Výpadok telefónneho spojenia

Z technických príčin nastal výpadok telefónneho spojenia na Miestnom úrade MČ Košice - Sever. Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje. Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.

  Poznaj regióny Španielska


  Dnes, 8. okóbra 2019 o 10:00 na Námestí Jána Mathého sa študenti z Gymnázia Park mládeže 5 predstavili v rámci Dní španielskej kultúry ako sprievodcovia po španielskych a latinskoamerických regiónoch, priblížili ich kultúru, históriu a gastronómiu. Za Mestskú časť sa rád zúčastnil pán prednosta Ing. Peter Luczy a so záujmom obdivoval zvyklosti tejto krajiny. 

  Výcvik psov na Krupinskej ulici

  Dňa 08. októbra 2019 o 17:00 hod. sa uskutoční bezplatný výcvik psov vo výbehu na Krupinskej ulici. Veríme, že sa tam opäť stretneme rovnako v hojnom počte. Tešíme sa na Vás!

   

  Stránky