Pohyb medveďa hnedého na území Severu

Na základe informácií o pohybe tejto najväčšej šelmy na turistickej trase v okolí Bankova a na kraji lesa nad Botanickou záhradou UPJŠ upozorňujeme obyvateľov, aby zvýšili opatrnosť a ostražitosť pri pobyte v lese.

Situáciu aktívne sledujeme, konzultovali sme ju s kompetentnými a na miesto sme z preventívnych dôvodov požiadali o vyslanie hliadky Štátnej ochrany prírody. Táto urobí intenzívny monitoring v oblasti tak, aby bolo následne možné prijať príslušné preventívne opatrenia.

Šelmy mohli oblasťou len prechádzať, v prípade opakovaného výskytu medveďa v blízkosti obydlí prosíme obyvateľov, aby nás bezodkladne kontaktovali na emailovej adrese info@kosicesever.sk alebo tel.č.: 055/ 63 247 69 alebo +421 903 644 944 (starosta)

Spoznaj behom Košice-Sever 19.7.2022

Pozývame Vás na v poradí už 9. ročník Active life letného projektu Spoznaj behom Košice. Už tento utorok, 19.7.2022 od 19:00 tak môžete spoznať behom Sever. Registrácia na mieste, pred miestnym úradom /Festivalové námestie 2/, od 18:15 Štartovné na beh 2 € V cene štartovného úschovňa, tombola, pitný režim, zázemie pre bicykle. Tombola o 18:55 následne rozcvička a štart Trať bude...

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - júl 2022

Už od zajtra 19.7.2022 do 26.7.2022 nájdete veľkokapacitné kontajnery v týchto lokalitách: Terchovská / Krupinská, Tomášikova / Tolstého, Národná trieda, Nemcovej, Čárskeho, Urbánkova / Potočná, Račí potok K dispozícii sú stále aj zberné dvory Kositu:...

Pohyb medveďa hnedého na území Severu

Na základe informácií o pohybe tejto najväčšej šelmy na turistickej trase v okolí Bankova a na kraji lesa nad Botanickou záhradou UPJŠ upozorňujeme obyvateľov, aby zvýšili opatrnosť a ostražitosť pri pobyte v lese. Situáciu aktívne sledujeme, konzultovali sme ju s kompetentnými a na miesto sme z preventívnych dôvodov požiadali o vyslanie hliadky Štátnej ochrany prírody. Táto urobí intenzívny...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 01.08.2022 Úložná doba: od 01.08.2022 do 19.08.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Mária Barnová Jaroslav Pálfy Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 01.08.2022 Obyčajné listové zásielky...

Stavebné povolenie č. MK/A/2022/03818-28/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu s názvom: "Bytový dom, Lomnická ulica v Košiciach" na pozemkoch v katastrálnom území Severné mesto. Vyvesené: 29.07.2022 Zvesené: 15.08.2022

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 29.07.2022 Úložná doba: od 29.07.2022 do 16.08.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Jana Hudáková Jozef Maczko Monika Stoklasová

Stránky