Letný prímestský tábor opäť na Severe

Leto sa nezadržateľne blíži a s ním prichádzajú letné prázdniny, ktoré sú spojené s voľnom vašich detí. Vymyslieť pre nich program na dva mesiace, dá rodičom zabrať, a preto sme pripravili letný tábor v dvoch turnusoch, kde sa o vaše ratolesti postaráme my.

Nebudú chýbať rôzne tematické zamerania, zábava, šantenie, nové priateľstvá a praktické vedomosti zo života podávané hravou formou. Tábor je dostupný aj pre deti z iných Mestských častí mesta Košice. Tak neváhajte a prihláste svoje deti čím skôr.

Organizátor: Mestská časť Košice – Sever v spolupráci s OZ Dračia stopa.

Termín turnusov: I. turnus:  09.07. – 13.07.2018

                                      II. turnus:  06.08. – 10.08.2018

TS: Linkou x9 opäť až k Spoločenskému pavilónu

KOŠICE: Dopravný podnik oznamuje cestujúcim, ktorí využívajú linku náhradnej autobusovej dopravy x9, že dochádza k obnoveniu pôvodnej trasy tejto linky.

Od stredy 13.6.2018 je konečnou zastávkou v smere zo sídliska Nad jazerom na Terasu opäť zastávka Spoločenský pavilón, za odbočením na Triedu SNP. Prestup na električkové linky smer Nová nemocnica je naďalej zabezpečený na zastávke pri vozovni Dopravného podniku.

 

Mestské zastupiteľstvo: XXI. zasadnutie

Program

 

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
zvolávam

XXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

Slnko lieči a pozitívne vplýva aj na našich starkých

O liečebných účinkoch slnečných lúčov sa vedelo už v staroveku. Slnko je jedným z naj lekárov kožných ochorení, pohybového ústrojenstva, svalov, kostí, zmierňuje depresie a posilňuje imunitný systém. Od mája sa spoločne so starkými nášho zariadenia opatrovateľskej služby, tešíme z krásnych slnečných dní. V prepojení na ich individuálne potreby, využívame náš pestrofarebný záhradný svet, ktorého súčasťou je altánok, lavičky, hojdačka. Tešíme sa z krásne rozkvitnutých a voňavých kvetov, dopĺňame vitamín D, ktorý nám všetkým v telách po zime chýbal.

 

Stránky

Upovedomenie formou verejnej vyhlášky

Mesto Košice-Mestská polícia Košice upovedomuje  o odstránení vozidla Škoda Felícia striebornej farby, KE-846ES, toho času bez tabuliek s EČ,  ktorého držiteľ je známy, ktoré bolo dňa 15.05.2018 odovzdané a umiestnené na určené parkovisko autorizovanej spoločnosti Fe-MARKT spol. s.r.o. so sídlom Michalovská 2/A, Košice.

Vyvesené: 12.06.2018

Zvesené: 27.06.2018

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

                                                                                               Anna Biáková, Košice – Sever

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 12.06.2018 do 26.06.2018.

 

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

                                                                          Michal Kopilčák, Košice – Sever

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 12.06.2018 do 27.06.2018.

 

Stránky