Oslava jubilantov

Po dlhšom čase sme sa vrátili k príjemnej udalosti  a v stredu 13.02.2019 sme si pripomenuli na krásne dožité jubileá seniorov –jubilantov v našej MČ.  Slávnosť otvoril pán starosta a nasledovalo blahoželanie jubilantom, ktorí dostali pamätný list a ružičku. Všetci prítomní sa nám zapísali do kroniky, odfotili sa s pánom starostom a zábava pokračovala hudbou, o ktorú sa postarali Košickí špivaci a Severanka. Medzi oslávencami nechýbala ani vitálna pani Božena Bodnárová, ktorá sa dožila krásnych 95. narodenín.  

Všetkým ďakujeme a ešte raz všetko najlepšie! 

TS: Zmena otváracích hodín predajných miest počas posledného dňa roka 2018

KOŠICE: Koniec roka 2018 sa blíži a okrem plánov na parádnu silvestrovskú oslavu by sme mali myslieť aj na to,  že šance na dobitie kreditu na BČK či nákup cestovných lístkov sú počas sviatkov obmedzené.  Cestujúcu verejnosť preto chceme informovať o zmene otváracích hodín jednotlivých prevádzok:

TS: Autobusová linka 32 premáva v pôvodnom režime, linka x32 je zrušená.

KOŠICE: Rekonštrukcia Myslavskej cesty sa dnes (20.12.2018) skončila, jej otvorenie prináša zmenu v MHD.

Stránky

Oznámenie o začatí stavebného konania č. MK/A/2019/05546-05/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania " Košice, Detrichová - úprava NN z TS35 - I. etapa , na pozemkoch v katastrálnom území Čermeľ.

 

Vyvesené: 28.01.2019

Zvesené: 12.02.2019

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomností : Jožko.sk, s.r.o.

Naposledy sídlo: Tomášikova 35, Košice - mestská časť Sever

Písomnosť č. 100048921/2019  zo dňa 07.01.2018 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1.

Vyvesené: 28.01.2019

Zvesené: 12.02.2019

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomností : Ing. Peter Bednarik

Naposledy pobyt: Košice - mestská časť Sever

Písomnosti č. 100269459/20198  a 100269500/2019 zo dňa 22.01.2018 sú uložené na Daňovom úrade Košice, Železničná 1, 040 01 Košice.

Vyvesené: 25.01.2019

Zvesené: 09.02.2019

Stránky