Pokračovanie rekonštrukcie budovy MÚ

Vážení občania,

prosíme vás o zvýšenú bezpečnosť pri vstupe do Miestneho úradu. Od dnes ( 29.01.2020) sa pokračuje v rekonštrukcii bezbariérovosti vchodových dverí MÚ. Vstup je sprístupnený z bočnej pravej strany Miestneho úradu. Touto cestou sa vám vopred ospravedlňujeme za zvýšenú hlučnosť a prašnosť.

Kancelária prvého kontaktu je delená do kancelárii na prízemí nasledovne:

č. dverí 001- evidencia a volebné preukazy

č. dverí 005- overovanie podpisov, listín a rybárske lístky.

Odporúčame navštíviť najbližšie inštitúcie na overovanie.

Notársky úrad- Letná 45

Okresný úrad Košice- okolie- Hroncova 13

Miestny úrad Košice- Staré mesto- Hviezdoslavova 7

Pokračovanie rekonštrukcie budovy MÚ

Vážení občania,

prosíme vás o zvýšenú bezpečnosť pri vstupe do Miestneho úradu. Od dnes ( 29.01.2020) sa pokračuje v rekonštrukcii bezbariérovosti vchodových dverí MÚ. Vstup je sprístupnený z bočnej pravej strany Miestneho úradu. Touto cestou sa vám vopred ospravedlňujeme za zvýšenú hlučnosť a prašnosť.

Kancelária prvého kontaktu je delená do kancelárii na prízemí nasledovne:

č. dverí 001- evidencia a volebné preukazy

č. dverí 005- overovanie podpisov, listín a rybárske lístky.

Anketa - Budova bývalých jaslí

Včera sme spustili anketový lístok ohľadom možnosti využitia budovy bývalých detskýcj jaslí. Teší nás, že využívate možnosť vyjadriť sa.
Možnosť vyplniť anketový lístok máte do 10.02.2020, a to:

Stránky

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Nikola Lupová

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

OZNÁMENIE  O ZRUŠENÍ  TRVALÉHO  POBYTU

Štatistické zisťovanie VZPS

Štatistický úrad SR realizuje aj v roku 2020 na úseku štatistiky práce Výberové zisťovanie pracovných síl, ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách.

Vybrané domácnosti  v Mestskej časti Košice-Sever navštívi zamestnanec Štatistického úradu  SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t.č. 055/6410 239 - Ing. Eva Modráková.

Stránky