Prázdniny na korčuliach

Včerajšie popoludnie (15.08.2018) patrilo veľkým aj malým korčuliarom. V týchto letných horúcich dňoch sa mohli opäť schladiť v Crow arene na letnom korčuľovaní, ktoré Mestská časť Košice – Sever už tradične zorganizovala pre občanov zo Severu. Prítomný bol aj starosta Marián Gaj, ktorý rozdával malým korčuliarom sladké odmeny.

Čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Oznámenie o Vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Košice I a IV a okresu Košice - okolie od 01.08.2018  od 06:00 hod. až do odvolania. 

Odstránenie poruchy

Dňa 31.07.2018 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Čermeľská cesta 68.

Na Severe sa odohral exhibičný zápas

V piatok sme mali tú česť, u nás na Severe, privítať na futbalovom ihrisku pánov z  VSS Internacionáli a z HC Košice. Tento exhibičný zápas skončil remízou 5:5 a o výhre sa teda rozhodlo až po penaltách v prospech VSS Internacionálov. 

 
Tešíme sa, že u nás na Severe môžeme podporiť aj takýto druh športu. 
 

Stránky

Oznámenie o začatí správneho konania č. OU-KE-OSZP3-2018/027448-2

Okresný úrad Košice, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva oznamuje začiatok konania vo veci rozhodnutia, či vlastníctvo k vozidlu Škoda Felícia, EČV: KE846ES, ktoré sa nachádzalo na parkovisku ul. Letná 10 v Košiciach, nadobudne štát.

Vyvesené: 06.08.2018

Zvesené: 21.08.2018

Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:

Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever           

Oprávnení žiadatelia:

            O dotáciu môžu požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území MČ Košice – Sever alebo ktoré poskytujú služby obyvateľom MČ Košice – Sever.

Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:

Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever

           Oprávnení žiadatelia:

            O dotáciu môžu požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území MČ Košice – Sever alebo ktoré poskytujú služby obyvateľom MČ Košice – Sever.

Stránky