Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v MČ Košice - Sever na rok 2018

Od 22. 2. 2017 sa na Severe začne s rozmiestňovaním veľkokapacitných kontajnerov. Prví, ktorí sa takto budú môcť zbaviť nadrozmerného odpadu, budú obyvatelia Gerlachovskej, Nemcovej, Hlinkovej, Čárskeho, Vencovej, Račom potoku, Vihorlatskej a na Letnej ulici a v ich okolí. Stanovištia každoročne určuje mestská časť v spolupráci s mestom Košice. Určenie stanovíšť je informatívne a kontajner môže byť počas týždňa premiestnený v rámci blízkeho okolia podľa požiadaviek občanov, mestskej časti a v závislosti od miestnych dopravných pomerov a kapacít spoločnosti KOSIT.

Čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Oznámenie o Vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Košice I a IV a okresu Košice - okolie od 01.08.2018  od 06:00 hod. až do odvolania. 

Odstránenie poruchy

Dňa 31.07.2018 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Čermeľská cesta 68.

Na Severe sa odohral exhibičný zápas

V piatok sme mali tú česť, u nás na Severe, privítať na futbalovom ihrisku pánov z  VSS Internacionáli a z HC Košice. Tento exhibičný zápas skončil remízou 5:5 a o výhre sa teda rozhodlo až po penaltách v prospech VSS Internacionálov. 

 
Tešíme sa, že u nás na Severe môžeme podporiť aj takýto druh športu. 
 

Stránky

Oznámenie "Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2018"

Obstarávateľ strategického dokumentu - Mesto Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán Košice, Zmeny a doplnky 2018".

Zmena miesta poslaneckých dní

Oznamujeme obyvateľom MČ Košice – Sever, že počas letných mesiacov sa budú poslanecké dni konať v termíne od 9.7.2018 do 31.8.2018 v zasadačke MÚ na Festivalovom nám. 2 v Košiciach v čase od 16:00 hod. do 17:00 hod. 

Za pochopenie ďakujeme. 

Stránky