ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU

ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU v Košiciach začína v januári.

Čo sa zmení? Všetok bio odpad vznikajúci v kuchyni budeme zbierať v domácnosti samostatne a vyzbieraný odpad následne ukladať do  hnedých zberných nádob.

Hnedé nádoby pribudnú do stanovíšť kontajnerov na sídliskách  v prvých januárových týždňoch. Do domácností v rodinných domoch budeme bezplatne doručovať vlastné zberné nádoby, hnedé 30 litrové vedrá.

S odvozom vyzbieraného odpadu začíname v týždni od 16. januára 2023.

Čo patrí do hnedých nádob:

-Zvyšky ovocia a zeleniny

-Nechcené zvyšky vareného jedla

-Mäso a mliečne výrobky (bez obalov)

-Staré pečivo a chlieb

-Potraviny po dátume spotreby (bez obalov)

-Jedlé oleje a tuky

-Čajové vrecká a kávová usadenina

Odstraňovanie poruchy vody

Z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 18.1.2023 od 14:00 hod., do 19:00 hod. odstávka dodávanej studenej pitnej vody pre Hlinkova 35 - 39 . Odstraňovaná porucha bude na Hlinkovej 39 . Ďakujeme za pochopenie.

II. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER Košice, 12. januára 2023 PO Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m II. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 25. januára 2023 (streda) o 16. 00 hod. v zasadačke...

Odstraňovanie poruchy vody

Z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 13.1.2023 od 08:30 hod., do 13:00 hod. odstávka dodávanej studenej pitnej vody pre Cyklistická 17 . Odstraňovaná porucha bude pre dom č. 17. Ďakujeme za pochopenie.

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 10.03.2023 Úložná doba: od 10.03.2023 do 28.03.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Laura Molnárová Štefan Pudleiner

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 09.03.2023 Úložná doba: od 09.03.2023 do 27.03.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Nazarii Holovko Adriána Sabolová Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule...

Stavebné povolenie č. MK/A/2023/10941-04/I/BUN

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, povoľuje stavbu s názvom: "Obnova bytového domu", Komenského 58, Košice, na pozemku KN-C parc. číslo 2258/1 v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 09.03.2023 Zvesené: 24.03.2023

Stránky