Súťaž o najkrajšie vyzdobený zimný balkón alebo zimnú predzáhradku/záhradku

Nezabudnite sa zapojiť do súťaže o najkrajšie vyzdobený zimný balkón alebo zimnú predzáhradku/záhradku. Uzávierka súťaže je 31. januára 2022. Je potrebné vypísať Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vaše fotografie.

 

Odstraňovanie poruchy vody

Dňa 03.12.2021 od 08:30 hod. - 14:00 hod. bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí na ulici Tomášiková 26 - 34.

Od pondelka 29.11.2021 zmena úradných hodín!

Od pondelka 29.11.2021 z dôvodu pandemických opatrení budú zmenené úradné hodiny Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sever každý pracovný deň od 09:00 do 15:00 hod.

Očkovací autobus 28.11.2021

Už v nedeľu 28.11.2021 v našej MČ, pri OD Mier od 09.00 do 15:00 hod., viete prísť na prvú, druhú a aj tretiu dávku. Budeme tam spolu s Vami.

Stránky

Rozhodnutie MK/A/2021/01644-45/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mest, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa rozhodol o dodatočnom povolení stavby " Chata pre individuálnu rekreáciu, Čermeľ". Vyvesený : 03.12.2021 Zvesený : 20.12.2021

Kolaudačné rozhodnutie MK/A/2021/16415-05/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa povoľuje užívanie stavby s názvom " Obnova bytového domu, Národná trieda 70,72,74, Košice". Vyvesené: 02.12.2021 Zvesené: 17.12.2021

Oznámenie o zverejnení zámeru priameho prenájmu

Oznámenie Mestskej časti Košice - Sever o zverejnení zámeru priameho prenájmu podľa ustanovenia § 9a ods. 5, 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. Prenajímateľ: Mestská časť Košice - Sever, Festivalové nám. č. 2, 040 01 Košice Predmet prenájmu: časť pozemku vo vlastníctve mesta Košice, ktorý bol zverený do správy Mestskej časti Košice - Sever na základe Zmluvy o zverení nehnuteľného...

Stránky