Tomášikova opäť slúži obyvateľom

V posledných dňoch sa na mestskú časť obrátilo množstvo občanov, hlavne obyvateľov z Tomášikovej ulice s podnetmi týkajúcimi sa zhoršenej situácie s parkovaním.  Pôvodné dopravné značenie na ľavej strane, v úseku od križovatky s Tolstého ulicou nebolo viditeľné a často dochádzalo k nesprávnemu parkovaniu. Na základe podnetu občana mesto Košice riešilo túto situáciu osadením zákazovej značky. Došlo tým však k výraznému zníženiu počtu parkovacích miest. Na základe komunikácie s mestom Košice a občanmi došlo k prevereniu a posúdeniu dopravnej situácie v lokalite. Výsledkom je obnovenie dopravného značenia umožňujúceho parkovanie aj na ľavej strane. Od dnes 11.12.2018 môžu občania v tomto úseku parkovať po obidvoch stranách. 

Odstránenie poruchy

Dňa 02.11.2018 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Hlinkova 29Z uv

TS: Dopravný podnik si uctil pamiatku obetí tragickej nehody

V utorok 30.10.2018 uplynulo 40 rokov od najväčšej tragédie v dejinách košického dopravného podniku, pri ktorej vyhaslo deväť ľudských životov a zranenia utrpelo až deväťdesiat ľudí vezúcich sa rannou električkou číslo 6 zo Staničného námestia na Námestie Maratónu mieru.

TS: Zmena cestovného poriadku linky 28

KOŠICE: Dopravný podnik upravuje s platnosťou od štvrtka 1.11.2018 cestovný poriadok linky 28, ktorá premáva na trase Napájadlá - Važecká - Krásna, lokalita Na hore.

Zmena spočíva v úprave časov odchodov jednotlivých spojov a robí sa pre lepšiu  koordináciu  liniek 28 a 52 na  ich spoločnom úseku. Pre tento účel sme vykonali prieskum  presnosti jázd oboch liniek.

Stránky

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou

Mesto Košice ako vecne a miestne príslušný správny orgán oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia pre stavbu: "Obnova bytového domu, Sládkovičova ul. č. 3, súp. č. 1962, parc. č. 1422/4, k. ú. Severné Mesto, Košice I." 

Vyvesené: 16.11.2018

Zvesené: 03.12.2018

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

                                                                                 Jozef Rybár, Košice – Sever

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 16.11.2018 do 30.11.2018.

 

 

Stránky