Uvítanie novorodencov 21.9.2023

Pribudol vám v poslednej dobe do rodiny malý Severan či malá Severanka? 

Chystáme slávnostné UVÍTANIE NOVORODENCOV do života v našej mestskej časti.

Kedy: 21. septembra 2023 o 15:30

Kde: Kultúrno-spoločenské centrum, ul. Obrancov mieru 2

Ak chcete byť súčasťou tejto milej slávnosti, stačí vyplniť FORMULÁR  ktorý nájdete TU

a zaslať ho emailom na kancelariastarostu@kosicesever.sk

Termín uzávierky formulárov je 13.9.2023 do 15:00 hod.

Tešíme sa na Vás.

Porucha vody

Dnes, 15.2 odstraňujú pracovníci vodární poruchu na ulici Detvianska 4 . Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody na uliciach Detvianska a Nitrianska .

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 09.02.2023 od 08:00 hod. do 16:30 hod. - na uliciach Slovenskej jednoty 14.02.2023 od 08:20 hod. do...

Oprava poruchy vodovodného potrubia

Dnes, 02.02.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na uliciach Rampová 18 a Vihorlatská 44. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00. Ďakujeme za pochopenie.

Stránky

Oznámenie MK/A/2023/07705-04/I/STS

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania na stavbu „ Objekt pre individuálnu rekreáciu, ul. Žľaby, Košice“, na pozemkoch KN-C parcelné čísla 5762/6, 5762/24 v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 28.06.2023 Zvesené:13.07.2023

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Úložná doba: od 26.06.2023 do 14.07.2023. Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Tomáš Grodný, Zuzana Sojáková, Milan Gabčo, Pavla Kiss, Martina Zemková, Pentskofer Ruslan. Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu...

Stránky