Oslava jubilantov

Po dlhšom čase sme sa vrátili k príjemnej udalosti  a v stredu 13.02.2019 sme si pripomenuli na krásne dožité jubileá seniorov –jubilantov v našej MČ.  Slávnosť otvoril pán starosta a nasledovalo blahoželanie jubilantom, ktorí dostali pamätný list a ružičku. Všetci prítomní sa nám zapísali do kroniky, odfotili sa s pánom starostom a zábava pokračovala hudbou, o ktorú sa postarali Košickí špivaci a Severanka. Medzi oslávencami nechýbala ani vitálna pani Božena Bodnárová, ktorá sa dožila krásnych 95. narodenín.  

Všetkým ďakujeme a ešte raz všetko najlepšie! 

Zhorené auto odpratané

Dňa 14.02.2019 bolo na Hlinkovej ulici odstránené zhorené motorové vozidlo zn. Ford. Ďakujeme mestskej polícii za rýchle vybavenie.

Výrub stromov obmedzí premávku

Z dôvodu výrubu stromov na Hviezdoslavovej ulici dôjde v sobotu k dopravným obmedzeniam

Rekonštrukcia zastávok pokračuje na Staničnom námestí

V pondelok, 18.2.2019 od 9:00 hod. sa začína ďalšia etapa komplexnej rekonštrukcie zastávok verejnej dopravy uzavretím autobusových zastávok na Staničnom námestí. DPMK vykoná tieto prevádzkové úpravy:

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

 

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Oznámenie o strategickom dokumente

Mestská časť Košice - Sever oznamuje občanom, že jej bolo doručené záverečné stanovisko k strategickému dokumentu: "Územný plán mesta Košice", do ktorého je možné nahliadnuť na Miestnom úrade MČ Košice - Sever.

Vyvesené: 18.02.2019

Zvesené: 11.03.2019

Stránky