Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: lokalita Račí potok č.d. 41, 67, 2936/39, 2941, 2946, 2975, 3166/22, 3168/21, 3841, 6936/15, 6936/18 v termíne 16. novembra 2021 (utorok) od 08:20 h do 16:30 h...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Letná č.d. 4, 6, 8 v termíne 5. november 2021 od 08:30 h do 16:30 h

Úprava NN siete

Úprava nízkonapäťovej (NN) siete - Národná trieda, Cimborkova, Alešovo nábrežie, Slovenskej jednoty, Palkovičova a Družstevná ulica. Predmetom riešenia je výmena jestvujúceho elektrického vzdušného NN vedenia za káblovú NN sieť, za účelom odstránenia nevyhovujúceho technického stavu elektrických zariadení a zabezpečenia spoľahlivej a bezpečnej dodávky elektrickej energie. Existujúca vzdušná sieť...

Stránky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: MVDr. Pavel Ivanko Naposledy pobyt: Košice - mestská časť Sever Písomnosť č. 102371327/2021 zo dňa 24.11.2021 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1. Vyvesené: 29.11.2021 Zvesené: 14.12.2021

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 29.11.2021 trvalý pobyt občanovi: Peter Baťko, nar. 26.04.1993 Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever. Vyvesené: 29.11...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 29.11.2021 Úložná doba od: 29.11.2021 do 17.12.2021 Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Jozef Gerec Ľuboš Kolesár Artur Tkalia Štefan Litavec Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach...

Stránky