Informácie o uzávierkach ciest počas 45. ročníka Rally Košice

Oznamujeme občanom, že od soboty 19.10.2019 do nedele 20.10.2019 budú uzávierky na cestách a to nasledovne:

Sobota, 19.10.2019
Cesta medzi obcami Herľany a Banské bude uzavretá od 12:35 do cca 15:00 hod. a od 16:30 do cca 18:30 hod.
Nedeľa, 20.10.2019
Cesta pri Ružínskej priehrade - medzi odbočkou smerom na Malú Lodinu pri moste za Košickou Belou až po odbočku do chatovej oblasti pred Malou Lodinou (za odbočkou k tunelu) bude uzavretá: od 07:35 do cca 14:45 hod.Organizátor podľa aktuálnej situácie zváži otvorenie cesty na 5 – 10 minút o cca 09:50 a 12:20.

Petangová streda

Petangový turnaj sa dnes 02.10.2019 uskutočnil vo vonkajších priestoroch DOMKO. Svoje sily si zmerali Domko vs. Senior klub Severan. Ďakujeme všetkým zúčastneným za toto milé podujatie.

Viac fotografií nájdete vo fotogalérií TU.

Blíži sa poslanecký deň

V pondelok, 07. októbra 2019 o 16:00 hod., sa uskutoční poslanecký deň v lokalite Kalvária za kostolom pri ihrisku. Ak máte nejaké otázky a podnety neváhajte a príďte sa porozprávať s poslancami Mestskej časti Košice - Sever. 

Bezpečnosť na ceste 2019

Bezpečnosť pri cestnej premávke je veľmi dôležitá nielen pre dospelých, ale najmä pre najmenších - naše detičky. A preto sme sa dňa 1.októbra 2019, rozhodli v spolupráci so zástupcom za Mestskú políciu Sever Richardom Rosívalom, navštíviť základné školy v Mestskej časti Košice - Sever. Najprv nás milo privítali nedočkaví prváčikovia na ZŠ Hroncova 23, neskôr ZŠ Tomášiková 31 a nakoniec ZŠ Polianska 1. Beseda " Bezpečnosť na cestách" prebiehala úvodným predstavením pána policajta, poslanca MČ Košice - Sever pána Mgr. Martina Rogovského a pracovníčku Miestneho úradu pani Ing.

Stránky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti : JUDr. Július Olexa

Naposledy pobyt: Mestská časť Košice-Sever

Písomnosť č.102210149/2019 zo dňa 23.09.2019 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1, 041 90 Košice a adresát si ju môže prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia v kancelárii č. 127 v úpradných hodinách.

Vyvesená: 27.09.2019

Zvesená: 12.10.2019

 

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Peter Béres , Košice-Sever.

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: "Rekonštrukcia plynovodov Košice, Komenského UO1684, 2021" na pozemkoch v katastrálnom území Letná a Severné Mesto.  Zároveň upúšťa od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

Vyvesené: 25.09.2019

Zvesené: 10.10.2019

Stránky