Letné korčuľovanie v Crow aréne

Mestská časť Košice - Sever si pre vás pripravila akciu Letné korčuľovanie. Vytiahnite v tieto letné dni kočule a príďte si zakorčuľovať a schladiť sa dňa 21.8.2019 (streda) v Crow Arene od 16:00 hod. do 17:00 hod. 

K dispozícii bude brúsenie a požičiavanie korčúľ.

 

 

V pondelok začíname II. turnus letného tábora na Severe 2019

Prázdniny plynú v plnom prúde a II. turnus letného prímestského tábora na Severe 2019 sa nezadržateľne blíži. Kultúrno - spoločenské centrum opäť otvorí svoje brány už v pondelok (12.08.2019). Deti sa môžu tešiť na týždeň plný bohatého programu. Opäť nebudú chýbať tvorivé dielne, pohybové aktivity na čerstvom vzduchu, vedomostné súťaže či celodenné výlety. 

Poslanecký deň na Bankove - 05.08.2019

Včerajšie stretnutie poslancov a občanov Mestskej časti Košice - Sever v rekreačnej oblasti Bankov.

IV. Race Jahodná

Už tento víkend 10.08.2019 a 11.08.2019 sa uskutoční automobilová súťaž Race Jahodná. Športová automobilová súťaž zameraná na zdokonaľovanie jazdeckej zručnosti, ktorá je zaradená do motoristického seriálu PROFITUNING CUP 2019, riadi sa všeobecnými predpismi vydanými pre tento seriál. Poskytuje možnosť verejnosti (začiatočníkom, profesionálom, juniorom, ženám) preveriť si svoje jazdecké schopnosti, vyskúšať si športovú jazdu a súperenie na uzatvorenej trati a nie v bežnej premávke. Hlavným účelom je zvyšovať bezpečnosť cestnej premávky.

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Anna Bundová, Košice-Sever.

Upovedomenie o podaní odvolania účastníkmi konania

Obec Bidovce, ako príslušný stavebný úrad, upovedomuje účastníkov konania o podaní odvolania voči Rozhodnutiu č. 172/2019-Bi zo dňa 24.06.2019 o umiestnení stavby: "Nadstavba bytov - Obchodný dom Mier", Národná trieda 56, Košice.

Vyvesené: 02.08.2019

Zvesené: 19.08.2019

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z.

Stránky