Pozvánka na 17. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

Komisia sociálna Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývam na 17. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 13.09.2022 (utorok) o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever Festivalové námestie 2, Košice ...

Odstraňovanie poruchy vody

Dnes, 08.09.2022 bude odstraňovaná porucha na vodovodnom potrubí na ulici Česká č.d.2- bez vody budú ulice Česká a Svornosti v čase od 08.00 do 14:00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Pozvánka na 19. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 19. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa: 14.09.2022 /streda/ o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice Program : 1. Otvorenie 2. Schválenie programu rokovania 3...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 09.11.2022 Úložná doba: od 09.11.2022 do 28.11.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Lenka Budaiová Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 09.11.2022 Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v...

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Mgr. Nataša Szmereková Naposledy pobyt: Košice - mestská časť Sever Písomnosť č. 102897229/2022 zo dňa 26.10.2022 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1. Vyvesené: 08.11.2022 Zvesené: 23.11.2022

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 08.11.2022 Úložná doba: od 08.11.2022 do 28.11.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Dávid Demko

Stránky