Jarné upratovanie na Severe

Mestská časť Košice-Sever Vás pozýva na jarné upratovanie verejných priestranstiev v našej mestskej časti. Spoločne touto dobrovoľníckou akciou skrášlime a vyčistíme obľúbené lokality. Viac rúk = viac vyzbieraného odpadu. Ohľadom bližších informácií kontaktujte oddelenie rozvoja MČ Košice-Sever: Jozef Petrvalský, tel.č. 0944 485 522 ,...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny v dňoch 15.3.2022 (utorok) a 18.3.2022 (piatok)

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny s kompletnými odbernými miestami a číslami elektromerov, ktoré sú zverejnené v prílohe. 15. marca.2022 od 10:00 h do 14:30 h - Čermeľské údolie 18. marca 2022 od 08:00 h do 16:30 h - Bankov, Na Kalvárii, Račí potok, Stará spišská cesta, Za amfiteátrom, Čičky majer...

Odstraňovanie poruchy vody

Dnešný deň 11.03.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Ťahanovské riadky 19. Oblasť odstavenia od čísla 15 po 81. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00.

Stránky

Stavebné povolenie 69/2022-002/KnH - verejná vyhláška

Obec Kostoľany nad Hornádom, príslušná na základe určenáa OÚ Košice, predlžuje platnosť stavebného povolenia na dočasnú stavbu "KS_ZST ZS a RR bod Za Studienkou".

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru na území okresov Košice I až IV

Z dôvodu zvýšeného počtu požiarov v prírodnom prostredí OR HaZZ v Košiciach pristúpilo k vyhláseniu času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru na území okresov Košice I až IV odo dňa 23.03.2022 od 12°° hod . Dokumenty prikladáme v prílohe.

Stránky