Oslava jubilantov

Po dlhšom čase sme sa vrátili k príjemnej udalosti  a v stredu 13.02.2019 sme si pripomenuli na krásne dožité jubileá seniorov –jubilantov v našej MČ.  Slávnosť otvoril pán starosta a nasledovalo blahoželanie jubilantom, ktorí dostali pamätný list a ružičku. Všetci prítomní sa nám zapísali do kroniky, odfotili sa s pánom starostom a zábava pokračovala hudbou, o ktorú sa postarali Košickí špivaci a Severanka. Medzi oslávencami nechýbala ani vitálna pani Božena Bodnárová, ktorá sa dožila krásnych 95. narodenín.  

Všetkým ďakujeme a ešte raz všetko najlepšie! 

Štatistické zisťovanie

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu  SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC). Cieľom projektu je tvorba štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Z tohto dôvodu môže od 4.februára   do 28.júna 2019 vybrané domácnosti v našej mestskej časti navštíviť  pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v  v domácnostiach osobitných poverením.

Prerušenie energií

Oznamujeme občanom, že dňa 25. februára 2019 od 07:20 h do 16:30 h je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite ulice Komenského č.d. 9.

Prerušenie energií

Oznamujeme občanom, že dňa 01.02.2019 v čase od 07:30 do 13:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v úseku: ul. Hlinkova č.d. 3, ul. Národná trieda od č.d. 41 po č.d. 81 nepárne, ul. Národná trieda č.d. 56, Park mládeže č.d. 2, garáže Národná trieda.

Stránky

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom

Doručenie zásielky verejnou vyhláškou

Adresát zásielky: Mária Rusnáková, Čárskeho 264/4, Košice

Miesto uloženia zásielky: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice

Vyvesené: 06.02.2019

Zvesené: 21.02.2019

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: RSD SYSTEM s.r.o. v likvidácii

Naposledy sídlo: Hroncova 5, Košice - mestská časť Sever

Písomnosť č. 100239510/2019 zo dňa 21.01.2019 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1.

Vyvesené: 06.02.2019

Zvesené: 21.02.2019

 

Stránky