OZNAM PRE OBČANOV

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 02.04.2020 až do odvolania,  bude Miestny úrad MČ Košice - Sever, Festivalové námestie č. 2 v Košiciach (budova Amfiteátra) otvorený v obmedzenom režime.

 

 

Kontajner na rúška

V našej mestskej časti pribudol včera, 25.03.2020, na Mieri pri Bille kontajner na rúška. Kontajner je modrej farby s označením "zberné miesto pre bavlnené rúška". Mestská časť bude zabezpečovať výber a redistribúciu týchto rúšok, preto vás prosíme, ak máte záujem o tieto rúška nahláste sa nám na telefónnom čísle 055/ 632 47 73. V prípade záujmu disponujeme aj látkami, teda vyseknutými formami na rúška, ktoré si môžete u nás vyzdvihnúť a vyrobiť z nich väčší počet rúšok, v prípade záujmu vás taktiež prosíme o zavolanie na telefónne číslo 055/ 632 47 73.

Od dnešného rána je vypravovaná linka č. 30 podľa režimu pracovné dni

Na základe požiadaviek občanov, Mestská časť Košice - Sever požiadala Dopravný podnik mesta Košice (DPMK), aby linka č. 30 fungovala podľa pôvodného režimu. DPMK požiadavky cestujúcich akceptoval a od 25.03.2020 bude linka č. 30 jazdiť podľa existujúceho poriadku platného počas pracovných dní

https://www.dpmk.sk/aktuality/2020/oznam-o-prevadzke-linky-c-30-od-2532020

Prvý úspešný nákup absolvovaný

Nákup základných potravín, drogérie a liekov bol dnešným dňom zahájený. Úspešne sme nakúpili a rozviezli potraviny do 7 domácnosti z toho bolo 5 nákupov pre Sever a 2 pre Staré mesto. Záujem o lieky mali 3 seniori z čoho boli 2 zo Severu. Tento systém nákupov kvitujú ako seniori tak aj samotní predajcovia, pretože sa do obchodov vďaka tomu nahrnie menej seniorov, ktorí sa môžu doma chrániť pred ochorením. 

Pevne veríme, že postupne nákupy budú pribúdať a môžeme tak pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú.

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresátaMgr. Ladislav Kováč, Košice-Sever

Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022 Mestskej časti Košice - Sever

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2020 – 2022 (ďalej len „návrh rozpočtu“).

K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk  alebo v písomnej forme (MÚ MČ Košice - Sever, Festivalové nám. 2, Košice).

 

Vyvesené dňa: 07.02.2020

 

Stránky