Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Nástup je možný ihneď.

Bližšie informácie vám poskytneme na uvedenom kontakte.

 

 

Pozvánka na IX. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Košice-Sever 17.6.2024

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m IX. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Košice-Sever, ktoré sa uskutoční dňa 17. júna 2024 (pondelok) o 15.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sever, Festivalové námestie 2,...

Pozvánka na vzdelávací seminár o vyúčtovaní - 20.6.2024 o 17:00 hod. v Kultúrno spoločenskom centre

Mestská časť Košice-Sever vás pozýva na vzdelávací seminár o vyúčtovaní BYTY a BÝVANIE 20.6.2024 o 17:00 hod. do Kultúrno spoločenského centra na ulici Obrancov mieru 2. Seminár bude vedený inšpektorkou Slovenskej obchodnej inšpekcie, Mgr. Petrom Berinšterom a JUDr. Františkom Svatuškom. Záštitu prevzal starosta Mestskej časti Košice-Sever Ing. František Ténai, MBA. S podporou Rádia Regina a...

Pozvánka na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever 14.6.2024

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever, ktoré sa uskutoční dňa 14. júna 2024 /piatok/ o 15.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever, Festivalové námestie 2, Košice Program...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Úložná doba: od 09.07.2024 do 27.07.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Laura Molnárová – 2x Jozef Labovský Ladislav Rigo – 2x Radovan Kaán Roman Balog Dezider Horváth Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej...

Rozhodnutie - verejná vyhláška

Rozhodnutie o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby " Cyklistická cestička Cvičná skala - Alpinka". Vyvesené: 09.07.2024 Zvesené: 24.07.2024

Oznámenie o zrušenie trvalého pobytu

Mgr. Viktória Jalčová, Alexandra Jalčová Vyvesené: 09.07.2024 Zvesené: 24.07.2024

Stránky