OZNAM PRE OBČANOV

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 02.04.2020 až do odvolania,  bude Miestny úrad MČ Košice - Sever, Festivalové námestie č. 2 v Košiciach (budova Amfiteátra) otvorený v obmedzenom režime.

 

 

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku:  celé chatové lokality Čičky - majer, Čičky areál, SZZ Račí potok II, SZZ Čičky:

1. apríl 2020 od 07:10 h do 14:30 h

2. apríl 2020 od 07:10 h do 14:30 h

Nový poskytovateľ stravy pre seniorov zo Severu

Jedáleň Slovenského Červeného kríža (SČK) na Komenského 19 (v blízkosti SSPmK) v spolupráci s Mestskou časťou Košice - Sever, poskytuje s účinnosťou od 30.03.2020 obedy pre seniorov a ZŤP občanov (obyvateľov Severu) v pracovných dňoch. Obed je možné vyzdvihnúť si osobne v DOME SČK na Komenského 19.

Pomáhame záchranárom

Z dôvodu epidemiologického stavu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 je už niekoľko týždňov Kultúrno-spoločenské centrum zatvorené, avšak na základe iniciatívy zástupcu starostu Jozefa Filipka sme našli nové, dočasné využitie týchto priestorov. Po intenzívnej komunikácií starostu mestskej časti Františka Ténaia s mestom Košice a krízovým štábom, sa dohodli, že najbližšie dni bude toto centrum využívané pre potreby vodičov, zdravotníckych záchranárov a lekárov Záchrannej služby Košice.

Stránky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti : MVDr. Pavel Ivanko

Naposledy pobyt: Košice - mestská časť Sever

Daňový úrad Košice oznamuje, že písomnosť č. 100657494/2020 zo dňa 11.03.2020 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1, Košice v kancelárii č.139.

Vyvesené: 12.03.2020

Zvesené: 27.03.2020

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti : FEERMEX  s.r.o.

Naposledy sídlo: Žľaby 1873/8, Košice-Sever

Daňový úrad Košice, oznamuje, že písomnosť č. 100481001/2020 zo dňa 20.02.2020 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1, Košice v kancelárii č.41/A.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z.

Stránky