Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Nástup je možný ihneď.

Bližšie informácie vám poskytneme na uvedenom kontakte.

 

 

Pozvánka na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 14.3.2024

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 14. marca 2024 /štvrtok/ o 15.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice ...

Pozvánka na 6. zasadnutie Komisie kultúry a podpory komunít Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 13.3.2024

Komisia kultúry a podpory komunít Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 6. zasadnutie Komisie kultúry a podpory komunít Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 13. marca 2024 /streda/ o 16.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice –...

Stránky

Oznámenie o doručení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: MUDr. Pavel Ivanko, Kristína Fráterová. Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Viktor Vávra, Ján Rybár.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Predmet dražby " VŠA, hádzanárske ihrisko".

Rozhodnutie MK/A/2024/07754-07/I/FOD- verejná vyhláška

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad rozhodlo o dodatočnom povolení zmeny stavby s názvom: „ Chata pre individuálnu rekreáciu, Čermeľ, Košice“ na pozemku parcelné číslo 798, 797/4, 794/1, 772, 1503 v katastrálnom území Čermeľ. Vyvesené: 25.4.2024 Zvesené: 10.5.2024

Stránky