Pohyb medveďa hnedého na území Severu

Na základe informácií o pohybe tejto najväčšej šelmy na turistickej trase v okolí Bankova a na kraji lesa nad Botanickou záhradou UPJŠ upozorňujeme obyvateľov, aby zvýšili opatrnosť a ostražitosť pri pobyte v lese.

Situáciu aktívne sledujeme, konzultovali sme ju s kompetentnými a na miesto sme z preventívnych dôvodov požiadali o vyslanie hliadky Štátnej ochrany prírody. Táto urobí intenzívny monitoring v oblasti tak, aby bolo následne možné prijať príslušné preventívne opatrenia.

Šelmy mohli oblasťou len prechádzať, v prípade opakovaného výskytu medveďa v blízkosti obydlí prosíme obyvateľov, aby nás bezodkladne kontaktovali na emailovej adrese info@kosicesever.sk alebo tel.č.: 055/ 63 247 69 alebo +421 903 644 944 (starosta)

Odstraňovanie poruchy plynu

Dnes, 2.6.2022 bude prebiehať odstraňovanie poruchy na vedení plynu na uliciach: Watsonova 1 Havlíčkova 37 Čermeľská cesta 76

Odstránenie poruchy vody

Upozorňujeme obyvateľov, že dnešný deň 01.06.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Dobšinského 2. Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody na ulici Dobšinského.

Poslanecké dni opäť pravidelne na úrade

Poslanecké dni budú opäť od júna pravidelne na miestnom úrade (Budova Amfiteátra, Festivalové námestie 2, Košice - Sever Termín: každú stredu od 16.00 do 17.00 (okrem dní voľna a štátnych sviatkov) Miesto: Kancelária prvého kontaktu (KPK) na prízemí budovy Na diskusiu s vami sú pripravení: 1.6.2022 – Ing. Milan Baraník 8.6.2022 – Ing. Viliam Beňo 15.6.2022 – Ing. Jozef Filipko 22.6.2022 – Pavol...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 19.07.2022 Úložná doba: od 19.07.07.2022 do 08.08.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Ing. Štefan Zsigray

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 18.07.2022 Úložná doba: od 18.07.07.2022 do 05.08.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: MVDr. Pavel Ivanko Zuzana Sojáková Daniela Štofániková

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Úložná doba: od 15.07.07.2022 do 02.08.2022. Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Miroslav Katunský, Ružena Kapušiová, René Guba.

Stránky