Protest 22.2.2024

Upozorňujeme vodičov, aby zajtra (22. 2. 2024) v čase od 11:30 do 13:00 počítali s prípadným zdržaním, ak budú prechádzať Watsonovou ulicou a Festivalovým námestím z dôvodu protestu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).  

Zdroj: SITA

Zber a odvoz kuchynského BIO odpadu v našej MČ v roku 2024

Z prevádzkových dôvodov s poločnosť KOSIT pristúpila k ú prave v harmonograme zberu a odvozu kuchynského BIO odpadu oproti roku 2023. Všetkým odporúčame, aby si skontrolovali deň odvozu kuchynského BIO odpadu spred ich dverí. V roku 2024 v našej mestskej časti bude zber a odvoz kuchynského BIO odpadu zabezpečovaný podľa nasledovného harmonogramu:...

Hľadáme osobnosť MČ Košice - Sever 2023

Ak máte vo svojom okolí obyvateľa či kolektív z našej mestskej časti, ktorý si zaslúži ocenenie Mestskej časti Košice - Sever, dajte nám o ňom vedieť. Ocenenie MČ Košice - Sever udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj, propagáciu a zveľadenie MČ Košice – Sever, reprezentovali mestskú časť v oblasti vedy, školstva, kultúry, umenia a športu alebo vykonali...

NON-STOP 24-hodinové korčuľovanie

Srdečne Vás pozývame na 24-hodinové korčuľovanie. Termín: 28.-29.12.2023 od 16:00 hod. Kde: Športovo-zábavný areál na Alejovej ulici 2 v Košiciach Tešíme sa na Vás.

Stránky

Predloženie odvolania

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, predkladá na rozhodnutie odvolanie, proti rozhodnutiu tunajšieho stavebného úradu č. MK/A/2023/18417-11/I/KRA zo dňa 22.11.2023 o umiestnení stavby s názvom " Bytový dom s polyfunkciou KLAS, Cesta pod Hradovou 28, Košice ". Vyvesené: 20.2.2024 Zvesené: 06.03.2024

Verejná vyhláška

Adresát písomnosti : Ing. Milan Boža. Naposledy sídlo/pobyt: Košice-Sever. Adresát si môže písomnosť č. 100337092/2024 zo dňa 21.01.2024 prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Košice, Železničná 1, Košice v kancelárii č.224 v úradných hodinách. Vyvesené: 20.02,2024 Zvesené: 06.03.2024

Stránky