Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 15.11.2022 od 08:20 hod. do 16:00 hod. - na uliciach Gogoľova, Kostolianska cesta, Pod kaštieľom, Tŕňová, Urbánkova. V prílohe je podrobný...

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - november 2022

Od utorka 8.11.2022 do 15.11.2022 nájdete veľkokapacitné kontajnery v týchto lokalitách: Za amfiteátrom, Hroncova, Čárskeho, Kisdyho, Komenského, Suchodolinská, Cesta pod Hradovou / Ďumbierska K dispozícii sú stále aj zberné dvory Kositu:...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 29.11.2022 Úložná doba: od 29.11.2022 do 19.12.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Ružena Kapušiová

Vyhlásenie príležitostného trhu

Starosta mestskej časti Košice - Sever príslušný podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 28.11.2022 Úložná doba: od 28.11.2022 do 16.12.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Zoran Martincsko Zlatica Ženčárová Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 28.11.2022 Obyčajné listové...

Stránky