OZNAM pre občanov

Vážení občania,
prosíme vás o zvýšenú bezpečnosť pri vstupe do Miestneho úradu. Pred vchodom Miestneho úradu sa realizujú úpravy súvisiace s rekonštrukciou schodiska a montovanie bezbariérovej rampy. Vstup je sprístupnený z bočnej pravej strany Miestneho úradu.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: celá ulica Banícka a celá ulica Kostolná, ul. Vencová od č.d. 53 po č.d. 73 nepárne, od č.d. 36 po č.d. 60 párne, č.d. 49, ul. Na Kalvárii č.d. 10, ul. Račí potok od č.d. 2 po č.d. 16 párne, od č.d. 23 po č.d. 47 nepárne + garáže oproti danému úseku na ul. Račí potok, záhradky na konci ul. Račí potok:

13. december 2019 od 07:50 h do 16:30 h

Zimné korčuľovanie v Crow aréne

Mestská časť Košice - Sever si pre vás pripravila akciu Zimné korčuľovanie. Nezabudnite vytiahnuť a oprášiť korčule a príďte si zakorčuľovať v dňoch 23. decembra 2019 (pondelok) a 30. decembra 2019 (pondelok) v Crow Arene od 13:30 hod. do 14:30 hod. 

K dispozícii bude brúsenie a požičiavanie korčúľ.

Stránky

Úradný záznam OU-KE-OSZP3-2019/054640

Okresný úrad Košice vydal úradný záznam o doručení rozhodnutia vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia na uskutočnenie vodných stavieb v rámci stavby: "Košice-protipovodňové opatrenia v SR, Hornád-ochrana intravilánu krajského mesta-pravý breh, stavba II.rkm 140,575-142,517".

Vyvesené: 13.12.2019

Zvesené: 30.12.2019

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Ladislav Kateržábek

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z.

Stránky