Exhibičný futbalový zápas na Severe

Už tento piatok 20.07.2018 o 17:00 hod. si u nás na Severe zmerajú sily vo futbale FK Internacionáli s hokejistami HC Košice. Pôjde o exhibičný zápas pri príležitosti 115. výročia  založenia futbalu v Košiciach. Vstup je zdarma, tak neváhajte a príďte si pozrieť tento zápas na Atletický štadión TUKE na Watsonovej ulici (štadión Slávia).

OZNÁMENIE

Oznamujeme občanom, že dňa 07.06.2018 bude Kancelária prvého kontaktu Miestneho úradu Košice-Sever otvorená od 8:00 hod. do 12:00 hod. Ostatné pracoviska úradu majú nestránkový deň.

Sever bude žiť skateboardingom

Po roku prichádza do mesta opäť Cassovia skate cup 2018, pod záštitou starostu Mariána Gaja. Skateboardový ošiaľ začne v piatok 8.6.2018 o 19:00 hod., kedy odštartujeme hromadný downhill od Novej nemocnice k Amfiteátru. Oficiálne otvoríme celé podujatie spoločne s organizátormi celej súťaže. V Amfiteátri nás okrem skvelej hudby, o ktorú sa postará Soubratz čaká aj občerstvenie a best trick session v minirampe priamo na pódiu. Ak ste aj vy priaznivcom tohto športu, tak neváhajte a príďte medzi nás, už tento piatok!

Recyklácia Priateľov Zeme bola aj tento rok úspešná

Výmenná burza, ktorú u nás na Severe organizovali Priatelia Zeme, dobrovoľníci z adventistickej agentúry pre rozvojovú pomoc, v spolupráci s našou mestskou časťou, dopadla aj tento rok na výbornú. Na akcii sa vyzbieralo odhadom 400 kg vecí, z ktorých si približne polovicu zobrali návštevníci priamo na akcii, zvyšné veci budú ďalej distribuované pre charitatívne organizácie. Všetkým, ktorí sa zapojili a prispeli, ďakujeme aj v mene vyššie spomínaných organizácií.

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

                                                                                   Jozef Rybár, Košice – Sever

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 25.06.2018 do 09.07.2018.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

                                                                            Ján Róna, Košice – Sever

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 25.06.2018 do 09.07.2018.

Oznámenie o začatí územného konania MK/A/2018/13574-03/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa vydal oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania " Košice, Detrichová - úprava NN z TS35 - I.etapa"  na pozemkoch parc.č. 32,476, 2158/1, 2158/2, 477 v k.ú. Čermeľ.

 

Vyvesené: 21.06.2018

Zvesené: 06.07.2018

Stránky