Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - jún 2021

Od utorka 15.06.2021 do pondelka 21.06.2021, sú v MČ Košice - Sever rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na nasledujúcich 7. miestach a to nasledovne na týchto uliciach: 

1. Park mládeže / Atletická

2. Obrancov mieru

3. Tolstého

4. Študentská

5. Nemcovej 24

6. Hlinkova 14

7. Vihorlatská

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - jún 2021

Od utorka 15.06.2021 do pondelka 21.06.2021 , sú v MČ Košice - Sever rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na nasledujúcich 7. miestach a to nasledovne na týchto uliciach: 1. Park mládeže / Atletická 2. Obrancov mieru 3. Tolstého 4. Študentská 5. Nemcovej 24 6. Hlinkova 14 7. Vihorlatská

Miestny úrad bude počas víkendu OTVORENÝ!

Miestny úrad MČ Košice - Sever bude tento víkend, v sobotu 12.6.2021 a v nedeľu 13.6.2021 od 9:00 hod. do 15:00 hod . z dôvodu končiaceho asistovaného sčítania obyvateľov OTVORENÝ.

Blahoželáme k jubileu

V Zariadení opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch 91 sa klientka pani Čumriková dnes 11. júna 2021 dožíva úctyhodných 95 rokov. Srdečne blahoželáme a želáme pevné zdravie. Aj vďaka správne nastaveným opatreniam počas pandémie, nebol nikto z klientov ani zamestnancov pozitívne testovaný, súčasne sa nám podarilo väčsinu klientov a zamestnancov zaočkovať už v marci 2021.

Stránky

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 11.06.2021 trvalý pobyt občanovi: Gabriel Ocsko, nar. 16.05.1986. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever. Vyvesené: 11...

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Slávka Prokopová, Košice - Sever. Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote...

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Záverečného účtu MČ Košice - Sever za rok 2020 (ďalej len „návrh záverečného účtu“), ktorý bude predmetom rokovania na XV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej...

Stránky