Letný prímestský tábor opäť na Severe

Leto sa nezadržateľne blíži a s ním prichádzajú letné prázdniny, ktoré sú spojené s voľnom vašich detí. Vymyslieť pre nich program na dva mesiace, dá rodičom zabrať, a preto sme pripravili letný tábor v dvoch turnusoch, kde sa o vaše ratolesti postaráme my.

Nebudú chýbať rôzne tematické zamerania, zábava, šantenie, nové priateľstvá a praktické vedomosti zo života podávané hravou formou. Tábor je dostupný aj pre deti z iných Mestských častí mesta Košice. Tak neváhajte a prihláste svoje deti čím skôr.

Organizátor: Mestská časť Košice – Sever v spolupráci s OZ Dračia stopa.

Termín turnusov: I. turnus:  09.07. – 13.07.2018

                                      II. turnus:  06.08. – 10.08.2018

Pozvánka na XXVI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

OZNÁMENIE

Oznamujeme občanom, že dňa 07.06.2018 bude Kancelária prvého kontaktu Miestneho úradu Košice-Sever otvorená od 8:00 hod. do 12:00 hod. Ostatné pracoviska úradu majú nestránkový deň.

Sever bude žiť skateboardingom

Po roku prichádza do mesta opäť Cassovia skate cup 2018, pod záštitou starostu Mariána Gaja. Skateboardový ošiaľ začne v piatok 8.6.2018 o 19:00 hod., kedy odštartujeme hromadný downhill od Novej nemocnice k Amfiteátru. Oficiálne otvoríme celé podujatie spoločne s organizátormi celej súťaže. V Amfiteátri nás okrem skvelej hudby, o ktorú sa postará Soubratz čaká aj občerstvenie a best trick session v minirampe priamo na pódiu. Ak ste aj vy priaznivcom tohto športu, tak neváhajte a príďte medzi nás, už tento piatok!

Stránky

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Martin Porubiak

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Prešov, pobočka Stará Ľubovňa oznamuje, že písomnosť  č. 101108498/2018 zo dňa 06.06.2018 pre adresáta Ivana  Blaža, naposledy bytom Košice-Sever je uložená na Daňovom úrade Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Prešovská cesta 1, 064 01 Stará Ľubovňa.

Vyvesené: 11.06.2018

Zvesené: 26.06.2018

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Martina Zemková,   Košice-Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 08.06.2018 do 23.06.2018.

 

 

Stránky