Odstraňovanie poruchy vody

Dnes, 01.02.2023 budú pracovníci vodární odstraňovať poruchu na ulici Watsonova a Komenského 58 približne od 8:00 hod. do 15:00 hod. Odstraňovať sa bude na ulici Watsonova 1. Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody na týchto uliciach.

Oprava poruchy vody

Dnes, 30.1.2023 budú pracovníci vodární odstraňovať poruchu na ulici Moravská 60 a Štrbská 8. Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody na týchto uliciach.

Sever je na referendum pripravený

Už túto sobotu, 21. januára sa v mestskej časti Košice - Sever otvorí 14 volebných okrskov, v ktorých bude môcť hlasovať takmer 16 tisíc Severanov. Rozhodovať budú o otázke zmeny znenia ústavy v časti o dĺžke volebného obdobia NR SR. Volebné miestnosti budú v otvorené od 7:00 do 22:00. Referenda sa môže zúčastniť každý plnoletý občan Slovenskej republiky. Pri hlasovaní mimo miesta...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 16.05.2023 Úložná doba: od 16.05.2023 do 05.06.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Štefan Amrich Ladislav Kováč Ladislav Rzuhovský Radoslav Tiburák Marcel Šolc

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Miesto konania: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masdarykova 21, Košice Dátum konania: 21.06.2023 Predmet konania: byt č. 11, Hlinkova 30, súp.č. 613, k.ú. Severné Mesto + spoluvlastnícke podiely Vyvesené: 15.05.2023 Zvesené: 22.06.2023

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností

Adresát písomností: Peter Valenčin Naposledy pobyt: 7237, Košice - mestská časť Sever Písomnosti č. 101253084/2023 a č. 101252439/2023 zo dňa 10.05.2023 sú uložené na Daňovom úrade Košice, Železničná 1. Vyvesené: 15.05.2023 Zvesené: 30.05.2023

Stránky