Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Nástup je možný ihneď.

Bližšie informácie vám poskytneme na uvedenom kontakte.

 

 

Pozvánka na 7. zasadnutie Komisie kultúry a podpory komunít Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever 10.6.2024

Komisia kultúry a podpory komunít Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 7. zasadnutie Komisie kultúry a podpory komunít Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever, ktoré sa uskutoční dňa 10. júna 2024 (pondelok) o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever, Festivalové...

Zmeny dopravného značenia ulíc Obrancov mieru a Tolstého

Po novele zákona o cestnej premávke, ktorá po uplynutí prechodného obdobia od 1.10.2023 zaviedla celoplošný zákaz parkovania motorových vozidiel na chodníkoch s výnimkou osobitne vyznačených miest sme v rámci starostlivosti o obyvateľov našej mestskej časti požiadali o spoluprácu Mesto Košice. To si koncom novembra 2023 objednalo u firmy PT Inžiniering s.r.o. vypracovanie projektovej dokumentácie...

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám! Nástup je možný ihneď. Bližšie informácie vám poskytneme na uvedenom kontakte.

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 05.06.2024 Úložná doba: od 05.06.2024 do 24.06.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Eugen Balog Róbert Béres Ondrej Polaško Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo...

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

Obec Bidovce, ako príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby: "Cyklistická cestička Cvičná skala - Alpinka", na pozemkoch v katastrálnom území Čermeľ. Vyvesené: 04.06.2024 Zvesené: 19.06.2024

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 03.06.2024 Úložná doba: od 03.06.2024 do 21.06.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Anna Ferčáková Marcela Jarolímová Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule...

Stránky