Harmonogram aktuálnych prác údržby verejných priestranstiev v MČ Košice - Sever

Od dnešného dňa, 02. júla 2020 do 08.júla 2020 zabezpečuje Správa mestskej zelene v Košiciach údržbu verejných priestranstiev.

Pre našu MČ Košice - Sever je harmonogram prác nasledovný:

  • Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky, vyprázdňovanie smetných košov

  • Odvoz biologického odpadu v rámci mestskej časti + drvenie konárov PKO - Anička

Pozvánka na VII. zasadnutie Komisie kultúry MZ MČ Košice-Sever

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na VII. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 18.05.2020 (pondelok) o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice- Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice Program:...

Pozvánka na VII. zasadnutie Komisie sociálnych vecí MZ MČ Košice - Sever

Komisia sociálna Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývam na 7. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 15.05.2020 (piatok) o 14.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever Festivalové námestie 2, Košice Program:...

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košicicach vydal odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na území okresov Košice I-IV , dňom 07.05.2020 od 12:00 hod.

Stránky