Anketa - Budova bývalých jaslí

Včera sme spustili anketový lístok ohľadom možnosti využitia budovy bývalých detskýcj jaslí. Teší nás, že využívate možnosť vyjadriť sa.
Možnosť vyplniť anketový lístok máte do 10.02.2020, a to:

Zmena úradných hodín 31.12.2019

Vážení obyvatelia, 

dovoľujeme si vás informovať, že dňa 31.12.2019 budú úradné hodiny Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever do 11:00 hod. z dôvodu účtovnej závierky. 

Ďakujeme za porozumenie. 

Ako sa nestať obeťou trestných činov

Seniori sú často ľahkým terčom, obeťou rôznych podvodníkov a zlodejov, zvlášť v tomto predvianočnom období.  Preto sme pre nich v spolupráci s Odborom prevencie kriminality Kancelárie Ministerstva vnútra SR zorganizovali dňa 16.12.2019 v priestoroch KSC prednášku a besedu na tému „Ako sa nestať obeťou trestných činov“, ktorú zaujímavou a pútavou formou predniesla JUDr. Katarína Frimerová.   Súčasťou prednášky boli krátke inštruktážne filmy.

Vianočné susedské posedenie

V nedeľu,15. decembra 2019, sa stretli susedia OZ Poď na dvor a ďalší Severania v kultúrnom centre. Vytvorili si krásnu vianočnú atmosféru, urobili si malé pohostenie a porozprávali sa, spoznali nových ľudí. Akciu navštívili aj poslankyne Mária Sadovská a Mária Tomašová. Jednou z organizátoriek je aj Zuzana Jarošová, členka kultúrnej komisie.

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z.

Stránky