Cesta Čermeľským údolím na Alpínku bude od stredy 4. augusta 2021 cez deň uzavretá

Od dnešného dňa, 4. augusta 2021 sa v Košiciach od 8.30 hod. začala uzávierka cesty II. triedy č. 547 od odbočky na Bankov až po rázcestie Alpinka. Týmto úsekom nebude možné prejsť počas pracovných dní až do piatka 13. augusta 2021 v čase od 8:30 hod. do 15:30 hod. Na Alpinku sa dostanete od Baránka Detskou železnicou http://www.visitkosice.org/sk/atraktivity/detska-zeleznica.

POZOR!!! Výstraha pred vysokými teplotami

Slovenský Hydrometeorologický Ústav vydal pre okres Košice výstrahu 2. stupňa pred vysokými teplotami. Trvanie javu: 23.6.2021 od 13:00 hod. do 18:00 hod. 24.6.2021 od 14:00 hod. do 18:00 hod. V okrese Košice sa OJEDINELE očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 35 - 36 °C. Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické...

Pozvánka na zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m XIV. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2021 (pondelok) o 14.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice s...

Začala oprava vnútroblokových komunikácií

Dnes ráno boli zahájené práce na oprave vnútroblokových komunikácií v dvorovej časti Tolstého ulice a Obrancov mieru . Zajtra sa začínajú opravy ulice Na stráni a dvorovej časti Národná trieda / Hlinkova 32-38 . Realizácia prác je plánovaná do štvrtka 24.06.2021. Z toho dôvodu nebude možné na uvedených miestach parkovať. Žiadame vás o rešpektovanie a...

Stránky

Rozhodnutie o umiestnení stavby MK/A/2021/4632-05/I/KRA

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa vydal rozhodnutie o umiestnení stavby "Bytový dom s polyfunkciou KLAS, Cesta pod Hradovou 28, Košice". Vyvesené:30.07.2021 Zvesené: 16.08.2021

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: STAVMONT KM, s.r.o., Gerlachovská 27/871, Košice - mestská časť Sever Písomnosť č. 101177972/2021 zo dňa 08.07.2021 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1. Vyvesené: 29.07.2021 Zvesené: 13.08.2021

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: VENEZIANO s.r.o., Skautská 4, Košice - mestská časť Sever Písomnosť č. 101253332/2021 zo dňa 19.07.2021 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1. Vyvesené: 28.07.2021 Zvesené: 12.08.2021

Stránky