Odpustová slávnosť na Kalvárii

Saleziáni don Bosca vás srdečne pozývajú na odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie do areála Saleziánskeho strediska na Kalvárii 23 v Košiciach, kde prebehne program odpustovej slávnosti, svätá liturgia a pobožnosť sv. ruženca v časových intervaloch :

14.09.2019 ( sobota)  od 16:30 hod. - 23:00 hod. 

15.09.2019 ( nedeľa) od 07:00 hod. - 13:00 hod.

Ranná brigáda na Podhradovej

Na základe požiadaviek a súčinnosti obyvateľov sme dnes ráno rozmiestnili 6 ton asfaltovej drte na Podhradovej ulici.

Slávnostné otvorenie detského ihriska

Srdečne pozývame občanov na slávnostné otvorenie detského ihriska v rekreačnej oblasti Čermeľ pri zariadení Ovečka, ktoré sa uskutoční 21. augusta 2019 (streda) o 15:00 hod. 

Oprava cesty na Hlinkovej ulici

V priebehu najbližších dní by sa mala začať oprava pravých pruhov cestnej komunikácie na Hlinkovej ulici na úrovni čerpacej stanice.

Dúfame, že všetko prebehne rovnako bezproblémovo a rýchle ako oprava cesty na Národnej triede.

O priebehu prác sa vás budeme snažiť aktuálne informovať.

 

Stránky

Oznámenie o organizovaní kultúrneho podujatia a vyhlásenie príležitostného trhu - koncertu skupiny APOCALYPTICA

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN  č. 47 a prílohami  č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e)  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Košice – Sever    

                                  

Oznámenie o organizovaní kultúrneho podujatia a vyhlásenie príležitostného trhu - koncertu skupiny Limp Bizkit

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN  č. 47 a prílohami  č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e)  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Košice – Sever    

                                  

Vyhlásenie príležitostného trhu počas koncertu HABERA & TEAM

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN  č. 47 a prílohami  č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e)  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Košice – Sever    

                                  

Stránky