ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU

ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU v Košiciach začína v januári.

Čo sa zmení? Všetok bio odpad vznikajúci v kuchyni budeme zbierať v domácnosti samostatne a vyzbieraný odpad následne ukladať do  hnedých zberných nádob.

Hnedé nádoby pribudnú do stanovíšť kontajnerov na sídliskách  v prvých januárových týždňoch. Do domácností v rodinných domoch budeme bezplatne doručovať vlastné zberné nádoby, hnedé 30 litrové vedrá.

S odvozom vyzbieraného odpadu začíname v týždni od 16. januára 2023.

Čo patrí do hnedých nádob:

-Zvyšky ovocia a zeleniny

-Nechcené zvyšky vareného jedla

-Mäso a mliečne výrobky (bez obalov)

-Staré pečivo a chlieb

-Potraviny po dátume spotreby (bez obalov)

-Jedlé oleje a tuky

-Čajové vrecká a kávová usadenina

Rekonštrukcia zastávky „Okresný úrad - smer Amfiteáter“

Od dnes 15.3.2023 (streda) sa začína so stavebnými prácami na zastávke „Okresný úrad - smer Amfiteáter“. Rekonštrukcia zastávky si nevyžaduje zníženie jazdných pruhov na ulici Watsonova, práce budú realizované v mieste zastávkového pruhu – niky a o prácach bude vodičov informovať dočasné dopravné značenie. Náhradná zastávka bude vytvorená na ulici Komenského za križovatkou Watsonova-Hlinkova-...

Odstraňovanie poruchy vody

Dnešný deň 07.03.2023 bude VVS a.s. odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí v Košiciach – mestská časť Sever – Kalvárii ulica Na šajbe č.d.16 - bez vody bude ulica Na šajbe a to v čase cca od 14:00 hod. do 20:00 hod.

Odstránenie poruchy vody

Dnes, 03.03.2023 odstraňuje VVS a.s. poruchu na ulici Hurbanova 18 - 36 . Odstraňovať sa bude na ulici Hurbanova 18. Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody na týchto uliciach.

Stránky

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever podľa §7 ods.1 písmena g) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 21.03.2023 trvalý pobyt občanovi: Margita Lengyelová, nar. 17.05.1907. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever. Vyvesené: 21.03.2023...

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 20.03.2023 trvalý pobyt občanom : Milan Gabčo , nar. 19.01.1983. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 20.03.2023 Úložná doba: od 20.03.2023 do 07.04.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Jaroslav Ťapajna Milan Polák Kamil Bartók Milan Balog Michal Bulejčík Mária Magyarová ...

Stránky