Oprava poruchy vody

Dnes, 19.12.2022 bude VVS a.s. odstraňovať poruchu na ulici Slovenského, č. d. 1. Bez vody budú ulice – Slovenského , Gogoľova, Havlíčkova , Watsonova. Predpoklad ukončenia opráv tejto poruchy je cca do 14:00 hod.

Prerušenie dodávky pitnej studenej vody

Dnešný deň 15.12.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Watsonová 19 a Slavkovská 14. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00 hod. Ďakujeme za pochopenie

Odstránenie poruchy vody

Dnes, 14.12.2022 v čase od 08:00 do 15:00 hod. bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na uliciach Watsonova, Tomášikova a Slavkovská . Odstraňovanie poruchy bude prebiehať konkrétne na Watsonovej 19 , Tomášikovej 20 a Slavkovskej 14...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Úložná doba od: 03.04.2023 do 21.04.2023. Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Anna Ferčáková Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v Kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Sabína Hrubjáková, Štefan...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Úložná doba: od 31.03.2023 do 19.04.2023. Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Vladimír Radušovský, Jozef Labovský, Arihant Siyal. Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo...

Rozhodnutie SE-OSPOČ-33-14-2023

Ministerstvo vnútra SR, sekcia ekonomiky, oddelenie stavebného poriadku a odborných činností, predlžuje platnosť stavebnéh povolenia pre stavbu " Košice-Sever OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu". Vyvesené: 30.03.2023 Zvesené: 14.04.2023

Stránky