OZNAM PRE OBČANOV

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 02.04.2020 až do odvolania,  bude Miestny úrad MČ Košice - Sever, Festivalové námestie č. 2 v Košiciach (budova Amfiteátra) otvorený v obmedzenom režime.

 

 

Plánovaný výrub inváznych stromov

V Mestskej časti Košice - Sever je plánovaný výrub inváznych stromov od 09.03.2020, konkrétne Za Amfiteátrom - dôjde k výrubu 2 inváznych javorovcov, Obrancov mieru  - 1 javorovec, Park Hroncova - 1 javorovec, Vodárenská 14 - výrub 2 javorovcov a Park duklianskych obetí - 2 javorovce. 
 

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: 

Bankov č.d. 2256:

30. marec 2020 od 06:40 h do 14:30 h
31. marec 2020 od 07:20 h do 14:30 h

Obmedzenie osobných návštev na úrade

Z dôvodu preventívnych opatrení, kvôli vírusu a ochoreniu COVID 19, si dovoľujeme požiadať návštevníkov Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever, aby pred osobnou návštevou úradu uprednostnili iné formy komunikácie (elektronické podanie, e-mailová, príp. telefonická komunikácia). Za porozumenie ďakujeme.

https://www.kosice.sk/mesto/koronavirus-rady-a-usmernenia

Stránky