Zimná údržba komunikácií

V zmysle Štatútu mesta Košice a Operačného plánu zimnej údržby správu a údržbu pozemných komunikácií na území mestskej časti Košice-Sever, vrátane zimnej údržby,  vykonáva Mesto Košice prostredníctvom firmy KOSIT, a.s.

 

TS: Zákaznícke centrum DPMK na Rooseveltovej ulici bude od 1. novembra 2018 mimo prevádzky

KOŠICE:Dopravný podnik upozorňuje cestujúcu verejnosť, že pre rekonštrukciu priestorov bude  Zákaznícke centrum DPMK na Rooseveltovej 3 pre verejnosť  zatvorené.

Opätovné otvorenie prevádzky  závisí od ukončenia prác.

Najbližším predajným miestom DPMK je predajný stánok DPMK na Námestí osloboditeľov.

Zároveň upozorňujeme, že otváracie hodiny v tomto predajnom stánku budú od 1.novembra upravené (skrátené). Predajné miesto bude otvorené počas pracovných dní v čase 7:00 – 11:30 hod a 12:30 – 17:45 hod.

TS: DPMK otvorí brány verejnosti. Budú sa krstiť nové autobusy, vystúpi Adam Ďurica.

Dopravný podnik mesta Košice pozýva verejnosť na Deň otvorený dverí v sobotu 27.10.2018 v čase od 10:00-17:00 hod. do areálu na Bardejovskej ulici. Súčasťou DOD bude krst nových autobusov. Návštevníkov čaká pestrý program.

Pre prvých 1000 návštevníkov je pripravený darček. Všetci ste srdečne vítaní.

TS: Prechod na zimný čas, jesenné prázdniny a Dušičky si vyžiadali zmeny v MHD

KOŠICE: V noci zo soboty 27. októbra na nedeľu 28.októbra 2018 budeme spať dlhšie. Prechádzame z letného na zimný čas a o tretej sa posúvajú hodiny späť na druhú hodinu.

Spoje na nočných linkách, ktoré jazdia medzi 2:00 – 3:00 hod, budú vypravené dvakrát – podľa letného, aj podľa zimného času.

Stránky