Tomášikova opäť slúži obyvateľom

V posledných dňoch sa na mestskú časť obrátilo množstvo občanov, hlavne obyvateľov z Tomášikovej ulice s podnetmi týkajúcimi sa zhoršenej situácie s parkovaním.  Pôvodné dopravné značenie na ľavej strane, v úseku od križovatky s Tolstého ulicou nebolo viditeľné a často dochádzalo k nesprávnemu parkovaniu. Na základe podnetu občana mesto Košice riešilo túto situáciu osadením zákazovej značky. Došlo tým však k výraznému zníženiu počtu parkovacích miest. Na základe komunikácie s mestom Košice a občanmi došlo k prevereniu a posúdeniu dopravnej situácie v lokalite. Výsledkom je obnovenie dopravného značenia umožňujúceho parkovanie aj na ľavej strane. Od dnes 11.12.2018 môžu občania v tomto úseku parkovať po obidvoch stranách. 

Úspech periodika Kuriér zo Severu

"Dnes sme boli informovaní o úspechu nášho periodika Kuriér zo Severu.

Uvítanie detí do života 2018

Maličkí drobčekovia mali 4.10.2018 svoj veľký deň. V Kultúrno – spoločenskom centre boli uvítaní do života Severanov. Slávnosť otvoril Mgr. Martin Bolf úvodnou básňou a krátkym programom Anky Gajovej. Pán starosta privítal hostí príhovorom, všetkým osobne zablahoželal a odovzdal darčeky pre deti. Následne sa rodičia zapísali do Pamätnej knihy. Oficiálnu časť sme ukončili malým občerstvením.

TS: Pozor zmena

Počas prvého októbrového víkendu sa v Košiciach konajú dve veľké podujatia –Biela noc a Medzinárodný maratón mieru. Obidve výrazne zasiahnu do organizácie MHD, prvé zmeny nastanú už v sobotu.

PhDr. Michaela Karaffová
Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations
Úsek GR

Stránky