Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: celé ulice Fakľová, Olivová, Cyprusová, Oravská, Palmová, Liptovská, Trenčianska, Nitrianska, Detvianska, ul. Sládkovičova od č.d. 2 po č.d. 34 párne, ul. Rozálska od č.d. 4 po č.d. 10 párne, od č.d. 1 po č.d. 9 nepárne + garáž pri č.d. 1, ul. Stará spišská cesta od č.d. 2 po č.d. 16 párne, od č.d. 20/A po č.d. 30 párne, od č.d. 3 po č.d. 21 nepárne, záhradkárska oblasť oproti ul. Trenčianska, garáže na ul. Sládkovičova: 

20. január 2020 od 08:00 h do 16:30 h

21. január 2020 od 08:00 h do 16:30 h

22. január 2020 od 08:00 h do 16:30 h

Oslava jubilantov 20.11.2019

Dnes  už nie je nič výnimočné dožiť sa vyššieho veku  tak, ako tomu bolo povedzme ešte pred päťdesiatimi rokmi.  Naša MČ Košice – Sever je známa tým, že má najvyšší podiel obyvateľstva v seniorskom veku, preto je príjemnou povinnosťou prvého muža Severu, starostu MČ Ing. Františka Ténaia, MBA pozvať jubilantov na malé posedenie.

Odstránenie poruchy vody

Dňa 21.11.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Mánesova 8.  Z uvedeného dôvodu  môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.    

Privítanie novorodencov do života 18.11.2019

Narodenie nového človiečika do rodiny je radostná udalosť nielen pre rodičov, ale aj pre širšiu rodinu. Do širšej rodiny Severanov patrí aj starosta tejto mestskej časti František Ténai, ktorý s veľkou radosťou dňa 18.11.2019 privítal našich nových občanov. O kultúrny program sa postarali  spevácka skupina Severanka, ktorá sa v tóne uspávaniek postarala o krásny zážitok. Rodičov čakalo malé občerstvenie a praktické darčeky.

Stránky