Súťaž o najkrajšie vyzdobený zimný balkón alebo zimnú predzáhradku/záhradku

Nezabudnite sa zapojiť do súťaže o najkrajšie vyzdobený zimný balkón alebo zimnú predzáhradku/záhradku. Uzávierka súťaže je 31. januára 2022. Je potrebné vypísať Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vaše fotografie.

 

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Hroncova č.d. 19 v termíne 29. október 2021 od 08:00 h do 16:30 h

Odstránenie poruchy vody

Dňa 21.10.2021 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí na ulici Komenského roh a Slovenskej jednoty. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 hod. do 13:00 hod.

Povolenie úplnej uzávierky cesty II/547 - 47, Rally Košice

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií udeľuje povolenie žiadateľovi AUTO KLUB KOŠICE na úplnú uzávierku cesty II/547 Alpinka ( od železničného priecestia) - Jahodná rázcestie, počas realizácie športového podujatia " 47. RALLY Košice", v termíne 17.10.2021 (nedeľa) od 07:30 hod. do 14:00 hod....

Stránky