OZNAM PRE OBČANOV

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 02.04.2020 až do odvolania,  bude Miestny úrad MČ Košice - Sever, Festivalové námestie č. 2 v Košiciach (budova Amfiteátra) otvorený v obmedzenom režime.

 

 

Rekonštrukcia plynovodov Košice - Čermeľ

SPP - distribúcia, a.s. oznamuje, že stavba "Rekonštrukcia plynovodov UO 01593 Košice - Čermeľ", sa uskutoční v: k.ú. Severného mesta - Košice, na uliciach: Národná trieda a Park mládeže. 

Predpokladaný termín realizácie stavby: začiatok: 15.03.2020
                                                              ukončenie: 31.02.2020

Na uvedenej stavbe bude vykonávať činnosť stavbyvedúceho p. Gabriel Hudák, kontakt: 0918 806 637, email: hudak@konstrukta-ke.sk
 

Odstránenie poruchy vody

Dňa 03.03.2020 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na uliciach Čermeľská cesta 58 a Atletická 9. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

Vyhodnotenie ANKETY bývalých detských jaslí na Gerlachovskej 10

Zaujíma vás ako dopadla ANKETA týkajúca sa bývalých detských jaslí na Gerlachovskej ulici č.10 v MČ Košice - Sever? Pozrite si v prílohe výsledky po sčítaní a vyhodnotení každého anketového lístka. 

Stránky