Dôležité oznamy

Odstránenie poruchy vody

Dňa, 30.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Olivová 19 (Kalvária) a Národná trieda 48 . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00 ...

Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň 29.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Kostolianska cesta č. 67 . . Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00 . Ďakujeme za pochopenie.

Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň 25.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Národná trieda 25.

Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň 22.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Národná trieda 21, Vencová – Magdalénska . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 13:30 .

Odstránenie poruchy vody

Dňa 21.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Junácka . Odstraňovanie poruchy bude prebiehať na Junáckej 5 a 2/A . Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00 hod. Dňa 22.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 15.11.2022 od 08:20 hod. do 16:00 hod. - na uliciach Gogoľova, Kostolianska cesta, Pod kaštieľom, Tŕňová, Urbánkova. V prílohe je podrobný...

Odstraňovanie poruchy vody

Dňa 10.10.2022 bude odstraňovaná porucha na vodovodnom potrubí na ulici Watsonova 31 - Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08.00 hod. do 15:00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 03.10.2022 od 08:10 hod. do 16:30 hod. - na ulici Hrbová č.d. 1, 3

Odstránenie poruchy vody

Dňa, 18.08.2022 bude odstraňovaná porucha vody na ulici Gerlachovská 8 . Bez vody bude ulica Gerlachovská v čase od 14:00 do 19:00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Odstránenie poruchy vody

Dňa 18.08.2022 bude odstraňovaná porucha vody na ulici Horolezecká 5 . Bez vody bude ulica Horolezecká v čase cca od 08:00 do 14:00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Stránky