Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Nástup je možný ihneď.

Bližšie informácie vám poskytneme na uvedenom kontakte.

 

 

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám! Nástup je možný ihneď. Bližšie informácie vám poskytneme na uvedenom kontakte.

Dni mestskej časti Košice-Sever 15.5.2024

Zajtra o 15:00 hod. všetkých pozývame do parku pri Poliklinike Sever na oslavu Svetového dňa rodiny a odtiaľ to budete mať veľmi blízko aj na vernisáž obrazov Dámska jazda do nášho Kultúrno-spoločenského centra na ulici Obrancov mieru 2. Tešíme sa na vás! Dámska jazda plagát

Výzva na predkladanie žiadostí o nefinančný príspevok vo forme materiálneho plnenia na nákup záhradníckeho materiálu určeného na predzáhradku

Výzva na predkladanie žiadostí spoločenstiev vlastníkov bytov, resp. správcov bytových domov (ďalej len „žiadateľ“) o nefinančný príspevok vo forme materiálneho plnenia na nákup záhradníckeho materiálu (najmä rastlinného materiálu) určeného na predzáhradku Výzva je adresovaná spoločenstvám vlastníkov bytov a správcom bytových domov na území mestskej časti Košice-Sever, ktorí majú záujem...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 05.06.2024 Úložná doba: od 05.06.2024 do 24.06.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Eugen Balog Róbert Béres Ondrej Polaško Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo...

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

Obec Bidovce, ako príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby: "Cyklistická cestička Cvičná skala - Alpinka", na pozemkoch v katastrálnom území Čermeľ. Vyvesené: 04.06.2024 Zvesené: 19.06.2024

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 03.06.2024 Úložná doba: od 03.06.2024 do 21.06.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Anna Ferčáková Marcela Jarolímová Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule...

Stránky