MINI RECYKLÁCIA PRIATEĽOV ZEME 2019

Priatelia Zeme - SPZ a ADRA - adventistická agentúra pre rozvojovú pomoc, v spolupráci s Mestskou časťou Košice – Sever, opäť organizujú výmennú burzu, ktorá pomáha nielen ľuďom, ale aj prírode. Ekologicko-charitatívna “MINI RECYKLÁCIA PRIATEĽOV ZEME” sa uskutoční v termíne od 13. 5. do 17. 5. 2018, každý deň od 10.00 do 14.00 hod. a v stredu od 13.00 do 17:00 hod. na ulici Obrancov mieru 2 v Košiciach ( Kultúrno- spoločenské centrum). Darovať môžete funkčné, čisté a použiteľné veci z domácnosti, ktoré už nepotrebujete: knihy, obuv, šatstvo (okrem kabátov a oblekov), drobnú elektroniku a hračky.

Viac informácií získate:

tel.: 0908 557 598

Plánované prerušenie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v časti: ul. Hlinkova od č.d. 32 po č.d. 38 párne, č.d. 38A, ul. Čárskeho od č.d. 2 po č.d. 18 párne, č.d. 1, 1/A, 3, 7 + garáže na ulici Čárskeho, ul. Odborárska č.d. 1, 2, 3, 5, ul.

12.04.2019 Miestny úrad Košice - Sever zatvorený!

Oznamujeme občanom, že dňa 12.04.2019 ( piatok) bude Miestny úrad Košice - Sever z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny ZATVORENÝ!  Ďakujeme za pochopenie.

Pozvánka na zasadnutie Komisie sociálnej

Komisia sociálna Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever   

 

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Radoslav Muchanič, Košice – Sever.

Stavebné povolenie č. MK/A/2019/08762-03/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad povoľuje líniovú stavbu: "V221 - Košice - Horný Bankov - zriadenie a úprava TS, VN a NN" na pozemkoch v katastrálnom území Čermeľ.

Vyvesené: 08.04.2019

Zvesené: 23.04.2019

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Ján Soják, Košice – Sever.

Stránky