Odstraňovanie poruchy vody

Dnes, 11.10.2022 bude odstraňovaná porucha na vodovodnom potrubí na ulici Hurbanova 48. Ďakujeme za pochopenie.

Odstraňovanie poruchy vody

Dnes, 10.10.2022 bude odstraňovaná porucha na vodovodnom potrubí na ulici Watsonova 31 - Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08.00 hod. do 15:00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - október 2022

Od utorka 11.10.2022 do 18.10.2022 nájdete veľkokapacitné kontajnery v týchto lokalitách: Zoborská/Vihorlatská, Cyklistická/Gerlachovská, Višňová, Ťahanovské riadky, Čermeľské údolie, B. Nemcovej, Sládkovičova K dispozícii sú stále aj zberné dvory Kositu:...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 23.11.2022 Úložná doba: od 23.11.2022 do 12.12.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Giuseppe Bortoli Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 23.11.2022 Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 22.11.2022 Úložná doba: od 22.11.2022 do 12.12.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Dezider Horváth MVDr. Pavel Ivanko Jozef Rigo Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 22.11.2022...

Ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 28. novembra 2022 (pondelok) o 16. 00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové...

Stránky