ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU

ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU v Košiciach začína v januári.

Čo sa zmení? Všetok bio odpad vznikajúci v kuchyni budeme zbierať v domácnosti samostatne a vyzbieraný odpad následne ukladať do  hnedých zberných nádob.

Hnedé nádoby pribudnú do stanovíšť kontajnerov na sídliskách  v prvých januárových týždňoch. Do domácností v rodinných domoch budeme bezplatne doručovať vlastné zberné nádoby, hnedé 30 litrové vedrá.

S odvozom vyzbieraného odpadu začíname v týždni od 16. januára 2023.

Čo patrí do hnedých nádob:

-Zvyšky ovocia a zeleniny

-Nechcené zvyšky vareného jedla

-Mäso a mliečne výrobky (bez obalov)

-Staré pečivo a chlieb

-Potraviny po dátume spotreby (bez obalov)

-Jedlé oleje a tuky

-Čajové vrecká a kávová usadenina

Šťastný Nový rok!

Milí Severania, máme za sebou ďalší rok plný výziev, nečakaných udalostí, plný silných okamihov. Bohužiaľ nie všetky boli pozitívne. Počas nasledujúcich dní môžeme symbolicky uzavrieť ďalšiu kapitolu a s nádejou vykročiť do budúceho roka. Prajem nám všetkým, aby bol lepší. Aby sme využili nové príležitosti, ktoré nám ponúkne, aby sme zabudli na spory, ktoré nás zbytočne oddeľujú, nie len počas...

Vianočné prekvapenie

Aj po roku našich starkých v zariadení opatrovateľskej služby milo prekvapili darčeky, ktoré zabezpečili zamestnanci Základnej školy s materskou školou pri zdravotníckom zariadení na Triede SNP,Košice spolu so zamestnancami ORL oddelenia Detskej fakultnej nemocnice Košice. Celé to organizačne zabezpečila pani učiteľka Mgr. Martina Gazdíková. Sme vďační nielen za túto trvalú a kontinuálnu...

Súťaž o skipass do SKI Jahodná

V spolupráci so SKI Jahodná sme sa rozhodli pripraviť najmenším Severanom krásne sviatky. SÚŤAŽ Ako sa zapojiť? -...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielky na pošte Košice I

Dňa 07.03.2023 Úložná doba: od 07.03.2023 do 25.03.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Marek Scholtz

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Dňa 06.03.2023 Úložná doba: od 06.03.2023 do 24.03.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Peter Kobák Dušan Regimun Pavel Andrási Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 03.03.2023 Úložná doba: od 03.03.2023 do 21.03.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Jozef Rigo Marián Suchodolinský Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule...

Stránky