Oznam pre občanov - Letná údržba komunikácií

Vážení občania,

dovoľte aby sme vás informovali, že v dňoch  03.06.2019 - 05.06.2019 v čase od 07:00 hod. sa bude vykonávať letná údržba formou zametania vnútro blokových komunikácií. K dispozícií budú rozmiestnené na každý deň  4 zametacie stroje, aby vyčistili komunikácie podľa harmonogramu. Prípadné nedostatky budú dočistené pracovníkmi ručne.

03.06.2019 (pondelok) sa bude vykonávať zametanie na uliciach: 

Pozvánka na III. zasadnutie Komisie sociálnej

                                                   Komisia sociálna Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever   
 
                                                                                            P O Z V Á N K A 
 
       Týmto Vás pozývam na 3. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 
 
                                                                                  11.06.2019 /utorok/ o 15.00 hod.  

Oznam pre občanov- rekonštrukcia MHD zastávok na Severe

Vážení občania!

V pondelok 27. 5. 2019 od 9.00 hod. sa začne s rekonštrukciou posledných troch autobusových zastávok košickej mestskej hromadnej dopravy (MHD).  Spoločnosť EUROVIA SK ich bude rekonštruovať v rámci projektu Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov. Pôjde o zastávky OD Mier smer Národná Trieda a Amfiteáter, OD Mier smer Hypermarket Tesco a zastávku Amfiteáter smer Nová nemocnica na Triede SNP.

Stránky