Severská desiatka 2023 - fotogaléria a výsledková listina

9. ročník bežeckých pretekov Severská desiatka je za nami. Na trať sa postavilo 96 bežcov nie len z Košíc a okolia, ale dokonca zo zahraničia. Jednou z najviac zastúpených boli kategórie 60 a 70+, kde skladáme pomyselný klobúk dole pred bežcami, ktorí svojimi výkonmi hravo konkurovali oveľa mladším.

Preteky na tradičnej trase v krásnej prírode Horného Bankova prebehli bez zranení a všetci si podujatie užili, prekonali sami seba a spoločne sa tešíme na ďalší, jubilejný 10.ročník.

Za podporu podujatia ďakujeme Rozlomity Sport a Klas Potraviny.

Ponorte sa do atmosféry podujatia spolu s nami prostredníctvom FOTOGALÉRIE od Eugena Bernátha.

Porucha vody

Dnes, 15.2 odstraňujú pracovníci vodární poruchu na ulici Detvianska 4 . Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody na uliciach Detvianska a Nitrianska .

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 09.02.2023 od 08:00 hod. do 16:30 hod. - na uliciach Slovenskej jednoty 14.02.2023 od 08:20 hod. do...

Oprava poruchy vodovodného potrubia

Dnes, 02.02.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na uliciach Rampová 18 a Vihorlatská 44. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00. Ďakujeme za pochopenie.

Stránky

Návrh programového rozpočtu na roky 2023-2025

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2023 – 2025 (ďalej len „návrh rozpočtu“), ktorý bude predmetom rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever. K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť, a to elektronicky –...

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 02.05.2023 trvalý pobyt občanovi: David Zádorožný, nar. 01.02.1982. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever. Vyvesené:...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 02.05.2023 Úložná doba: od 02.05.2023 do 22.05.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Peter Adamec Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti...

Stránky