Uvítanie novorodencov 21.9.2023

Pribudol vám v poslednej dobe do rodiny malý Severan či malá Severanka? 

Chystáme slávnostné UVÍTANIE NOVORODENCOV do života v našej mestskej časti.

Kedy: 21. septembra 2023 o 15:30

Kde: Kultúrno-spoločenské centrum, ul. Obrancov mieru 2

Ak chcete byť súčasťou tejto milej slávnosti, stačí vyplniť FORMULÁR  ktorý nájdete TU

a zaslať ho emailom na kancelariastarostu@kosicesever.sk

Termín uzávierky formulárov je 13.9.2023 do 15:00 hod.

Tešíme sa na Vás.

Uvítanie novorodencov 21.9.2023

Pribudol vám v poslednej dobe do rodiny malý Severan či malá Severanka? Chystáme slávnostné UVÍTANIE NOVORODENCOV do života v našej mestskej časti. Kedy: 21. septembra 2023 o 15:30 Kde: Kultúrno-spoločenské centrum, ul. Obrancov mieru 2 Ak chcete byť súčasťou tejto milej slávnosti, stačí vyplniť FORMULÁR ktorý nájdete...

RACE JAHODNÁ 2023

Všetkých priaznivcov motoristického športu pozývame tento víkend na Jahodnú, kde sa uskutoční už 8.ročník pretekov Race Jahodná, ktoré sú zaradené do Majstrovstiev SR v automobilovom slalome. V sobotu 19. augusta jazdci štartujú o 12:00 a v nedeľu 20. augusta o 9:00 hod. Tešíme sa na Vás. Viac informácií nájdete na:...

Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií

O Z N Á M E N I E emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií v MČ Košice – Sever pre voľby do NR SR Mestská časť Košice – Sever podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 18.09.2023 Úložná doba: od 18.09.2023 do 06.10.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Vladislav Čabai Matúš Poliak Vladimír Radušovský Jana Šimková Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v...

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 14.09.2023 trvalý pobyt občanovi: Zuzana Sasaráková, nar. 21.03.1990. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever. Vyvesené...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 12.09.2023 Úložná doba: od 12.09.2023 do 30.09.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: JUDr. Andrea Krajníková Marián Suchodolinský

Stránky