Pozvánka na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever 14.6.2024

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever

 

 

P O Z V Á N K A

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

 

14. júna 2024 /piatok/ o 15.00 hod.

 

v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever,

Festivalové námestie 2, Košice

 

 

 

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Návrh Záverečného účtu MČ Košice-Sever za rok 2023
  3. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice-Sever na rok 2024 (1. rozpočtové opatrenie)
  4. Rôzne
  5. Záver

      

                          

                                                                                                                                     Mgr. Matej Kundrát

                                                                                                                                predseda komisie finančnej