Cesta Čermeľským údolím na Alpínku bude od stredy 4. augusta 2021 cez deň uzavretá

Od dnešného dňa, 4. augusta 2021 sa v Košiciach od 8.30 hod. začala uzávierka cesty II. triedy č. 547 od odbočky na Bankov až po rázcestie Alpinka. Týmto úsekom nebude možné prejsť počas pracovných dní až do piatka 13. augusta 2021 v čase od 8:30 hod. do 15:30 hod. Na Alpinku sa dostanete od Baránka Detskou železnicou http://www.visitkosice.org/sk/atraktivity/detska-zeleznica.

Pozvánka na zasadnutie Komisie rozvoja MZ MČ Košice-Sever

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 13. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa: 23.06.2021 / streda / o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice ...

Odstávka teplej vody!

Na základe oznamu spoločnosti TEHO bude v dňoch 15.6 . 2021 16. 6. 2021 vykonaná celosystémová odstávka dodávky tepla v celom meste. Dodávku tepla pre prípravu teplej úžitkovej vody spoločnosť TEHO obnoví ihneď po nábehu primárneho rozvodu zo strany Teplárne Košice, a.s.

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - jún 2021

Od utorka 15.06.2021 do pondelka 21.06.2021 , sú v MČ Košice - Sever rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na nasledujúcich 7. miestach a to nasledovne na týchto uliciach: 1. Park mládeže / Atletická 2. Obrancov mieru 3. Tolstého 4. Študentská 5. Nemcovej 24 6. Hlinkova 14 7. Vihorlatská

Stránky

Oznámenie o dražbe

LICITERA group s.r.o., Jána Husa 1802/6, 075 01 Trebišov na návrh JUDr. Martin Galgoczy, vyhlasuje dražbu: Miesto konania: Mestský úrad Trebišov Dátum a čas konania dražby:20.08.2021 o 9:30 hod. Predmet dražby: byt č.4 na 1.p. bytového domu na ul. Cesta pod Hradovou 797/39, LV č.2977, k.ú.Severné Mesto, Košice I Vyvesené: 21.07.2021 Zvesené: 15.08.2021

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 09.07.2021 trvalý pobyt občanom : Zdenko Matis, nar. 09.10.1959 Juraj Fecko, nar. 25.10.1962 Miestom nového...

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresátov: Mária Magyarová, Košice – Sever Denisa Kršiaková, Košice – Sever MVDr. Pavel Ivanko, Košice - Sever Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ...

Stránky