Uvítanie novorodencov 21.9.2023

Pribudol vám v poslednej dobe do rodiny malý Severan či malá Severanka? 

Chystáme slávnostné UVÍTANIE NOVORODENCOV do života v našej mestskej časti.

Kedy: 21. septembra 2023 o 15:30

Kde: Kultúrno-spoločenské centrum, ul. Obrancov mieru 2

Ak chcete byť súčasťou tejto milej slávnosti, stačí vyplniť FORMULÁR  ktorý nájdete TU

a zaslať ho emailom na kancelariastarostu@kosicesever.sk

Termín uzávierky formulárov je 13.9.2023 do 15:00 hod.

Tešíme sa na Vás.

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Sever č. 57/2023 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov sa dňa 22.03.2023 uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny- marec 2023

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 22.03.2023 od 08:20 hod. do 16:30 hod. - na uliciach Na Kalvárii, Račí potok, Stará spišská cesta 6964, Čičky - majer 2782. 29.03.2023...

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - marec 2023

Dávame vám do pozornosti, že od utorka 21.03.2023 do 28.03.2023 v rámci celoročného upratovania v našej MČ Košice - Sever budú umiestnené veľkokapacitné kontajnery v týchto lokalitách: Moravská / Heydukova, Gogoľova / Havlíčkova, Atletická / Turistická, Na Kalvárii / Magdalénska, Kostolianska, Chalúpkova, Višňová / Urbánkova K dispozícii sú stále aj...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na Pošte Košice I

Úložná doba: od 03.08.2023 do 21.08.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Olena Kramareva Viliam Lešo MVDr, Pavel Ivanko Jana Bundová Alexander Galonja

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Názov stavby: Košice-Sever, lokalita ul. Slovenská, Slovenskej jednoty, Ťahanovské riadky - prekládka TS5, úprava NN a DP- vydané povolenie č. MK/A/2023/00654-09/FOD Mestom Košice dňa 31.5.2023. Plánovaná doba realizácie stavby je 08-11/2023. Východoslovenská distribučná, a.s. týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľnosti vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Úložná doba: od 02.08.2023 do 20.08.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Nikolas Botos Angelo Joni Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Marián Amrich...

Stránky