Prázdniny na korčuliach

Včerajšie popoludnie (15.08.2018) patrilo veľkým aj malým korčuliarom. V týchto letných horúcich dňoch sa mohli opäť schladiť v Crow arene na letnom korčuľovaní, ktoré Mestská časť Košice – Sever už tradične zorganizovala pre občanov zo Severu. Prítomný bol aj starosta Marián Gaj, ktorý rozdával malým korčuliarom sladké odmeny.

Odstránenie poruchy

Dňa 09.08.2018 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na na  ul.Cesta Podhradova –roh  Polianska. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

 

Ako sa darí deťom v tábore

Deťom, ktoré sa prihlásili do II. turnusu prímestského letného tábora sa u nás od začiatku páči. Po úvodných zoznamovacích hrách navštívili našu Botanickú záhradu a Mini ZOO, kde nechýbali rôzne motivačné hry. Poobede ich čakal „ťahák dňa“:  stretnutie s koníkmi v Jazdeckom areáli. Deti aj rodičia veľmi ocenili tento zážitok, veď pre niektorých to bolo prvýkrát, čo videli živého koňa. Streda bola v znamení celodenného výletu na Obišovský hrad, kde pre nich boli pripravené hry plné pohybu a zábavy. Počasie nám praje, deti sú spokojné a to je pre nás to hlavné.  

Letné korčuľovanie na Severe

Po roku sme si pre vás opäť pripravili, v týchto letných dňoch, korčuľovanie na ľade v Crow arene, dňa 15.08.2018 od 16:00 - 17:00 h. Pre všetkých Severanov je vstup zadarmo, tak neváhajte a príďte sa trošku ochladiť.

 
Brúsenie a požičiavanie korčúľ bude zabezpečené!
 

Stránky

Rozhodnutie o umiestnení stavby č. MK/A/2018/13574-04/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby: "Košice, Detrichová - úprava NN z TS35 - I. etapa" na pozemkoch v katastrálnom území Čermeľ.

Vyvesené: 14.08.2018

Zvesené: 30.08.2018

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

                                                                                 Monika Sčisláková, Košice – Sever

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 13.08.2018 do 28.08.2018.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

                                                                                    Martin Lencsés, Košice – Sever

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 08.08.2018 do 23.08.2018.

 

Stránky