakrát – podľa letného, aj podľa zimného času.

Oznámenie o prerušení stránkových hodín

Oznamujeme občanom,  že dňa 24.10.2018 /streda/ v čase od 12:00 do 15:00 hod. budú na MÚ MČ Košice-Sever prerušené stránkové hodiny  z dôvodu školenia volebných komisií na voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré organizuje Okresný úrad Košice.

Jesenný BIKERTEST 2018

28.10.2018 nás opäť čaká jesenný BIKERTEST. Pre všetky kategórie je pripravená dvetisíctristo metrová zelená cyklotrasa s prevýšením dvesto metrov z Červeného brehu na Horný bankov. Súťaž sa začína prezentáciou o 9:00 a štartovať sa bude o 10:30 na Vonkajšom červenom brehu č. 4 (Čermeľ). Príďte si porovnať čas z jarného BIKERTESTU. Bude sa vyhodnocovať  „skokan roka“ (jazdec s najvýraznejším časovým zlepšením).

Stránky