Informácie o uzávierkach ciest počas 45. ročníka Rally Košice

Oznamujeme občanom, že od soboty 19.10.2019 do nedele 20.10.2019 budú uzávierky na cestách a to nasledovne:

Sobota, 19.10.2019
Cesta medzi obcami Herľany a Banské bude uzavretá od 12:35 do cca 15:00 hod. a od 16:30 do cca 18:30 hod.
Nedeľa, 20.10.2019
Cesta pri Ružínskej priehrade - medzi odbočkou smerom na Malú Lodinu pri moste za Košickou Belou až po odbočku do chatovej oblasti pred Malou Lodinou (za odbočkou k tunelu) bude uzavretá: od 07:35 do cca 14:45 hod.Organizátor podľa aktuálnej situácie zváži otvorenie cesty na 5 – 10 minút o cca 09:50 a 12:20.

Otvorenie kultúrneho stánku

V sobotu 12.10.2019 bolo na Kisdyho ul. slávnostné otvorenie Domčeka, ktorý bol postavený ako malý kultúrny stánok vďaka projektu a usilovnosti členov OZ Poď na dvor a Umčo. O kultúrny zážitok sa postaralo divadlo Na peróne a hudobná skupina Kolowrat. O skvelú atmosféru sa postarali mladí ľudia a susedia so svojimi deťmi a domácimi miláčikmi. Jedlo sa a popíjalo a debatovalo sa. Dobrá inšpirácia pre susedské vzťahy. Medzi organizátorov akcie patrí aj členka kultúrnej komisie MČ Košice Sever Mgr.

Stránky

Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania o zmene v užívaní časti stavby na účely: "Ateliér, Hlinkova 9, Košice" na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto.  

Vyvesené: 08.10.2019

Zvesené: 23.10.2019

Kolaudačné rozhodnutie č. MK/A/2019/16252-04/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad povoľuje užívanie stavby: "Rekonštrukcia plynovodov UO01598 ul. Slovenskej jednoty, Národná trieda, Košice" na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto.  

Vyvesené: 08.10.2019

Zvesené: 23.10.2019

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Ladislav Kováč, Košice – Sever.

Stránky