Severská desiatka má svoj termín!

Priaznivci behu a športovej udalosti, ktorú pre vás organizujeme už 6. rok, pozor! Severská desiatka 2018 sa blíži. 25.mája 2018 (piatok) môžete opäť obuť tenisky a prísť si zmerať sily, prípadne prekonať rekord trate. Registrácia bude od 15:30 hod. - 17:00 hod.

Daruj krv staň sa hrdinom

V utorok 10.4.2018 od 09:00 hod. do 16:00 hod. sa bude konať u nás na Severe darovanie krvi - "Daruj krv staň sa hrdinom". Touto cestou si dovoľujeme pozvať všetkých záujemcov do T-klubu, Urbánkova 2. 

Urobme spoločne dobrú vec!
 
Plagát nájdete v prílohe.

II. Univerzitný charitatívny beh na Severe

Technická univerzita v Košiciach v spolupráci s Mestskou časťou Košice - Sever organizuje II. ročník univerzitného charitatívneho behu o pohár dekanky Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie 17.4.2018 o 16:00 hod. 

TS: Začína sa rekonštrúkcia kruhového objazdu na Moldavskej ceste. Výrazne ovplyvní trasovanie liniek MHD

KOŠICE: Od soboty 7.apríla 2018  dôjde v organizácii MHD k ďalším zmenám. Dôvodom je  ukončenie prác na električkovej trati na sídlisku Terasa a začiatok rekonštrukcie kruhového objazdu na Moldavskej ceste.

 

 

Stránky

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. zabezpečuje realizáciu stavby "Košice - Za amfiteátrom, vencová - zriadenie VN, NN, úprava DP" na ktorú bolo vydané stavebné povolenie MK/A/2017/16104-04/I/STS mestom Košice zo dňa 12.10.2017. Stavba bude realizovaná od 13.3.2018 do 30.8.2018 (predpokladaný termín ukončenia).

Vyvesené:14.03.2018

OZNÁMENIE

Mestská časť Košice-Sever ako správca trhových miest s ambulantným predajom na území mestskej časti zverejňuje 

rozhodnutie mestskej časti Košice-Sever

o skoršom začatí prevádzky trhoviska MČ Košice-Sever pri OC Mier, na Námestí Jána Mathého v Košiciach 

od 20.marca 2018 s pokračovaním do 15.novembra 2018.

 

Vyvesené: 06.03.2018

Zvesené: 21.03.2018

Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:

Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever           

Oprávnení žiadatelia:

            O dotáciu môžu požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území MČ Košice – Sever alebo ktoré poskytujú služby obyvateľom MČ Košice – Sever.

Stránky