Úradné hodiny v pôvodnom režime od 01.06.2020

Od pondelka 01.06.2020 budú úradné hodiny Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever v pôvodnom režime, samozrejme za dodržania všetkých hygienických a bezpečnostných opatrení. 

ÚRADNÉ HODINY:

PONDELOK   08:00 - 16:00 hod.

UTOROK       08:00 - 16:00 hod.

STREDA        08:00 - 17:00 hod.

ŠTVRTOK     08:00 - 16:00 hod.

PIATOK         08:00 - 15:00 hod.

Začíname nákup a rozvoz základných potravín, drogérie a liekov

Mestská časť Košice - Sever  a Mestská časť Košice – Staré mesto sa rozhodli pomôcť seniorom, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou pri šírení ochorenia COVID 19. Po dohode s firmou OMIDA, predajne KLAS, naše mestské časti zavádzajú novú službu, a to nákup a rozvoz nevyhnutných základných potravín,drogérie a liekov túto službu budeme realizovať prostredníctvom odboru sociálnych vecí a zamestnancov miestneho úradu.

Dovoz obedov do bytu občanov

Aj napriek vyhlásenej mimoriadnej situácií, ktorá na Slovensku nastala v súvislosti s ochorením COVID – 19 spôsobeným koronavírusom, Mestská časť Košice – Sever oznamuje seniorom, ktorí sú odkázan

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,

2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,

3. predajní drogérie,

4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,

Stránky