Úradné hodiny v pôvodnom režime od 01.06.2020

Od pondelka 01.06.2020 budú úradné hodiny Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever v pôvodnom režime, samozrejme za dodržania všetkých hygienických a bezpečnostných opatrení. 

ÚRADNÉ HODINY:

PONDELOK   08:00 - 16:00 hod.

UTOROK       08:00 - 16:00 hod.

STREDA        08:00 - 17:00 hod.

ŠTVRTOK     08:00 - 16:00 hod.

PIATOK         08:00 - 15:00 hod.

Odstránenie poruchy vody

Oznamujeme občanom, že dňa 02.06.2020 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Národná trieda 14.  Z uvedeného dôvodu  môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.    

Od 1. júna 2020 zmeny v MHD

Oznamujeme občanom, že od dnešného dňa, 01. júna 2020, platí Uznesenie č. 402/2020 schválené Mestským zastupiteľstvom v Košiciach podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice a to nasledovne

Komunitná záhrada na Tolstého

Dnes na vnútornom dvore Tolstého sa z iniciatívy poslankýň Márie Sadovskej a Márie Tomášovej dokončila 1. úprava komunitnej záhrady. Odbornú spoluprácu zabezpečila Silvia Szabóová z OZ Sosna. Do vytvoreného záhonu z kameňov boli nasadené bylinky i paradajky a kaleráby. Kamene zabezpečila MČ Košice - Sever, hlinu SMsZ Košice a rastlinky občania a OZ Sosna. Pridali sme vlastnú pracovnú silu a skrášlili okolie bytoviek, na parkovanie exponovaného dvora. V lete sa tu opäť stretnú susedia, posedia si spolu a pri grilovačke strávia spolu pekné chvíle.

Stránky

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z.

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Obec Bukovec, ako príslušný stavebný úrad, vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby: "Okružná križovatka - Kostolianska cesta - Národná trieda - Podhradová" na pozemkoch v katastrálnom území Severné mesto.

Vyvesené: 01.06.2020

Zvesené: 16.06.2020

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Stránky