Tomášikova opäť slúži obyvateľom

V posledných dňoch sa na mestskú časť obrátilo množstvo občanov, hlavne obyvateľov z Tomášikovej ulice s podnetmi týkajúcimi sa zhoršenej situácie s parkovaním.  Pôvodné dopravné značenie na ľavej strane, v úseku od križovatky s Tolstého ulicou nebolo viditeľné a často dochádzalo k nesprávnemu parkovaniu. Na základe podnetu občana mesto Košice riešilo túto situáciu osadením zákazovej značky. Došlo tým však k výraznému zníženiu počtu parkovacích miest. Na základe komunikácie s mestom Košice a občanmi došlo k prevereniu a posúdeniu dopravnej situácie v lokalite. Výsledkom je obnovenie dopravného značenia umožňujúceho parkovanie aj na ľavej strane. Od dnes 11.12.2018 môžu občania v tomto úseku parkovať po obidvoch stranách. 

TS: Nové automaty

DPMK oznamuje cestujúcej verejnosti, že v uplynulých dňoch pribudli v Košiciach 3 nové automaty na predaj cestovných lístkov na MHD. V dvoch z nich sa lístky dajú vyplatiť aj bezkontaktne.

 

PhDr. Michaela Karaffová
Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations
Úsek GR

Vitaj jeseň

Piatok 28.9.2018 sme pracovný týždeň zakončili veselou akciou Na Kalvárii „Vitaj jeseň“, spojenú s Oktoberfestom. Deti sa mohli vyšantiť pri zaujímavých atrakciach ako napr. šmýkačka, maľovanie na tvár, modelovanie balónov či vyrábanie postavičiek z gaštanov. Zaspievať im prišla obľúbená Usmievanka, ktorá si s nimi aj zatancovala. Dospelí si prišli na svoje taktiež po 18:00 hodine. Pri teplom čajíku im svojimi piesňami spríjemnila chvíle speváčka Anna Gajová.

Fotogaléria tu

 

Ďakujeme dobrovoľníkom z organizácie ADRA

Touto cestou by sme ešte raz chceli poďakovať 5 dobrovoľníkom pod vedením p. Petra Miľka, ktorí konajú charitatívnu činnosť prostredníctvom organizácie ADRA (Adventistická organizácia pre pomoc a rozvoj), za ich účasť pri dobrovoľníckej aktivite „Farebná jeseň života 2018“. Prácou a pomocou v záhrade zveľadili prostredie zariadenia opatrovateľskej služby pre našich klientov. Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať pri realizácii podobných dobrovoľníckych aktivít a podujatí, v zmysle ich motta: „Nedokážeme pomôcť každému, ale spolu pomôžeme mnohým“. ĎAKUJEME!

 

Stránky