Proces individuálneho plánovania - Hudba lieči telo aj dušu

Liečebné účinky hudby na organizmus človeka sú všeobecne známe. Hudba má pozitívny účinok na fyzický aj psychický stav človeka. V zariadení opatrovateľskej služby ponúkame klientom, v rámci denných aktivít, kontakt s hudbou v jej rôznych podobách. Hudbu využívame, na jednej strane, ako prostriedok relaxácie a navodenia pozitívnych emócii pri počúvaní obľúbených piesní (ľudové, náboženské, relaxačné), na strane druhej, ako metódu aktivizácie klientov k spevu a osobnému prejavu. Hudobne nadanejší, ktorí sa jej venovali účinkovaním v rôznych skupinách či spevokoloch, svojím spevom pozitívne ovplyvňujú nielen svoje prežívanie, ale aj prežívanie ostatných klientov.

Korčuľovanie na Severe v plnom prúde

Na Severe sa v dňoch 27.12. a 28.12.2017 opäť korčuľovalo v Crow aréne. Návštevnosť bola ohromujúca. Za dva dni arénu navštívilo viac ako 550 korčuliarov rôznej vekovej kategórie. Pre veľký záujem sme pre vás pripravili začiatkom januára 2018 ešte dva termíny a to v dňoch 2.1. a 4.1.2018 o 10,00 hod. Váš záujem a korčuliarsky apetít nás veľmi teší a dúfame, že aj v týchto dňoch bude Crow aréna plná vás, Severanov.    

Vianočné posedenie na Odborárskej

Dňa 22.12.2017 sme sa na pozvanie vedenia ŠZŠ Odborárska zúčastnili vianočnej besiedky. Decká predviedli krásny program, vypočuli sme si vianočné vinše aj scénky divadielka Štvorlístok. Slovom nás sprevádzala p. uč. Dalma Strausz, hudbou p. uč. Zuzana Réveszová. Veľmi pekne do celého programu zakomponovali svoje typické rómske tance a piesne, je vidieť, že tanec a hudbu majú v krvi. Celý program ukončila Tichá noc. A spievali ju všetci – tí na javisku aj tí v hľadisku. Celkom na záver sme si prezreli výstavku prác žiakov tejto školy. Bolo na čo pozerať, deti sú naozaj šikovné. 

Tretí sektor v našej mestskej časti – ukončenie cyklu

V celoročnom cykle oddelenia sociálnych vecí, ste sa mali možnosť, od apríla 2017, zoznámiť s ôsmimi organizáciami tretieho sektora, ktoré pôsobia v našej mestskej časti: Občianske združenie Hralandia, Občianske združenie K-art, Občianske združenie Detská železnica Košice, Karpatská nadácia, Občianske združenie Košakt, Občianske združenie Domov v rodine, Občianske združenie Košicki śpivaci, Občianske združenie Záchranný systém Košice.

Stránky