Vyznačilo sa 66 parkovacích miest

Počas posledného víkendu sa podarilo realizovať vodorovné dopravné značenie na parkovisku pri Shellby grile na Študentskej ulici. Vyznačených je 66 parkovacích miest, z toho 3 pre osoby s telesným postihnutím.

Miestny úrad Košice - Sever v pondelok 16.11.2020 ZATVORENÝ!

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sever bude dňa 16. novembra 2020 (pondelok) z technických príčin pre verejnosť ZATVORENÝ. V prípade neodkladných záležitostí kontaktujte tel. čísla: - kancelária prvého kontaktu : 055/633 19 70, marcela.grekovova@kosicesever.sk - oddelenie sociálnych vecí : 055/633 22 62...

Zákaz parkovania

Na Študentskej ulici , pri Shelby grille , bude počas víkendu v dňoch od 14.11. 2020 (sobota) od 07.00 hod do 15.11.2020 (nedeľa) do 16.00 hod . zákaz parkovania , z dôvodu čistenia komunikácie a realizácie vodorovného značenia (maľovanie čiar).

Stránky