HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV

V súvislosti s celoplošným testovaním, hľadáme dobrovoľníkov na prácu administratívneho pracovníka pri odbernom mieste. Dobrovoľník má mať od 18 do 65 rokov. Odmena za prácu dobrovoľníka je približne 70 €  za deň (sumu upresníme). Dobrovoľníci sa môžu hlásiť mailom na info@kosicesever.sk. Celoplošné testovanie bude prebiehať počas piatka, soboty aj nedele v dňoch 30.10.2020, 31.10.2020, 1.11.2020 a 6.11.2020, 7.11.2020 a 8.11.2020. Poprosíme do mailu napísať, o ktoré dni máte záujem.

ĎAKUJEME

Zákaz parkovania pred OC Merkúr!

V piatok 21.08.2020 sa o 07:00 hod. začne čistenie plochy parkoviska a príprava na realizáciu vodorovného dopravného značenia, ktorá je plánovaná na sobotu 22.08.2020 od 07:00 hod. Z týchto dôvodov je od dnešného dňa 20.08.2020 umiestnené dočasné dopravné značenie, zákaz zastavenia. Žiadame vás o rešpektovanie a dodržiavanie umiestnených značiek, na ktoré bude dohliadať mestská polícia. Rýchle a...

Vyhodnotenie Ankety „Plocha pre voľný pohyb psov Park duklianskych obetí“

Koncom minulého roka sa na mestskú časť i magistrát mesta obrátili občania s požiadavkami týkajúcimi sa plochy pre voľný pohyb psov v lokalite Park duklianskych obetí. Petícia za záchranu výbehu a žiadosť o jeho zrušenie boli protichodné požiadavky, ktorým nebolo možné súčasne vyhovieť. V snahe nájsť najlepšie riešenie mestská časť zorganizovala anketu, ktorou oslovila lokálnych rezidentov. Do...

Oprava výtlkov pred OC Merkúr

Pred OC Merkúr sa v súčinnosti s mestom Košice začalo s opravou výtlkov na parkovisku. Dúfame, že v najbližších dňoch to bude ukončené, aby mohli byť 22.8.2020 namaľované čiary na parkovanie, samozrejme, ak nám to počasie dovolí. Prosíme obyvateľov a návštevníkov o zhovievavosť a pozornosť pri podmienkach parkovania a nakupovaní na trhovisku.

Stránky