Prázdniny na korčuliach

Včerajšie popoludnie (15.08.2018) patrilo veľkým aj malým korčuliarom. V týchto letných horúcich dňoch sa mohli opäť schladiť v Crow arene na letnom korčuľovaní, ktoré Mestská časť Košice – Sever už tradične zorganizovala pre občanov zo Severu. Prítomný bol aj starosta Marián Gaj, ktorý rozdával malým korčuliarom sladké odmeny.

TS: Oznam o dočasnom uzatvorení dobíjacieho miesta

Košice: Dobíjacie miesto BLARO s.r.o. na Werferovej ulici bude od 9.7.2018 do 22.7.2018 zatvorené.

 

     Oznamujeme cestujúcej verejnosti, ktorá využíva dobíjacie miesto BLARO s.r.o., na Werferovej 1/2582 v Košiciach (predajňa kancelárskych potrieb v blízkosti zastávky SOŠ automobilová), že pre čerpanie dovolenky bude v dňoch 9.7.2018 až 22.7.2018 zatvorené.

 

Kontakt:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

Bardejovská 6

043 29 Košice

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vyhlásilo dekrét o odvolaní času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru na území okresov Košice I až IV a okrese Košice – okolie odo dňa 29.06.2018 od 15°° hod. 

Odvolanie !

 

Pošta Košice 6 - oznámenie dočasného zatvorenia pošty

Slovenská pošta, a.s. oznamuje , že s účinnosťou od 01.07.2018 - do 31.08.2018 bude Pošta Košice 6 dočasne zatvorená. Poštové služby v tejto lokalite budú zabezpečené najbližšou poštou Košice 1.

Stránky

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania č. MK/A/2018/11404-06/I/FOD

Stavebný úrad, pracovisko Košice-Staré Mesto vydal oznámenie o začatí stavebného konania "Rekonštrukcia plynovodov UO01593 Košice-Čermeľ" na pozemkoch parcelné čísla 5476/1, 5519/3, 8002,8218/1, 8220, 8284/1, 8284/2, 8284/3, 8284/4, 8284/5, 8284/6, 8284/7, 8284/8, 8284/9, 8341/1, 5551/44,8341/10,5551/41 v katastrálnom území Severné mesto.

Vyvesené: 14.06.2018

Zvesené: 29.06.2018

Upovedomenie formou verejnej vyhlášky

Mesto Košice-Mestská polícia Košice upovedomuje  o odstránení vozidla Škoda Felícia striebornej farby, KE-846ES, toho času bez tabuliek s EČ,  ktorého držiteľ je známy, ktoré bolo dňa 15.05.2018 odovzdané a umiestnené na určené parkovisko autorizovanej spoločnosti Fe-MARKT spol. s.r.o. so sídlom Michalovská 2/A, Košice.

Vyvesené: 12.06.2018

Zvesené: 27.06.2018

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Prešov, pobočka Stará Ľubovňa oznamuje, že písomnosť  č. 101108498/2018 zo dňa 06.06.2018 pre adresáta Ivana  Blaža, naposledy bytom Košice-Sever je uložená na Daňovom úrade Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Prešovská cesta 1, 064 01 Stará Ľubovňa.

Vyvesené: 11.06.2018

Zvesené: 26.06.2018

Stránky