Letný prímestský tábor opäť na Severe

Leto sa nezadržateľne blíži a s ním prichádzajú letné prázdniny, ktoré sú spojené s voľnom vašich detí. Vymyslieť pre nich program na dva mesiace, dá rodičom zabrať, a preto sme pripravili letný tábor v dvoch turnusoch, kde sa o vaše ratolesti postaráme my.

Nebudú chýbať rôzne tematické zamerania, zábava, šantenie, nové priateľstvá a praktické vedomosti zo života podávané hravou formou. Tábor je dostupný aj pre deti z iných Mestských častí mesta Košice. Tak neváhajte a prihláste svoje deti čím skôr.

Organizátor: Mestská časť Košice – Sever v spolupráci s OZ Dračia stopa.

Termín turnusov: I. turnus:  09.07. – 13.07.2018

                                      II. turnus:  06.08. – 10.08.2018

Severská desiatka úspešne za nami

Ani tento rok sme nezabudli na našu najobľúbenejšiu športovú akciu "Severská desiatka". Tentoraz nám síce počasie veľmi neprialo, ale aj napriek tomu sme šťastní a vďační všetkým účastníkom, že sa dažďa nezľakli a nebrali to ako prekážku pri zdolaní našej 10 kilometrovej trate. 140 bežcov spravilo aj napriek daždu skvelú atmosféru za čo my, ako organizátori, ďakujeme. 

Fotogaléria tu. 

Výsledky nájdete v prílohe. 

Jarmok na Severe 2018

Dva dni  prvého ročníka „Jarmok na Severe“ máme úspešne za sebou. Aj keď sme ho v piatok zahájili nepriaznivým počasím, sobota sa nám odvďačila krásnym slnečným dňom a skvelou atmosférou. Nechýbali tradičné langoše, chutné trdelníky či výborné mäsové špeciality. Na svoje si hlavne prišli detičky, pre ktoré sme v sobotu prichystali, ku dňu detí bohatý kultúrny program.

Fotogaléria tu.

Odstránenie poruchy

Dňa 28.5.2018 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Za štadionom 14. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Stránky

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 31.05.2018  trvalý pobyt občanovi

                      Lívia Velesová,  nar.18.02.1989

Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom

30.05.2018 trvalý pobyt občanom:

                                                                                Terézia Mikulová,  nar. 28.03.1952

                                                                                Eva Joniová, nar. 31.01.1981

Oznámenie - Územný plán mesta Košice

Obstarávateľ strategického dokumentu - Mesto Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie  Správu o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán mesta Košice".  Do správy je možné nahliadnuť  na Miestnom úrade mestskej časti Košice-Sever, Festivalové námestie 2, Košice, kacelária  č.208 na II.poschodí, v čase stránkových hodín do 17.06.2018. Správu o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán mesta Košice" je zverejnená na internetovej stránke MŽP SR  spolu so správou : http://www.enviroportal.sk

Stránky