Úprava chodníkov pri Mieri

Poveternostné podmienky umožnili úpravu chodníkov pri Mieri, ktoré boli dlhodobo rozbité z dôvodu rekonštrukcie plynového potrubia. V týchto dňoch úpravy finišujú uložením asfaltového povrchu a chodník bude opäť plne k dispozícii pre občanov.

Výstava obrazov

Vďaka pani Ing. arch. Eva Lorenzová, ktorá je vedúca maliarskeho krúžku v Kultúrno - spoločenskom centre, sa včera, 02.12.2020, uskutočnila výmena obrazov so zimným motívom na miestnom úrade. Všetci maliari, ktorí tieto obrazy namaľovali, sú aktuálne aj jubilanti, a preto sme sa im aj my odvďačili blahoželaním. Celá výstava sa konala za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení.

Úprava chodníkov pri Mieri

Poveternostné podmienky umožnili úpravu chodníkov pri Mieri, ktoré boli dlhodobo rozbité z dôvodu rekonštrukcie plynového potrubia. V týchto dňoch úpravy finišujú uložením asfaltového povrchu a chodník bude opäť plne k dispozícii pre občanov.

Pozvánka na zasadnutie Komisie kultúry MZ MČ Košice-Sever

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 10. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 09.12.2020 (streda) o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice- Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice Program:...

Stránky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Mária Rusnáková . Naposledy pobyt: Čárskeho 4, Košice. Daňová exekučná výzva zo dňa 14.10.2020 č.MK/B/2020/052674/00225150/6 je uložená na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice v trakte E, 4. poschodie , č. dverí 407 v úradných hodinách v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia. Vyvesené: 01.12.2020 Zvesené: 16.12.2020

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Ing. Zdeněk Švancar. Naposledy pobyt: Košice-Sever. Písomnosť č.101838116/2020 je uložená na Daňovom úrade Košice na pobočke Železničná 1, Košice v kancelárii č.139 v úradných hodinách v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: MVDr.Pavel Ivanisko. Naposledy pobyt: Košice-Sever. Písomnosť č.10184580/2020 je uložená na Daňovom úrade Košice na pobočke Železničná 1, Košice v kancelárii č.139 v úradných hodinách v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia.

Stránky