Pohyb medveďa hnedého na území Severu

Na základe informácií o pohybe tejto najväčšej šelmy na turistickej trase v okolí Bankova a na kraji lesa nad Botanickou záhradou UPJŠ upozorňujeme obyvateľov, aby zvýšili opatrnosť a ostražitosť pri pobyte v lese.

Situáciu aktívne sledujeme, konzultovali sme ju s kompetentnými a na miesto sme z preventívnych dôvodov požiadali o vyslanie hliadky Štátnej ochrany prírody. Táto urobí intenzívny monitoring v oblasti tak, aby bolo následne možné prijať príslušné preventívne opatrenia.

Šelmy mohli oblasťou len prechádzať, v prípade opakovaného výskytu medveďa v blízkosti obydlí prosíme obyvateľov, aby nás bezodkladne kontaktovali na emailovej adrese info@kosicesever.sk alebo tel.č.: 055/ 63 247 69 alebo +421 903 644 944 (starosta)

Mimoriadna správa!

MIMORIADNA SPRÁVA Oznamujeme občanom, že dňa 22.07.2022 Mestská časť Košice - Sever obdržala informáciu, že Okresný úrad Košice a Okresný úrad Košice - okolie vydávajú v zmysle § 30 ods. 4 zákona o lesoch ZÁKAZ VYUŽÍVANIA LESOV VEREJNOSŤOU, v čase od 23.07.2022, od 00:00 hod do odvolania z dôvodu enormného nebezpečenstva vzniku požiarov a prebiehajúcich už jestvujúcich požiarov na lesných...

Odstraňovanie poruchy vody

Dnes, 21.07.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Watsonová 61. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 09:30 do 14:00. hod.

Ponuka voľného pracovného miesta - odborný referent právneho oddelenia

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti - príprava, spracovanie zmlúv, ich centrálna evidencia a zverejňovanie - vypracovanie a evidencia nájomných zmlúv - spolupráca pri tvorbe vnútorných predpisov - zastupovanie mestskej časti v konaniach pred súdmi o orgánmi verejnej moci - v spolupráci s ostatnými oddeleniami zabezpečenie tvorby...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 05.08.2022 Úložná doba: od 05.08.2022 do 23.08.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Volodymyr Kozub Ing. Jaroslava Tekeľová Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 05.08.2022 Obyčajné listové...

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 04.08.2022 trvalý pobyt občanovi: Ján Chrapan, nar. 10.04.1964 Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever. Vyvesené: 04.08...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 02.08.2022 Úložná doba: od 02.08.2022 do 22.08.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Marián Amrich Štefan Horváth Sergii Minenko Jaroslav Pálfy

Stránky