Od Kataríny po Advent 2023

Srdečne Vás pozývame užiť si vianočnú atmosféru na ďalší ročník podujatia Od Kataríny po Advent.

Uskutoční sa v termíne 24.11.2023-03.12.2023 v parku pri Poliklinike Sever.

Oznam pre obyvateľov

Dňa 6.4.2023 (štvrtok) bude Miestny úrad MČ Košice-Sever z organizačno-technických príčin uzavretý pre verejnosť. Podateľňa bude prijímať podania v čase 8:00-12:00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Sever č. 58/2023, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Sever č. 44/2009 o čistote a o verejnom poriadku

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov sa dňa 22.03.2023 uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Sever č. 44/2009 o čistote a o verejnom poriadku

Stránky