Odstraňovanie poruchy vody

Dňa 16.11.2021 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí na ulici Na Stráni.

Aj Sever chce mať svoj výmenník

Včera sa v Kultúrno-spoločenskom centre (KSC) uskutočnilo úvodné stretnutie s iniciatívou Poď na dvor AKTÍVNA KOMUNITA za...

Odstránenie poruchy vody

Dňa 12.11.2021 (piatok) bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí na ulici Na Stráni.

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 01.12.2021 Úložná doba od: 01.12.2021 do 20.12.2021 Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Norbert Krajňák Peter Jány

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznamujeme občanom, že dňa 26.11.2021 bolo Mestskej časti Košice - Sever ako dotknutej obci doručené Oznámenie o strategickom dokumente: "Program hospodárskeho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 - 2027 (PHRSR)" Vyvesené: 30.11.2021 Zvesené: 15.12.2021

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 30.11.2021 Úložná doba od: 30.11.2021 do 20.12.2021 Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Miloslav Gálik Dávid Róna Lukáš Šimko

Stránky