Odstávky elektriny 6. a 7. apríl 2021

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Krupinská č.d. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ul. Terchovská č.d. 2, 4, 6, 8, záhradky nad ul. Krupinská: 6. apríl 2021 od 11:00 h do 14:00 h Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch...

Sčítalo sa nás viac ako 80%

Ďakujeme všetkým obyvateľom Mestskej časti Košice - Sever, ktorí sa sčítali. Bolo nás 17 015, čo podľa údajov Štatistického úradu SR je 81,35%. Podľa našej evidencie obyvateľstva k 31.12.2020 má Mestská časť Košice - Sever 20 152 obyvateľov, čo nám vychádza, že sa sčítalo 84,43%.

Stránky

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice 1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov: Stanislava Gajtková Ladislav Rigo, nar.1993 Jozef Labovský Matúš Poliak Ružena Kapušiová Igor Savov Miloslav Gálik Eliška Vysloužilová Štefan Hudcovič 3x Michal Bulejčík Kristína Fráterová /1958/ Obyčajné zásielky rok 2021: Adamcová...

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti:GLOBAL CONTRACT s.r.o. Naposledy sídlo: Vodárenská 646/6, 040 01 Košice - mestská časť Sever Písomnosť č. 100493968/2021 zo dňa 26.03.2021 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1. Vyvesené: 07.04.2021 Zvesené: 22.04.2021

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Ing. Elena Sedláková, PhD. Naposledy pobyt: Kavečianska cesta 23, 040 01 Košice - mestská časť Sever Písomnosť č. 100466182/2021 zo dňa 22.03.2021 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1. Vyvesené: 07.04.2021 Zvesené: 22.04.2021

Stránky