Odstránenie poruchy vody

Dňa 10.06.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Tolstého 24.  Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

Pozvánka na III. zasadnutie Komisie finančnej

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

 

Košice, 04.06.2019

Pozvánka na III. zasadnutie Komisie kultúry

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

 

 

Stránky