Cesta Čermeľským údolím na Alpínku bude od stredy 4. augusta 2021 cez deň uzavretá

Od dnešného dňa, 4. augusta 2021 sa v Košiciach od 8.30 hod. začala uzávierka cesty II. triedy č. 547 od odbočky na Bankov až po rázcestie Alpinka. Týmto úsekom nebude možné prejsť počas pracovných dní až do piatka 13. augusta 2021 v čase od 8:30 hod. do 15:30 hod. Na Alpinku sa dostanete od Baránka Detskou železnicou http://www.visitkosice.org/sk/atraktivity/detska-zeleznica.

Na Severe sme doplnili mobiliár o 9 košov

Na základe požiadaviek obyvateľov sme v týchto dňoch doplnili mobiliár, konkrétne 5 košov v lokalite na Mieri a 4 v lokalite na Podhradovej, z toho jeden je umiestnený na známej vyhliadke na Mengusovskej ulici. V prípade, že máte nejaké návrhy na doplnenie košov a lavičiek, tak nás prosím kontaktujte mailom na info@kosicesever.sk .

Vodná hmla už aj na Severe

Príďte sa osviežiť vodnou hmlou na Námestie Jána Mathého počas týchto sparných dní a naplno si vychutnať krásne počasie.

Výstraha pred búrkami !!!

Pre Košice platí výstraha 2. stupňa pred búrkami dnes, 25.6.2021 , od 13:00 hod. do 19:00 hod. Pravdepodobné sú prívalové zrážky a silný vietor v nárazoch do 100 km/h. Pri búrkach je aj malá pravdepodobnosť výskytu krúp, aj s priemerom nad 2 cm.

Stránky

Rozhodnutie OU-KE-OSZP3-2021/024334-013

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol, že navrhovaný strategický dokument "Územný plán zóny Košice-Myslava, Zmeny a doplnky č.7/2021" sa nebude posudzovať podľa zákona. Vyvesené: 30.07.2021 Zvesené: 16.08.2021

Oprava územného rozhodnutia MK-08/119495-13/I/KRA zo dňa 30.05.2008

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydal opravu územného rozhodnutia "Košice - Prioritné protipovodňové opatrenia v SR. Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta - 2.stavba". Vyvesené: 30.07.2021 Zvesené: 16.08.2021

Kolaudačné rozhodnutie MK/2021/14885-04/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa povoľuje užívanie stavby "Stavebné úpravy - dverný otvor v nosnej stene v byte č. 7 na 2. poschodí bytového domu, Národná trieda 49, Košice". Vyvesené: 30.07.2021 Zvesené: 16.08.2021

Stránky