Severská desiatka 2023 - fotogaléria a výsledková listina

9. ročník bežeckých pretekov Severská desiatka je za nami. Na trať sa postavilo 96 bežcov nie len z Košíc a okolia, ale dokonca zo zahraničia. Jednou z najviac zastúpených boli kategórie 60 a 70+, kde skladáme pomyselný klobúk dole pred bežcami, ktorí svojimi výkonmi hravo konkurovali oveľa mladším.

Preteky na tradičnej trase v krásnej prírode Horného Bankova prebehli bez zranení a všetci si podujatie užili, prekonali sami seba a spoločne sa tešíme na ďalší, jubilejný 10.ročník.

Za podporu podujatia ďakujeme Rozlomity Sport a Klas Potraviny.

Ponorte sa do atmosféry podujatia spolu s nami prostredníctvom FOTOGALÉRIE od Eugena Bernátha.

Súťaž o skipass do SKI Jahodná

V spolupráci so SKI Jahodná sme sa rozhodli pripraviť najmenším Severanom krásne sviatky. SÚŤAŽ Ako sa zapojiť? -...

Odstraňovanie poruchy vody

Z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 21.12.2022 od 08:00 hod., do 15:00 hod. odstávka dodávanej studenej vody pre ulicu Bankov. Odstraňovaná bude porucha na adrese Bankov 5.

Veselé Vianoce

Milí Severania, dovoľte mi, aby som sa vám v tomto vianočnom čase prihovoril aj touto formou. Pár dní pred záverom roka sa všetci môžeme na chvíľu zastaviť, na chvíľu zabudnúť na povinnosti a starosti a stráviť vzácny čas so svojimi blízkymi. Opäť prežiť krásny večer plný tradícií, v rodinnej atmosfére, večer plný pokoja a pohody. Posledné roky priniesli množstvo výziev, ktoré ovplyvnili náš...

Stránky

Rozhodnutie SE-OSPOČ-33-14-2023

Ministerstvo vnútra SR, sekcia ekonomiky, oddelenie stavebného poriadku a odborných činností, predlžuje platnosť stavebnéh povolenia pre stavbu " Košice-Sever OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu". Vyvesené: 30.03.2023 Zvesené: 14.04.2023

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Štatistický úrad SR realizuje v roku 2023 Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu. Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu. Vybrané domácnosti v Mestskej časti Košice-Sever môže v priebehu roku 2023 navštíviť zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach...

Stránky