Pozvánka na zasadnutie Komisie finančnej MZ MČ Košice-Sever

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 11.12.2020 (piatok) o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. Program:...

Pozvánka na XII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m XII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2020 (pondelok) o 15. 00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie...

Výstava obrazov

Vďaka pani Ing. arch. Eva Lorenzová, ktorá je vedúca maliarskeho krúžku v Kultúrno - spoločenskom centre, sa včera, 02.12.2020, uskutočnila výmena obrazov so zimným motívom na miestnom úrade. Všetci maliari, ktorí tieto obrazy namaľovali, sú aktuálne aj jubilanti, a preto sme sa im aj my odvďačili blahoželaním. Celá výstava sa konala za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení.

Stránky