OZNAM PRE OBČANOV

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 02.04.2020 až do odvolania,  bude Miestny úrad MČ Košice - Sever, Festivalové námestie č. 2 v Košiciach (budova Amfiteátra) otvorený v obmedzenom režime.

 

 

Jubilanti oslavovali

Kultúrno- spoločenské centrum sa dňa 25.02.2020 nieslo duchom osláv životných jubileí seniorov našej Mestskej časti Košice - Sever.  Po slávnostnom príhovore a gratulácií pána starostu Ing. Františka Ténaia a prednostu MÚ pána Ing. Petra Luczyho, nasledovalo prijatie jubilantov so zápisom do pamätnej knihy. O príjemnú atmosféru sa postaral spevácky zbor Severanka. Oslava pokračovala po skončení oficiálnej časti malým občerstvením, pri ktorom si naši seniori aj zaspievali.

V piatok 28.02.2020 bude zmena úradných hodín

OZNÁMENIE

Z dôvodu príprav volieb do NR SR 2020 budú dňa 28.02.2020 /piatok/ úradné hodiny pre verejnosť od 8:00 hod. do 12:00 hod.

Hlasovacie preukazy pre voľby do NR SR 2020 sa budú vydávať od 8:00 hod. do 15:00 hod.

Podhradová bude dostupnejšia

Dnes 20.02.2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie vo veci možnosti vytvorenia novej autobusovej zastávky linky č.12 . Pribudnúť by mala na Gerlachovskej ulici oproti zastávke „Cyklistická“. Týmto sa podstatne skráti vzdialenosť, ktorú musia obyvatelia prejsť po vystúpení zo smeru z centra mesta. Pri návrate z nemocnice či nákupu obyvateľom ubudne dlhý úsek, ktorý museli absolvovať pešo v každom počasí.   

Stránky