Tomášikova opäť slúži obyvateľom

V posledných dňoch sa na mestskú časť obrátilo množstvo občanov, hlavne obyvateľov z Tomášikovej ulice s podnetmi týkajúcimi sa zhoršenej situácie s parkovaním.  Pôvodné dopravné značenie na ľavej strane, v úseku od križovatky s Tolstého ulicou nebolo viditeľné a často dochádzalo k nesprávnemu parkovaniu. Na základe podnetu občana mesto Košice riešilo túto situáciu osadením zákazovej značky. Došlo tým však k výraznému zníženiu počtu parkovacích miest. Na základe komunikácie s mestom Košice a občanmi došlo k prevereniu a posúdeniu dopravnej situácie v lokalite. Výsledkom je obnovenie dopravného značenia umožňujúceho parkovanie aj na ľavej strane. Od dnes 11.12.2018 môžu občania v tomto úseku parkovať po obidvoch stranách. 

TS: Oznam o dočasnom uzatvorení dobíjacieho miesta

DPMK oznamuje cestujúcej verejnosti, ktorá využíva na dobitie kreditu na svojej bezkontaktnej čipovej karte dobíjacie miesto BLARO s.r.o., na Werferovej  1/2582 v Košiciach ( predajňa kancelárskych potrieb v blízkosti zastávky SOŠ automobilová), že toto dobíjacie miesto  bude v dňoch  30.10. – 2.11.2018 pre čerpanie dovolenky  zatvorené. 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

TS: Zákaznícke centrum DPMK na Rooseveltovej ulici bude od 1. novembra 2018 mimo prevádzky

KOŠICE:Dopravný podnik upozorňuje cestujúcu verejnosť, že pre rekonštrukciu priestorov bude  Zákaznícke centrum DPMK na Rooseveltovej 3 pre verejnosť  zatvorené.

Opätovné otvorenie prevádzky  závisí od ukončenia prác.

Najbližším predajným miestom DPMK je predajný stánok DPMK na Námestí osloboditeľov.

Zároveň upozorňujeme, že otváracie hodiny v tomto predajnom stánku budú od 1.novembra upravené (skrátené). Predajné miesto bude otvorené počas pracovných dní v čase 7:00 – 11:30 hod a 12:30 – 17:45 hod.

TS: DPMK otvorí brány verejnosti. Budú sa krstiť nové autobusy, vystúpi Adam Ďurica.

Dopravný podnik mesta Košice pozýva verejnosť na Deň otvorený dverí v sobotu 27.10.2018 v čase od 10:00-17:00 hod. do areálu na Bardejovskej ulici. Súčasťou DOD bude krst nových autobusov. Návštevníkov čaká pestrý program.

Pre prvých 1000 návštevníkov je pripravený darček. Všetci ste srdečne vítaní.

Stránky