ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU

ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU v Košiciach začína v januári.

Čo sa zmení? Všetok bio odpad vznikajúci v kuchyni budeme zbierať v domácnosti samostatne a vyzbieraný odpad následne ukladať do  hnedých zberných nádob.

Hnedé nádoby pribudnú do stanovíšť kontajnerov na sídliskách  v prvých januárových týždňoch. Do domácností v rodinných domoch budeme bezplatne doručovať vlastné zberné nádoby, hnedé 30 litrové vedrá.

S odvozom vyzbieraného odpadu začíname v týždni od 16. januára 2023.

Čo patrí do hnedých nádob:

-Zvyšky ovocia a zeleniny

-Nechcené zvyšky vareného jedla

-Mäso a mliečne výrobky (bez obalov)

-Staré pečivo a chlieb

-Potraviny po dátume spotreby (bez obalov)

-Jedlé oleje a tuky

-Čajové vrecká a kávová usadenina

Oprava poruchy vody

Dnes, 24.2 odstraňuje VVS a.s. poruchu na ulici Štrbská 27 . Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody na tejto ulici.

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - február 2023

Dávame vám do pozornosti, že od utorka 21.02.2023 do 28.02.2023 v rámci celoročného upratovania v našej MČ Košice - Sever budú umiestnené veľkokapacitné kontajnery v týchto lokalitách: Gerlachovská, Nemcovej / Hroncova, Hlinkova 17, Hurbanova, Vencová / Račí potok, Letná, Vihorlatská K dispozícii sú stále aj zberné dvory Kositu:...

Porucha vody

Dnes, 15.2 odstraňujú pracovníci vodární poruchu na ulici Detvianska 4 . Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody na uliciach Detvianska a Nitrianska .

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 17.03.2023 Úložná doba: od 17.03.2023 do 04.04.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Štefan Ammer

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Štatistický úrad SR realizuje v roku 2023 Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu. Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu. Vybrané domácnosti v Mestskej časti Košice-Sever môže v priebehu roku 2023 navštíviť zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 16.03.2023 Úložná doba: od 16.03.2023 do 03.04.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Ivana Demková Lenka Poláková

Stránky