Informácie o uzávierkach ciest počas 45. ročníka Rally Košice

Oznamujeme občanom, že od soboty 19.10.2019 do nedele 20.10.2019 budú uzávierky na cestách a to nasledovne:

Sobota, 19.10.2019
Cesta medzi obcami Herľany a Banské bude uzavretá od 12:35 do cca 15:00 hod. a od 16:30 do cca 18:30 hod.
Nedeľa, 20.10.2019
Cesta pri Ružínskej priehrade - medzi odbočkou smerom na Malú Lodinu pri moste za Košickou Belou až po odbočku do chatovej oblasti pred Malou Lodinou (za odbočkou k tunelu) bude uzavretá: od 07:35 do cca 14:45 hod.Organizátor podľa aktuálnej situácie zváži otvorenie cesty na 5 – 10 minút o cca 09:50 a 12:20.

Výpadok telefónneho spojenia

Z technických príčin nastal výpadok telefónneho spojenia na Miestnom úrade MČ Košice - Sever. Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje. Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.

  Poznaj regióny Španielska


  Dnes, 8. okóbra 2019 o 10:00 na Námestí Jána Mathého sa študenti z Gymnázia Park mládeže 5 predstavili v rámci Dní španielskej kultúry ako sprievodcovia po španielskych a latinskoamerických regiónoch, priblížili ich kultúru, históriu a gastronómiu. Za Mestskú časť sa rád zúčastnil pán prednosta Ing. Peter Luczy a so záujmom obdivoval zvyklosti tejto krajiny. 

  Výcvik psov na Krupinskej ulici

  Dňa 08. októbra 2019 o 17:00 hod. sa uskutoční bezplatný výcvik psov vo výbehu na Krupinskej ulici. Veríme, že sa tam opäť stretneme rovnako v hojnom počte. Tešíme sa na Vás!

   

  Stránky

  Oznámenie o mieste uloženia zásielky

  V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Ing. Jozef Spišák, Košice – Sever.

  Oznámenie o mieste uloženia zásielky

  V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Marcel Labovský, Košice – Sever.

  Stavebné povolenie MK/A/2019/17855-05/I/FOD

  Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad rozhodol o vydaní povolenia "Úprava NN distibučnej sústavy a úpravy, OEZ, Hroncova ul. Košice".

  Vyvesené: 07.10.2019

  Zvesené: 22.10.2019

  Stránky