Anketový lístok

Váš názor nás zaujíma a preto radi privítame Vaše návrhy a pripomienky na to, ako by námestie Jána Mathého mohlo v budúcnosti vyzerať a aké funkcie pre obyvateľov by malo spĺňať.

Preto Vás prosíme o vyplnenie anketového lístka:

https://www.survio.com/survey/d/A1R9V6X6H2Y1I7G0D

Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER Košice, 16. septembra 2021 P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m XVI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 24. septembra 2021 (piatok) o 15. 00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice –...

Pozvánka na zasadnutie Komisie rozvoja MZ MČ Košice-Sever

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 14. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa: 20.09.2021 /pondelok/ o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice Program:...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 16.9.2021

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Boženy Němcovej č.d. 20 v termíne 16. september 2021 od 08:00 h do 16:30 h

Stránky

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 14.09.2021 trvalý pobyt občanom : Emma Mária Trtíková, nar. 14.06.1996 Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská...

Verejná vyhláška -Stavebné povolenie MK/A/2021/16916-04/I/JAN

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa povoľuje stavbu s názvom " Návrh terasy v podkrovnom mezonetovom byte, Tomášikova 5, Košice". Vyvesené: 14.09.2021 Zvesené: 29.09.2021

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 09.09.2021 trvalý pobyt občanovi: Daniela Špiláková, nar. 04.02.2002. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever. Vyvesené...

Stránky