Výpadok telefónneho spojenia- OPRAVENÝ

Telefónne spojenie je opäť funkčné. Ďakujeme za trpezlivosť. Z technických príčin nastal výpadok telefónneho spojenia na Miestnom úrade Mestskej časti Košice - Sever. Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje. Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.

Prvá lastovička na Aničke

Aj keď nadpis evokuje prílet vtáctva, na Aničke po diviakoch a bežkároch je prvou lastovičkou čerstvo vysekaný a upravený pás pozemkov. Intenzívna komunikácia Mestskej časti Košice - Sever s mestom Košice, okresným úradom, štátnou ochranou prírody a výzvy na vlastníkov pozemkov, by mali postupne priniesť výsledky, a takto by mali vyzerať všetky pozemky medzi Kostolianskou cestou a oddychovou...

Stránky

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 24.02.2021 trvalý pobyt občanom : Jana Bundová, nar. 29.07.1986 Ivan Bunda, nar. 03.09.1987 Diana...

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta : Bc. Juraj Hynek , Košice-Sever Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého...

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta : Dávid Demko , Košice-Sever Viktor Adamec, Košice-Sever Marián Amrich, Košice-Sever Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ...

Stránky