Pracovné stretnutie

Dňa 10.12.2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie, zástupcov  MČ Košice – Sever, Okresného úradu Košice - odboru starostlivosti o životné prostredie a Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. , vo veci posúdenia druhu pozemku, ktorý bude súčasťou dopravnej stavby „Okružná križovatka Kostolianska cesta – Národná trieda – Podhradová“. Toto konanie je ďalším krokom, ktorý posunie prípravu, dlho očakávanej križovatky, do ďalšej fázy.

Cezhraničná spolupráca Západ - Sever

Zástupcovia MČ Košice - Západ a MČ Košice - Sever dnes slávnostne prestrihli pásku a dali do opätovného užívania lávku cez Račí potok ako spojovací článok medzi mestskými časťami.

Ďalšou aktivitou by mala byť obnova schodísk, ktorú by malo v najbližšom období zorganizovať Mesto Košice.

Starostovia Marcel Vrchota a František Ténai sa dohodli aj na spoločnej brigáde dňa 6. decembra 2019 o 08:30 hod. 

Ak máte chuť, prosím, pridajte sa.

Od Kataríny po Advent pokračuje aj cez víkend

Na Námestí Jána Mathého sa celý týždeň niesol v duchu vianočnej atmosféry. Počas tohto týždňa nechýbali krásne kultúrne predstavenia od detí a žiakov z MŠ a ZŠ našej mestskej časti. Pokračujeme aj tento víkend s bohatým kultúrnym programom. V sobotu začíname sprievodným programom o 15:00 hod. v spolupráci s Tramtária Slovakia, pre deti bude pripravené maľovanie na tvár. Kto ma rád knihy a čítanie, tak si príde na svoje. Pripravili sme v spolupráci s Knižnicou mesta Košice spoločné čítanie kníh a burzu kníh. Od 16:00 hod. pokračujeme s kultúrnym programom.

Pribudne ďalšie detské ihrisko v MČ Košice - Sever

Na základe požiadaviek občanov MČ Košice - Sever sme revitalizovali detské ihrisko v lokalite Obrancov mieru  10 -14 až Kisdyho ulici formou dotácie. Pribudla kombinovaná zostava so šmýkalkou, 3 váhové hojdačky, 2 pružinové hojdačky, lanová pyramída, 2 lavičky, odpadkový kôš a upravil sa povrch detského ihriska.

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Zdeněk Švancar, Košice – Sever.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Róbert Benkő, Košice-Sever.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Martin Zrelák, Košice-Sever.

Stránky