Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - október 2021

Od utorka 05.10.2021 do pondelka 11.10.2021 sú v Mestskej časti Košice - Sever rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na nasledujúcich 7. miestach, a to nasledovne na týchto uliciach: 1. Zoborská / Vihorlatská 2. Cyklistická / Gerlachovská 3. Višňová 4. Ťahanovské riadky 5. Čermeľské údolie 6. Nemcovej 7. Sládkovičova

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 04.10.2021 a 05.10.2021

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: časť záhradkárskej lokality Žľaby - č. parcely 5800/1, 5800/4 v termíne 4. október 2021 od 08:10 h do 16:30 h Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie...

Uzávierka miestnych komunikácií v MČ Košice - Sever počas 98. ročníka Medzinárodného maratónu mieru

Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku dopravy a pozemných komunikácií POVOĽUJE žiadateľovi Maratónskemu klubu v Košiciach uzávierku miestnych komunikácií, a to nasledovne: 03.10.2021- v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. bude zabezpečená trať pretekov 98. ročníka Medzinárodného maratónu mieru...

Stránky

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 22.11.2021 trvalý pobyt občanom: Ing. Janka Harakályová, nar. 24.08.1971 Róbert Harákaly, nar. 26.03.1999 Daniel Harákaly...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 22.11.2021 Úložná doba od: 22.11.2021 do 10.12.2021 Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Lenka Sojáková Štefan Hudcovič, nar. 1961 – 2x Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 22.11.2021 Obyčajné...

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov formou verejnej vyhlášky

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území Košice - Severné mesto a Čermeľ , na ktorých sa nachádzajú elektrické vedfenia VN/VVN na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky a to najneskôr do 40dní od zverejnenia...

Stránky