TS: Pozor zmena

Počas prvého októbrového víkendu sa v Košiciach konajú dve veľké podujatia –Biela noc a Medzinárodný maratón mieru. Obidve výrazne zasiahnu do organizácie MHD, prvé zmeny nastanú už v sobotu.

PhDr. Michaela Karaffová
Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations
Úsek GR

TS: Nové automaty

DPMK oznamuje cestujúcej verejnosti, že v uplynulých dňoch pribudli v Košiciach 3 nové automaty na predaj cestovných lístkov na MHD. V dvoch z nich sa lístky dajú vyplatiť aj bezkontaktne.

 

PhDr. Michaela Karaffová
Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations
Úsek GR

Vitaj jeseň

Piatok 28.9.2018 sme pracovný týždeň zakončili veselou akciou Na Kalvárii „Vitaj jeseň“, spojenú s Oktoberfestom. Deti sa mohli vyšantiť pri zaujímavých atrakciach ako napr. šmýkačka, maľovanie na tvár, modelovanie balónov či vyrábanie postavičiek z gaštanov. Zaspievať im prišla obľúbená Usmievanka, ktorá si s nimi aj zatancovala. Dospelí si prišli na svoje taktiež po 18:00 hodine. Pri teplom čajíku im svojimi piesňami spríjemnila chvíle speváčka Anna Gajová.

Fotogaléria tu

 

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

 

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

                                                                          Jozef Bunda, Košice – Sever

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 09.10.2018 do 23.10.2018.

 

Verejná vyhláška o mieste uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Printibilities, s.r.o., Tolstého 3, Košice - mestská časť Sever

Písomnosť č. 101864957/2018 zo dňa 21.09.2018 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom

                                                                                          04.10.2018 trvalý pobyt občanom:

                                                                                         Denisa Kršiaková,  nar. 06.03.1973

Stránky