Tomášikova opäť slúži obyvateľom

V posledných dňoch sa na mestskú časť obrátilo množstvo občanov, hlavne obyvateľov z Tomášikovej ulice s podnetmi týkajúcimi sa zhoršenej situácie s parkovaním.  Pôvodné dopravné značenie na ľavej strane, v úseku od križovatky s Tolstého ulicou nebolo viditeľné a často dochádzalo k nesprávnemu parkovaniu. Na základe podnetu občana mesto Košice riešilo túto situáciu osadením zákazovej značky. Došlo tým však k výraznému zníženiu počtu parkovacích miest. Na základe komunikácie s mestom Košice a občanmi došlo k prevereniu a posúdeniu dopravnej situácie v lokalite. Výsledkom je obnovenie dopravného značenia umožňujúceho parkovanie aj na ľavej strane. Od dnes 11.12.2018 môžu občania v tomto úseku parkovať po obidvoch stranách. 

Defibrilátor na Severe

V duchu Európskeho dňa záchrany života sme sa na Severe rozhodli, v tento deň 16.10.2018, osadiť v poradí druhý defibrilátor pri OC Merkur. Vďaka ukážkam záchrannej služby a vysvetleniu ako defibrilátor používať, sme si mohli aj my vyskúšať ako sa dá zachrániť ľudský život. Vyskúšať si to prišli aj žiaci ZŠ Hroncova. Prístroj je uložený na stene pred vstupom do lekárne a je k dispozícii 24 hodín denne a pripravený na okamžité použitie na záchranu života.

Ďakujeme starostovi Mariánovi Gajovi a poslancom MiZ MČ Košice - Sever za zakúpenie defibrilátora.

Druhý Automatický externý defibrilátor na Severe

Starosta a poslanci Mestskej časti Košice - Sever si vás dovoľujú pozvať dňa 16.10.2018 o 

Úspech periodika Kuriér zo Severu

"Dnes sme boli informovaní o úspechu nášho periodika Kuriér zo Severu.

Stránky