Anketa „Plocha pre voľný pohyb psov Park duklianskych obetí“

V pondelok 27.07.2020 sme spustili anketu „Plocha pre voľný pohyb psov Park duklianskych obetí“. Uvedomujeme si túto problémovú situáciu, a preto by sme chceli poprosiť vás, občanov, aby ste vyjadrili svoj názor, ktorý je pre nás dôležitý.

Na Miestny úrad MČ Košice-Sever bola dňa 03.09.2019 doručená Petícia za záchranu výbehu pre voľný pohyb psov a dňa 25.11.2019 Žiadosť o zrušenie venčoviska. V snahe vyriešiť tento problém k spokojnosti väčšiny, potrebujeme poznať názor lokálnych rezidentov, ktorých sa to najviac týka.

Anketový lístok môžete vyplniť do 08.08.2020, a to:

Pozvánka na zasadnutie Komisie kultúry MZ MČ Košice-Sever

P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 8. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 22.06.2020 (pondelok) o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice- Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice Program: Otvorenie Schválenie programu rokovania Kontrola plnenia uznesení zo 7. zasadnutia...

Pozvánka na zasadnutie Komisie sociálnej MZ MČ Košice-Sever

2020/003010/00012 P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývam na 8. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 18.06.2020 (štvrtok) o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever Festivalové námestie 2, Košice Program: Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných Schválenie...

Odstránenie poruchy vody

Oznamujeme občanom, že dňa 11.06.2020 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Čermeľská cesta, Baránok . Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Stránky