Uvítanie novorodencov 21.9.2023

Pribudol vám v poslednej dobe do rodiny malý Severan či malá Severanka? 

Chystáme slávnostné UVÍTANIE NOVORODENCOV do života v našej mestskej časti.

Kedy: 21. septembra 2023 o 15:30

Kde: Kultúrno-spoločenské centrum, ul. Obrancov mieru 2

Ak chcete byť súčasťou tejto milej slávnosti, stačí vyplniť FORMULÁR  ktorý nájdete TU

a zaslať ho emailom na kancelariastarostu@kosicesever.sk

Termín uzávierky formulárov je 13.9.2023 do 15:00 hod.

Tešíme sa na Vás.

Od Kataríny po Advent 2022

Srdečne Vás pozývame na podujatie Od Kataríny po Advent, ktoré sa uskutoční v termíne 24.11-27.11.2022 na Námestí Jána Mathého. Pripravený je bohatý program pre malých aj veľkých (nájdete v prílohe) a stánky s chutným občerstvením. Tešíme sa na Vás.

Ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER Košice, 21. novembra 2022 P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 28. novembra 2022 (pondelok) o 16. 00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ...

Odstránenie poruchy vody 21.11.2022 a 22.11.2022

Dňa 21.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Junácka . Odstraňovanie poruchy bude prebiehať na Junáckej 5 a 2/A . Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00 hod. Dňa 22.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej...

Stránky