Anketa „Plocha pre voľný pohyb psov Park duklianskych obetí“

V pondelok 27.07.2020 sme spustili anketu „Plocha pre voľný pohyb psov Park duklianskych obetí“. Uvedomujeme si túto problémovú situáciu, a preto by sme chceli poprosiť vás, občanov, aby ste vyjadrili svoj názor, ktorý je pre nás dôležitý.

Na Miestny úrad MČ Košice-Sever bola dňa 03.09.2019 doručená Petícia za záchranu výbehu pre voľný pohyb psov a dňa 25.11.2019 Žiadosť o zrušenie venčoviska. V snahe vyriešiť tento problém k spokojnosti väčšiny, potrebujeme poznať názor lokálnych rezidentov, ktorých sa to najviac týka.

Anketový lístok môžete vyplniť do 08.08.2020, a to:

Pozvánka na X. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m X. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 29. júna 2020 (pondelok) o 15. 00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2,...

KONCERT V PARKU SA DNES RUŠÍ!

Z dôvodu nepriaznivého počasia sme sa rozhodli dnešný koncert zrušiť a presunúť ho na deň, kedy nám bude počasie viac priať. O presnom dátume, kedy sa koncert uskutoční, vás budeme informovať.

Spolupráca je cieľ

Vzájomná spolupráca sa vypláca. P ovedali si zamestnankyne oddelenia sociálnych veci Mestskej časti Košice – Sever a sociálneho oddelenia Mestskej časti Košice – Západ. Dňa 15.06.2020 zrealizovali osobné stretnutie v priestore komunitnej záhrady a priľahlých sociálnych služieb poskytovaných Mestskou častou Košice – Západ. V intenzívnych debatách počas, ktorých si vymenili skúseností a praktické...

Stránky

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košicicach vydal odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na území okresov Košice I-IV , dňom 07.05.2020 od 12:00 hod.

Stránky