Anketa „Plocha pre voľný pohyb psov Park duklianskych obetí“

V pondelok 27.07.2020 sme spustili anketu „Plocha pre voľný pohyb psov Park duklianskych obetí“. Uvedomujeme si túto problémovú situáciu, a preto by sme chceli poprosiť vás, občanov, aby ste vyjadrili svoj názor, ktorý je pre nás dôležitý.

Na Miestny úrad MČ Košice-Sever bola dňa 03.09.2019 doručená Petícia za záchranu výbehu pre voľný pohyb psov a dňa 25.11.2019 Žiadosť o zrušenie venčoviska. V snahe vyriešiť tento problém k spokojnosti väčšiny, potrebujeme poznať názor lokálnych rezidentov, ktorých sa to najviac týka.

Anketový lístok môžete vyplniť do 08.08.2020, a to:

Veľké ďakujeme!

Včerajší podvečer, 28. jún 2020, sa niesol v duchu klasických a populárnych skladieb. Koncert sa odohral pri hlavnom vchode polikliniky Sever, kde spríjemnil podvečer Sláčikový orchester MUSICA IUVENTALIS pod vedením umeleckého vedúceho pána Igora Dohoviča. Týmto im chceme poďakovať za kultúrny zážitok. Ďakujeme aj poslankyni našej MČ pani Márii Sadovskej, ktorá je zároveň predsedníčkou Kultúrnej...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny- júl 2020

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úsekoch: 17. júl 2020 od 08:20 h. do 16:30 h.: ul. Vihorlatská č.d. 2, 4, 6. 24. júl 2020 od 08:30 h do 16:30 h.: ul. Slavkovská od č.d. 8 po č.d. 22 párne, garáže na ul. Slavkovská. ...

KONCERT V PARKU

Dňa 28. júna 2020 (nedeľa) o 20:00 hod. sa uskutoční KONCERT V PARKU pri hlavnom vchode Polikliniky Sever. Ide o koncert klasických a populárnych skladieb. V prípade nepriaznivého počasia a zvýšenej vlhkosti vzduchu sa koncert presunie na utorok 30. júna 2020 o 20:00 hod. Budeme vás informovať. Tešíme sa na vás!

Stránky

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 20.07.2020 trvalý pobyt občanovi : MVDr. Marek Lukáč, dátum narodenia 27.06.1968 Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-...

Rozhodnutie č.172/2019-Bi zo dňa 25.05.2020-upovedomenie o podaní odvolania

Obec Bidovce ako stavebný úrad, ktorý vydal Rozhodnutie o umiestnení stavby "Nadstavba bytov - Obchodný dom MIER", č.172/2019-Bi zo dňa 25.05.2020, upovedomuje o podaní odvolania účastníkmi konania / verejná vyhláška /. Vyvesené: 17.07.2020 Zvesené: 03.08.2020

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 16.07.2020 trvalý pobyt občanovi : Sára Beňáková, dátum narodenia 16.02.2003 Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever.

Stránky