ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU

ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU v Košiciach začína v januári.

Čo sa zmení? Všetok bio odpad vznikajúci v kuchyni budeme zbierať v domácnosti samostatne a vyzbieraný odpad následne ukladať do  hnedých zberných nádob.

Hnedé nádoby pribudnú do stanovíšť kontajnerov na sídliskách  v prvých januárových týždňoch. Do domácností v rodinných domoch budeme bezplatne doručovať vlastné zberné nádoby, hnedé 30 litrové vedrá.

S odvozom vyzbieraného odpadu začíname v týždni od 16. januára 2023.

Čo patrí do hnedých nádob:

-Zvyšky ovocia a zeleniny

-Nechcené zvyšky vareného jedla

-Mäso a mliečne výrobky (bez obalov)

-Staré pečivo a chlieb

-Potraviny po dátume spotreby (bez obalov)

-Jedlé oleje a tuky

-Čajové vrecká a kávová usadenina

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 09.02.2023 od 08:00 hod. do 16:30 hod. - na uliciach Slovenskej jednoty 14.02.2023 od 08:20 hod. do...

Oprava poruchy vodovodného potrubia

Dnes, 02.02.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na uliciach Rampová 18 a Vihorlatská 44. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00. Ďakujeme za pochopenie.

Odstraňovanie poruchy vody

Dnes, 01.02.2023 budú pracovníci vodární odstraňovať poruchu na ulici Watsonova a Komenského 58 približne od 8:00 hod. do 15:00 hod. Odstraňovať sa bude na ulici Watsonova 1. Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody na týchto uliciach.

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 15.03.2023 Úložná doba: od 15.03.2023 do 03.04.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Giuseppe Bortoli Dávid Róna Jaroslav Ťapajna Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 14.03.2023 Úložná doba: od 14.03.2023 do 03.04.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Milan Balog Kamil Bartok Jozef Bednár Juraj Bobák Michal Bulejčík Adrián Duna Erika...

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou MK/A/2023/12341-04/I/SAL

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. , oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou stavby a názvom „ Stavebné úpravy v byte č. 42, 11. poschodie, Boženy Němcovej 16, Košice“ na pozemkoch KN-C parcelné čísla 2713, 2714 v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 14.03.2023 Zvesené: 29...

Stránky