Harmonogram aktuálnych prác údržby verejných priestranstiev v MČ Košice - Sever

Od dnešného dňa, 02. júla 2020 do 08.júla 2020 zabezpečuje Správa mestskej zelene v Košiciach údržbu verejných priestranstiev.

Pre našu MČ Košice - Sever je harmonogram prác nasledovný:

  • Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky, vyprázdňovanie smetných košov

  • Odvoz biologického odpadu v rámci mestskej časti + drvenie konárov PKO - Anička

Pozvánka na zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m VIII. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 22. mája 2020 (piatok) o 14.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Stará spišská cesta od č.d. 2 po č.d. 16 párne: 15. máj 2020 od 08:10 h do 15:30 h

Všetci klienti v ZOS sú negatívni

Dnes, 12.05.2020 sa uskutočnilo testovanie klientov v Zariadení opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91 rýchlotestami, ktoré poskytol Košický samosprávny kraj. Všetky výsledky na ochorenie COVID-19 boli negatívne, z čoho sa veľmi tešíme. Už pred dvoma týždňami 27.04.2020 v areáli Miestneho úradu Košice - Sever boli testovaní spoločnosťou Medirex všetci zamestnanci Zariadenia opatrovateľskej...

Stránky