Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v častiul. Park obrancov mieru č.d. 2, 4, 6:                  
28. jún 2019 od 10:30 h do 16:30 h

Pozvánka na III. zasadnutie Komisie rozvoja

 

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

 

 

Oznam pre občanov - Letná údržba komunikácií

Vážení občania,

dovoľte aby sme vás informovali, že v dňoch  03.06.2019 - 05.06.2019 v čase od 07:00 hod. sa bude vykonávať letná údržba formou zametania vnútro blokových komunikácií. K dispozícií budú rozmiestnené na každý deň  4 zametacie stroje, aby vyčistili komunikácie podľa harmonogramu. Prípadné nedostatky budú dočistené pracovníkmi ručne.

03.06.2019 (pondelok) sa bude vykonávať zametanie na uliciach: 

Stránky

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Ľudovít Radóczi, Košice – Sever.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Renáta Bartóková, Košice – Sever.

Stránky