Letný prímestský tábor opäť na Severe

Leto sa nezadržateľne blíži a s ním prichádzajú letné prázdniny, ktoré sú spojené s voľnom vašich detí. Vymyslieť pre nich program na dva mesiace, dá rodičom zabrať, a preto sme pripravili letný tábor v dvoch turnusoch, kde sa o vaše ratolesti postaráme my.

Nebudú chýbať rôzne tematické zamerania, zábava, šantenie, nové priateľstvá a praktické vedomosti zo života podávané hravou formou. Tábor je dostupný aj pre deti z iných Mestských častí mesta Košice. Tak neváhajte a prihláste svoje deti čím skôr.

Organizátor: Mestská časť Košice – Sever v spolupráci s OZ Dračia stopa.

Termín turnusov: I. turnus:  09.07. – 13.07.2018

                                      II. turnus:  06.08. – 10.08.2018

Recyklácia Priateľov Zeme bola aj tento rok úspešná

Výmenná burza, ktorú u nás na Severe organizovali Priatelia Zeme, dobrovoľníci z adventistickej agentúry pre rozvojovú pomoc, v spolupráci s našou mestskou časťou, dopadla aj tento rok na výbornú. Na akcii sa vyzbieralo odhadom 400 kg vecí, z ktorých si približne polovicu zobrali návštevníci priamo na akcii, zvyšné veci budú ďalej distribuované pre charitatívne organizácie. Všetkým, ktorí sa zapojili a prispeli, ďakujeme aj v mene vyššie spomínaných organizácií.

Športovo - zábavný deň na Severe

Mestská časť Košice – Sever pre Vás opäť pripravuje zaujímavú akciu ŠPORTOVO ZÁBAVNÝ DEŇ NA SEVERE. Tak neváhajte a príďte si spríjemniť sobotňajšie popoludnie dňa 16.6.2018 o 14:30 hod. na Horný Bankov – Minigolfové ihrisko. Tešíme sa na Vás s rôznymi atrakciami a hrami, ako napr. drevený kolotoč, skákacie hrady, krivé zrkadlá, tvorivé dielne, lukostreľbu, trojnohavice, môžete si vyskúšať zahrať golf, kde budú pripravení profesionáli, ktorí vám ochotne vysvetlia pravidlá a naučia vás túto hru. Samozrejme nebude chýbať ani občerstvenie či chutný guláš.

Pozvánka na XXV. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXV.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

6.  júna  2018  (streda)  o  15. 00  hod.        

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Richard  Blumenfeld,   Košice-Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 05.06.2018 do 19.06.2018.

 

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Henrieta Blumenfeldová,   Košice-Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 05.06.2018 do 19.06.2018.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom

01.06.2018 trvalý pobyt občanovi:

                                                                                  Michal Chott,  nar. 17.06.1987

Miestom nového trvalého pobytu je obec: Mestská časť Košice-Sever.

Stránky