Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice 1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov: Miroslav Hřebík Eliška Vysloužilová Róbert Štefanik Valéria Gažiová Marek Hegeduš Radovan Kočan Ľuboš Kriš Lenka Drabiková Ivan Blažo Anna Ferčáková Ladislav Kateržabek Jozef Maďar Dana Kravcová Obyčajné zásielky rok 2021: Béres Peter Ing...

Upovedomenie o odstránení vozidla verejnou vyhláškou

Mestská polícia mesta Košice, Stanica Stred, upovedomuje o odstránení vozidla zn. Volkswagen Golf striebornej farby, EČV: KE-769JV, ktorého držiteľom je: Martin Knotek, Ďumbierska 22, Košice. Vozidlo bolo dňa 02.12.2020 odovzdané a umiestnené na určené parkovisko autorizovanej spoločnosti Fe - MARKT spol. s r.o. so sídlom Michalovská 2/A, Košice. Vyvesené: 08.01.2021 Zvesené: 23...

Rozhodnutie MK/A/2020/17218-06/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydal rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby " Košice-úprava NN,DP - pod Červeným brehom etapa I". Vyvesené: 29.12.2020 Zvesené: 13.01.2020

Stránky