Anketový lístok

Váš názor nás zaujíma a preto radi privítame Vaše návrhy a pripomienky na to, ako by námestie Jána Mathého mohlo v budúcnosti vyzerať a aké funkcie pre obyvateľov by malo spĺňať.

Preto Vás prosíme o vyplnenie anketového lístka:

https://www.survio.com/survey/d/A1R9V6X6H2Y1I7G0D

Odstávky teplej vody v MČ Košice - Sever- 11. august 2021

V stredu, 11. augusta 2021 v čase od 6:00 hod. do 15:00 hod. bude odstávka teplej vody z dôvodu plánovaných prác na rozvode TÚV v správe TEHO s.r.o. na uliciach: Národná trieda – 71, 73, 75, 77, 79, 81 Park mládeže – 2 Národná trieda – 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,...

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - august 2021

Od utorka 10.08.2021 do pondelka 16.08.2021 sú v Mestskej časti Košice - Sever rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na nasledujúcich 7. miestach, a to nasledovne na týchto uliciach: 1. Kostolná / Na Kalvárii 2. Polianska / Lomnická 3. Kavečianska cesta 4. Za štadiónom / Horolezecká 5. Slovenská 6. Stará spišská cesta 7. Štrbská

Podarilo sa odstrániť ďalší stánok

Konečne sa podarilo odstrániť stánok zo zastávky na Mieri smer centrum, aby mohol byť osadený nový prístrešok podľa súčasných predpisov. V krátkom čase je to už druhý stánok, v polovici júna bol odstránený prvý z Havlíčkovej ulice v blízkosti obratiska električiek, ktorý dlhé roky neposkytoval žiadne služby pre obyvateľov. Vieme, že máme aj ďalšie stánky a intenzívne pracujeme na tom, aby sme...

Stránky