Povolenie úplnej uzávierky parkoviska Čermeľská cesta v časti Baránok

Mesto Košice ako príslušný cestný správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku dopravy a pozemných komunikácií udeľuje povolenie žiadateľovi: REFLEX - PRO s.r.o. na úplnú uzávierku parkoviska pri ceste II/547 v Košiciach, ulica Čermeľská cesta v časti Baránok v termíne od 18.10.2021 do 31.12.2021 z dôvodu realizácie stavby " Terasová bytová výstavba Košice - Baránok II. Etapa, Prístupová komunikácia" - zariadenie staveniska.  

Letné korčuľovanie v Crow aréne

Mestská časť Košice - Sever si pre vás pripravila akciu Letné Korčuľovanie. Nemusíte čakať na zimu, aby ste si obuli korčule na ľad, preto neváhajte a príďte si aj v lete zakorčuľovať dňa 30.8.2021 (pondelok) na vás budeme čakať v Crow Arene od 16:15 hod. do 17:15 hod. Vstup je zadarmo pre obyvateľov Severu. K dispozícii bude požičiavanie korčúľ.

Úplná uzávierka cesty III/3390 - Kostolianska cesta

V dňoch od 23.8.2021 do 05.09.2021 Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií povolil úplnú uzávierku miestnej komunikácie III/3390, staničenie 0,035 do 0,326 km v obidvoch smeroch Kostolianskej ulice. Obchádzková trasa bude Národná trieda - Hlinkova ulica, ulica Komenského, Čermeľská ulica a späť. Bude regulácia dočasným dopravným značením, preto odporúčame zvýšiť pozornosť pri...

Race Jahodná 28.8.2021- 29.8.2021

Pozývame priaznivcov rýchlych áut na Jahodnú v dňoch 28.8.2021 (sobota) od 10:00 hod. - 22:00 hod. a 29.8.2021 (nedeľa) od 8:00 hod. - 18:00 hod.

Stránky