Maľovanie čiar na Vodárenskej ulici

Cez víkend sa realizovali vodorovné dopravné značenia na Vodárenskej ulici pre pozdĺžne parkovanie. Musela zasiahnuť aj odťahovka, ale návyky vodičov sa zlepšujú, snáď najbližšie to už bude úplne v poriadku a vodiči budú rešpektovať dopravné značenie v plnej miere.

Práce na moste cez rieku Hornád

Práce prebiehajú nielen na ceste na moste Hlinkova cez rieku Hornád, ale aj priamo na chodníku. Veríme, že dopravné obmedzenia skončia v dohľadnom čase.

Zákaz parkovania počas víkendu na Vodárenskej ulici

Prosíme o dodržanie prenosného dopravného značenia na Vodárenskej ulici v termíne od 25.septembra 2021 do 26.septembra 2021. Je potrebné ešte dokončiť vodorovné dopravné značenie pre pozdĺžne parkovanie.

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 16.11.2021 Úložná doba od: 16.11.2021 do 06.12.2021 Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Róbert Benkö Ján Róna Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 16.11.2021 Obyčajné listové zásielky sa...

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 15.11.2021 trvalý pobyt občanovi: Tomáš Naď, nar. 23.05.2000. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever. Vyvesené: 15.11...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 12.11.2021 Úložná doba od: 12.11.2021 do 30.11.2021 Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Tomáš Klenovský MUDr. Pavel Ivanko Michal Juhás Dezider Balog Oznámenie o došlých obyčajných...

Stránky