Proces individuálneho plánovania - Hudba lieči telo aj dušu

Liečebné účinky hudby na organizmus človeka sú všeobecne známe. Hudba má pozitívny účinok na fyzický aj psychický stav človeka. V zariadení opatrovateľskej služby ponúkame klientom, v rámci denných aktivít, kontakt s hudbou v jej rôznych podobách. Hudbu využívame, na jednej strane, ako prostriedok relaxácie a navodenia pozitívnych emócii pri počúvaní obľúbených piesní (ľudové, náboženské, relaxačné), na strane druhej, ako metódu aktivizácie klientov k spevu a osobnému prejavu. Hudobne nadanejší, ktorí sa jej venovali účinkovaním v rôznych skupinách či spevokoloch, svojím spevom pozitívne ovplyvňujú nielen svoje prežívanie, ale aj prežívanie ostatných klientov.

Harmonogram výdaja potravinovej pomoci 2018

Potravinová pomoc na Severe I. etapa

Harmonogram realizácie Opatrenia 1 – február, marec 2018

Realizácia Operačného programu potravinovej a základnej pomoci OP FEAD 2014 – 2020 pre najviac odkázané osoby u nás na Severe začína dňa 21.februára 2018. Opatrenie 1. Na realizácii sa podieľa aj Slovenská katolícka charita, pre naše územie zastúpená Gréckokatolíckou eparchiálnou charitou Košice. Vydávať sa budú potravinové balíčky.

Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice

Pozvánka na zasadnutie Komisie kultúry

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

Pozvánka na zasadnutie Komisie rozvoja MZ MČ Košice-Sever

P O Z V Á N K A

   Pozývam Vás na 16. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   14.02.2018  /streda/ o 15.00 hod.

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                               

                                                                                                     Lenka Drábiková, Košice – Sever

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                               

Tibor Dolyák, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 26.02.2018 do 13.03.2018.

Pozvánka

Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti "Lom Hradová - rozšírenie ťažby" dňa 07.03.2018 (streda) o 14:00 hod. v budove Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A, v zasadačke C-2015, 2.poschodie.

Stránky