OZNAM PRE OBČANOV

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 02.04.2020 až do odvolania,  bude Miestny úrad MČ Košice - Sever, Festivalové námestie č. 2 v Košiciach (budova Amfiteátra) otvorený v obmedzenom režime.

 

 

Voľby do NR SR 2020 - oznámenie

Oznamujeme občanom, ktorých miestom trvalého pobytu je obec  Košice-Sever a občanom, ktorí majú evidovaný trvalý pobyt v objektoch pre individuálnu rekreáciu, označených len súpisným číslom, že pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020, ktoré sa konajú dňa 29.02.2020  sú zaradení do volebného okrsku č.09 na Mi

Jubilanti oslavovali

Kultúrno- spoločenské centrum sa dňa 25.02.2020 nieslo duchom osláv životných jubileí seniorov našej Mestskej časti Košice - Sever.  Po slávnostnom príhovore a gratulácií pána starostu Ing. Františka Ténaia a prednostu MÚ pána Ing. Petra Luczyho, nasledovalo prijatie jubilantov so zápisom do pamätnej knihy. O príjemnú atmosféru sa postaral spevácky zbor Severanka. Oslava pokračovala po skončení oficiálnej časti malým občerstvením, pri ktorom si naši seniori aj zaspievali.

V piatok 28.02.2020 bude zmena úradných hodín

OZNÁMENIE

Z dôvodu príprav volieb do NR SR 2020 budú dňa 28.02.2020 /piatok/ úradné hodiny pre verejnosť od 8:00 hod. do 12:00 hod.

Hlasovacie preukazy pre voľby do NR SR 2020 sa budú vydávať od 8:00 hod. do 15:00 hod.

Stránky