Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - jún 2021

Od utorka 15.06.2021 do pondelka 21.06.2021, sú v MČ Košice - Sever rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na nasledujúcich 7. miestach a to nasledovne na týchto uliciach: 

1. Park mládeže / Atletická

2. Obrancov mieru

3. Tolstého

4. Študentská

5. Nemcovej 24

6. Hlinkova 14

7. Vihorlatská

Grantová výzva zameraná na podporu dobrovoľníckych aktivít

Mesto Košice vyhlasuje grantovú výzvu zameranú na podporu dobrovoľníckych aktivít. Výzva je určená podpore jednotlivcov, skupín, združení i organizácií, ktoré aktívne pôsobia v oblastiach dobrovoľníctva na území mesta Košice. Čo je cieľom?Realizovať dobrovoľnícke aktivity. Vytvárať systémy poskytovania informácií o dobrovoľníctve. Prepájať dobrovoľníkov. Podporovať aktivity dobrovoľníkov. Výzva...

Pozvánka na zasadnutie Komisie rozvoja MZ MČ Košice-Sever

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 13. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa: 23.06.2021 / streda / o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice ...

Odstávka teplej vody!

Na základe oznamu spoločnosti TEHO bude v dňoch 15.6 . 2021 16. 6. 2021 vykonaná celosystémová odstávka dodávky tepla v celom meste. Dodávku tepla pre prípravu teplej úžitkovej vody spoločnosť TEHO obnoví ihneď po nábehu primárneho rozvodu zo strany Teplárne Košice, a.s.

Stránky

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice 1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov: Štefan Amrich Lukáš Kertés Ivan Orolín Roman Balog Stanislava Gajtková Jozef Spišák Ladislav Kateržabek Róbert Béres Tomáš Grodný Monika Sčisláková Lukáš Kertés Róbert Benkö Michal Chott Eliška Vysloužilová Jozef Maďar 3x David Takács Jarmila Kalinová...

Oznámenie o strategickom dokumente

Mestská časť Košice - Sever oznamuje občanom, že dňa 14.06.2021 jej bolo doručené oznámenie o strategickom dokumente: "Územný plán zóny Košice - Myslava, Zmeny a doplnky č. 7/2021". Vyvesené: 15.06.2021 Zvesené: 30.06.2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Sever na II. polrok 2021

Kontrolór Mestskej časti Košice-Sever v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladá plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2021.

Stránky