Pozvánka na 18. zasadnutie Komisie kultúry MZ Košice - Sever

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 18. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 19. september 2022 o 15.00 hod. (pondelok) v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever Program: Otvorenie Kontrola uznesení Kultúrne a športové akcie...

Odstránenie poruchy vody

Dnes, 02.09.2022 bude odstraňovaná porucha vody na ulici Ťahanovské riadky 59 . Bez vody bude ulica Ťahanovské riadky v čase od 08:00 do 14:00 hod.

Odovzdávanie kandidátnych listín

Dňa 30. augusta 2022 je možné doručiť kandidátne listiny v čase do 24.00 hod. Splnomocnenci politických strán, politických hnutí, koalície politických strán a politických hnutí a nezávislí kandidáti môžu odovzdávať kandidátne listiny zapisovateľovi miestnej volebnej komisie (p. Alena Pustaiová, tel.: 055/63 247 72 ) na 2.poschodí Miestneho úradu...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 07.11.2022 Úložná doba: od 07.11.2022 do 25.11.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Ladislav Kateržabek

Rozhodnutie MK/A/2022/10424-13/I/FOD - verejná vyhláška

Mesto Košice, pracovisko košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice ako vecne a amiestne príslušný stavebný úrad I.stupňa rozhodol o umiestnení líniovej stavby "F2BTS_Čermeľ_1084KO". Vyvesené: 28.10.2022 Zvesené: 14.11.2022

Stránky