Od Kataríny po Advent 2023

Srdečne Vás pozývame užiť si vianočnú atmosféru na ďalší ročník podujatia Od Kataríny po Advent. Uskutoční sa v termíne 24.11.2023-03.12.2023 v parku pri Poliklinike Sever.

Seminár Byty a bývanie 28.11.2023

Pozývame obyvateľov na seminár Byty a bývanie, ktorý sa uskutoční v utorok 28.11.2023 o 17:00 v Kultúrno-spoločenskom centre na ulici Obrancov mieru 2.

Oznámenie o predĺžení prevádzky trhoviska

Mestská časť Košice - Sever rozhodla o predĺžení prevádzky trhoviska mestskej časti Košice-Sever pri OC Mier, na Námestí Jána Mathého v Košiciach na obdobie od 16. novembra 2023 do 31. decembra 2023.

Stránky

Oznámenie o vstupe na pozemok

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361, oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území mesta Košice, mestská časť Košice Sever (Kalvária), okres Košice I: že za účelom vykonania úprav vlastného distribučného zariadenia, vstúpi VSD, resp. ním poverená osoba vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v...

Rozhodnutie MK/A/2024/08116-10/I/SEL - verejná vyhláška

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova č.7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa vydalrozhodnutie o umiestnení líniovej stavby s názvom „ Preložka optických trás OSK – 1.etapa, Watsonova, Košice."

Rozhodnutie MK/A/2024/08117-10/I/SEL - verejný vyhláška

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova č.7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa vydáva rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby s názvom „ Preložka optických trás OSK – 2.etapa, Stará Spišská cesta, Košice."

Stránky