Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Nástup je možný ihneď.

Bližšie informácie vám poskytneme na uvedenom kontakte.

 

 

10. ročník Severskej desiatky 17.5.2024 v rámci Dní mestskej časti Košice-Sever

Milí priaznivci behu a zdravého životného štýlu! V piatok 17. mája 2024 si môžete opäť obuť tenisky a prísť si zmerať sily na 10. ročník obľúbených bežeckých pretekov Severská desiatka. Registrácia bude od 14:30 do 15:30 hod. pri bufete Živánska koliba. Behať sa bude tradične 10-kilometrová trať na trase Bankov - Alpinka v 11 kategóriách...

Pozvánka na besedu na tému Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov 30.4.2024

Pozývame Vás na besedu na tému: „Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov (alebo novodobé a sofistikované spôsoby a techniky páchania majetkových trestných činov aj na senioroch) Kedy? 30.04.2024 (utorok) od 14.00 hod. do 15.00 hod. Kde? Kultúrno-spoločenské centrum pri MČ Košice - Sever, Obrancov mieru 2, 040 01 Košice Lektor: JUDr. Katarína FRIMEROVÁ z Informačnej kancelárie pre obete...

Stránky

Oznámenie MK/A/2024/009670-09/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa vydal oznámenie o doplnení podkladov stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu „K ošice - úprava NN, DP – pod Červeným Brehom etapa I" na pozemkoch KN-C parcelné čísla 8095, 8096, 8299/13, 8299/11,...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 29.05.2024 Úložná doba: od 29.05.2024 do 17.06.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Monika Bulejčíková Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 28.05.2024 Úložná doba: od 28.05.2024 do 15.06.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Ivana Demková Jozef Maczko Dávid Takács Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo...

Stránky