Pohyb medveďa hnedého na území Severu

Na základe informácií o pohybe tejto najväčšej šelmy na turistickej trase v okolí Bankova a na kraji lesa nad Botanickou záhradou UPJŠ upozorňujeme obyvateľov, aby zvýšili opatrnosť a ostražitosť pri pobyte v lese.

Situáciu aktívne sledujeme, konzultovali sme ju s kompetentnými a na miesto sme z preventívnych dôvodov požiadali o vyslanie hliadky Štátnej ochrany prírody. Táto urobí intenzívny monitoring v oblasti tak, aby bolo následne možné prijať príslušné preventívne opatrenia.

Šelmy mohli oblasťou len prechádzať, v prípade opakovaného výskytu medveďa v blízkosti obydlí prosíme obyvateľov, aby nás bezodkladne kontaktovali na emailovej adrese info@kosicesever.sk alebo tel.č.: 055/ 63 247 69 alebo +421 903 644 944 (starosta)

Verejné prerokovanie návrhu "Územný plán zóny Košice - Tlačiarne"

Verejné prerokovanie návrhu "Územný plán zóny Košice - Tlačiarne" sa uskutoční 12.07.2022 o 15:00 hod., na Magistráte mesta Košice v miestnosti č. D310. Návrh Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice – Tlačiarne“ je vystavený k verejnému nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Útvare hlavného architekta v stránkových dňoch od 08:00 hod. do 15:00 hod. a na...

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - jún 2022

Už od zajtra 21.6.2022 do 28.6.2022 nájdete veľkokapacitné kontajnery v týchto lokalitách: Park mládeže / Atletická, Obrancov mieru, Tolstého, Študentská, Nemcovej 24, Hlinkova 14, Vihorlatská K dispozícii sú stále aj zberné dvory Kositu: https://www.kosit.sk/sluzby/prevadzka-zbernych-dvorov-a-zbernych-miest/

Odstránenie poruchy vody

Dnes, 20.6.2022 odstraňuje VVS a.s. poruchu vody v našej mestskej časti na ulici Atletická 27 a Horolezecká 6 . Z tohto dôvodu bude realizovaná odstávka studenej pitnej vody na týchto uliciach.

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 28.07.2022 Úložná doba: od 28.07.2022 do 15.08.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Etela Gáborová Miroslav Kobák Jozef Maďar Martin Pancák Ladislav Saksun Nataša Szmereková...

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a mierstne príslušný stavebný úrad I.stupňa oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu s názvom "Terasový rodinný dom, Suchodolinská ulica, Košice". Vyvesené: 27.07.2022 Zvesené: 11.08.2022

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 27.07.2022 Úložná doba: od 26.07.2022 do 15.08.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Michael Havrila Silvia Holubová Miroslav Hřebík Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 27.07.2022...

Stránky