Letné korčuľovanie v Crow aréne

Mestská časť Košice - Sever si pre vás pripravila akciu Letné korčuľovanie. Vytiahnite v tieto letné dni kočule a príďte si zakorčuľovať a schladiť sa dňa 21.8.2019 (streda) v Crow Arene od 16:00 hod. do 17:00 hod. 

K dispozícii bude brúsenie a požičiavanie korčúľ.

 

 

Pozvánka na V. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

I. turnus letného tábora 2019 je za nami

Spolu takmer 20-tka detí sa každý deň stretávala v Kultúrno - spoločenskom centre na Obrancov mieru 2. Za týždeň sa zblížili natoľko, že sa stali kamarátmi a kontakty udržiavajú naďalej. Dokonca poniektoré deti sa prihlásili aj na plánovaný  II. turnus tábora. Keď si zhrnieme program a aktivity počas celého týždňa, tak slečny animátorky mali ruky plné práce. V pondelok (15.07.) doobeda najprv začali s poznávaním, zoznamovaním a po výbornom obede sa detičky prešli do rekreačnej oblasti Bankov, kde si pre nich animátorky prichystali súťaže.

Dni plné zážitkov v tábore na Severe

Päťdňový turnus Letného tábora na Severe 2019 sa už zajtrajším dňom blíži ku koncu. Deťom ponúkol spoznávanie vybraných turistických atrakcií na Severe a blízkom okolí. V programe bola detská diskotéka, návšteva rekreačnej oblasti Alpinka, kde sa detičky aj chutne najedli. V stredu navštívili Dopravný podnik mesta Košice. Tento výlet mal veľký úspech a deti boli nadšené aj vďaka ochotnému a ústretovému zamestnancovi, ktorý im v exkurzii ukázal zákutia Dopravného podniku. Len čo sa na obed najedli, už sa usmievali na Vyhliadkovej veži a obdivovali z výšky rozsiahle Košice.

Stránky

Verejná vyhláška o mieste uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: HUNPLASZ, s.r.o., Bankov 1354/7, Košice - mestská časť Sever

Písomnosť č. 101695335/2019 zo dňa 10.07.2019 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1.

Vyvesené: 31.07.2019

Zvesené: 15.08.2019

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Anna Tóthová, Košice – Sever.

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie kolaudačného konania pre stavbu: "Rekonštrukcia plynovodov UO01598 ul. Slovenskej jednoty, Národná trieda,, Košice" na pozemkoch v katastr. území Severné mesto, Letná a Stredné mesto.

Vyvesené: 30.07.2019

Zvesené: 14.08.2019

Stránky