Anketový lístok

Váš názor nás zaujíma a preto radi privítame Vaše návrhy a pripomienky na to, ako by námestie Jána Mathého mohlo v budúcnosti vyzerať a aké funkcie pre obyvateľov by malo spĺňať.

Preto Vás prosíme o vyplnenie anketového lístka:

https://www.survio.com/survey/d/A1R9V6X6H2Y1I7G0D

Plaketa primátora mesta Košice pre Sever

Včera počas Galakoncertu ĎAKUJEME 2021 starosta MČ Košice - Sever prevzal Plaketu primátora mesta Košice za angažovanosť mestskej časti v pomoci mestu Košice a jeho obyvateľom počas druhej vlny pandémie COVID -19. Toto ocenenie patrí všetkým, ktorí nám pomáhali v tom náročnom období. Súčasne sme cítili výraznú podporu a záujem zo strany miestnych poslancov,...

Revitalizácia Námestia Jána Mathého

Niekoľko desiatok obyvateľov sa včera zúčastnilo stretnutia na Námestí Jána Mathého, kde bol predstavený postupný plán prípravy a realizácie zámeru obnovy tohto námestia. Za aktívnej účasti poslancov aj zástupcov ÚHA bolo vyplnených viac ako 70 anketových lístkov s názorom na budúci vzhľad a funkciu tohto významného verejného priestoru na Severe. V najbližších dňoch bude spustený aj online...

Pozvánka na zasadnutie Komisie sociálnej MZ MČ Košice-Sever

Komisia sociálna Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývam na 12. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 16.09.2021 (štvrtok) o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever Festivalové námestie 2, Košice ...

Stránky

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 09.09.2021 trvalý pobyt občanovi: Mgr. Annamária Pietová, nar. 06.12.1982. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever...

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 08.09.2021 trvalý pobyt občanom : Beatrica Gašková, nar. 20.11.1963 Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever.

Oznámenie o začatí konania

Oznamujeme občanom, že dňa 02.09.2021 bolo Mestskej časti Košice-Sever ako dotknutej obci doručené upovedomenie o začatí konania : "Bytový dom s polyfunkciou KLAS". Vyvesené: 06.09.2021 Zvesené: 27.09.2021

Stránky