Letné korčuľovanie v Crow aréne

Mestská časť Košice - Sever si pre vás pripravila akciu Letné korčuľovanie. Vytiahnite v tieto letné dni kočule a príďte si zakorčuľovať a schladiť sa dňa 21.8.2019 (streda) v Crow Arene od 16:00 hod. do 17:00 hod. 

K dispozícii bude brúsenie a požičiavanie korčúľ.

 

 

Projekt "Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie Myslavského potoka do Hornádu"

Dávame do pozornosti občanom, že Mesto Košice v rámci realizovaného projektu  "Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie Myslavského potoka do Hornádu" dalo vypracovať a vytlačiť Mapu cyklodopravných trás mesta Košice, ktorá má slúžiť širokej verejnosti 

Ako nám je v tábore

Jedným slovom výborne. Ako vidíte podľa fotografií, deti sa v pondelok  na Aničke riadne vyskákali, vybehali a vyhrali. Aj v utorok v ZOO v Košiciach mali svoje neodolateľné čaro a deti si odniesli veľa zážitkov. Náš prímestský letný tábor si okrem detí pochvaľujú aj rodičia, ktorí sú radi, že pre ich ratolesti vymýšľajú animátorky zaujímavý a pestrý program.

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: KaL s.r.o., Gerlachovská 21, Košice - mestská časť Sever

Písomnosť č. 101763806/2019 zo dňa 19.07.2019 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1.

Vyvesené: 14.08.2019

Zvesené: 29.08.2019

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Antónia Adamčíková, 3683, Košice - mestská časť Sever

Písomnosť č. 101892810/2019 zo dňa 07.08.2019 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1.

Vyvesené: 14.08.2019

Zvesené: 29.08.2019

Stránky