Čistenie komunikácie pred OC Mier

Prosíme  o dodržiavanie prenosného dopravného značenia pred OC Mier, dňa 23.9.2020 bude prebiehať čistenie komunikácie a realizácia vodorovného dopravného značenia. Mali by pribudnúť aj ďalšie parkovacie miesta.

Uzávierka ulice Rampová

Mesto Košice udeľuje žiadateľovi Skanska SK a.s. povolenie úplnej uzávierky Miestnych komunikácií v Košiciach - Sever ulice Rampová kvôli realizácii komplexnej rekonštrukcie 11 kusov výhybiek a úpravy priecestného zabezpečovacieho zariadenia na železničnom priecestí na ulici Rampová v ŽST Košice na prekopávku komunikácie. TERMÍN: od 17.08 2020...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny- august 2020

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Vihorlatská č.d. 2, 4, 6: 28. august 2020 od 08:10 h do 16:30 h Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá...

Anketa „Plocha pre voľný pohyb psov Park duklianskych obetí“

Veľmi nás teší záujem o našu anketu ohľadne výberu pre psov v Parku duklianskych obetí. Celkom sme obdŕžali 517 odpovedí, z toho 246 odpovedí bolo online vyplnenie anketového formulára, 177 anketových lístkov bolo doručených do kvetinárstva, 60 do predajne potravín, 29 na miestny úrad a 5 odpovedí sme obdŕžali mailom. Určite sme nečakali takýto veľký záujem, preto nám vyhodnotenie ankety určite...

Stránky