Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň 29.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Kostolianska cesta č. 67 . Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00 . Ďakujeme za pochopenie.

Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň 25.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Národná trieda 25.

Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň 22.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Národná trieda 21, Vencová – Magdalénska . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 13:30 . Ďakujeme za...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 05.12.2022 Úložná doba: od 05.12.2022 do 23.12.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Pavel Andrási Ladislav Kateržabek Jozef Spišák

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 02.12.2022 Úložná doba: od 02.12.2022 do 20.12.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Štefan Ammer

Rozhodnutie MK/A/2022/20812-06/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, akom príslušný stavebný úrad I.stupňa povoľuje zmenu v užívaní stavby " Odčlenenie časti spoločných zariadení a zmena spôsobu ich užívania v bytovom dome-bez stavebných úprav", ul.Letná 15,17,Košice. Vyvesené: 02.12.2022 Zvesené: 19.12.2022

Stránky