Letný prímestský tábor opäť na Severe

Leto sa nezadržateľne blíži a s ním prichádzajú letné prázdniny, ktoré sú spojené s voľnom vašich detí. Vymyslieť pre nich program na dva mesiace, dá rodičom zabrať, a preto sme pripravili letný tábor v dvoch turnusoch, kde sa o vaše ratolesti postaráme my.

Nebudú chýbať rôzne tematické zamerania, zábava, šantenie, nové priateľstvá a praktické vedomosti zo života podávané hravou formou. Tábor je dostupný aj pre deti z iných Mestských častí mesta Košice. Tak neváhajte a prihláste svoje deti čím skôr.

Organizátor: Mestská časť Košice – Sever v spolupráci s OZ Dračia stopa.

Termín turnusov: I. turnus:  09.07. – 13.07.2018

                                      II. turnus:  06.08. – 10.08.2018

Odstránenie poruchy

Dňa 24.5.2018 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici B. Nemcovej 22. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Odstránenie poruchy

Dňa 22.5.2018 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Jilemnického 12. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Stránky

Rozhodnutie o umiestnení stavby č. MK/A/2018/11192-03/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad  rozhodol o umiestnení  stavby "Košice - zokruhovanie vodovodov, ul. Tomášikova, ul. Palkovičova" na pozemkoch v kat. území Severné mesto. 

Vyvesené: 25.05.2018

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Mestská časť Košice -Sever, Festivalové námestie 2, Košice ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov : Zásady ochrany osobných údajov

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Peter Liba, Košice - mestská časť Sever

Písomnosť č. 100956619/2018 zo dňa 15.05.2018 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1.

Vyvesené: 25.05.2018

Zvesené: 09.06.2018

Stránky