Vydávanie hlasovacích preukazov

Upozorňujeme voličov, že požiadať o hlasovací preukaz je možné osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb t.j. najneskôr 29. 09. 2023 v úradných hodinách.
Zároveň upozorňujeme, že v piatok 29.09.2023 sú úradné hodiny skrátené do 13:00 hod.
 

Pozývame na podujatie "Čítaj babka, čítaj dedko"

20. júna 2023 od 10:00 Vás pozývame do pobočky knižnice v OC Merkúr na ulici Boženy Nemcovej 28, kde budú čarovné rozprávky čítať dedkovia a babičky a vytvoria tak kúzelnú atmosféru pre všetky deti.

2. ročník Dní mestskej časti Košice - Sever - FOTOGALÉRIA

Prežite atmosféru 2.ročnka podujatia Dni mestskej časti Košice-Sever spolu s nami prostredníctvom fotografiií od Eugena Bernátha. ŠTVRTOK 1.6.2023 PIATOK 2.6.2023...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 07.09.2023 Úložná doba: od 07.09.2023 do 25.09.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Kristína Ferková Milan Horváth Štefan Hudcovič Lukáš Kertés

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 07.09.2023 trvalý pobyt občanom : Mária Halagovcová, nar. 20.07.1953. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská...

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 07.09.2023 trvalý pobyt občanom : Jana Chottová, nar. 09.09.1964. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť...

Stránky