Plánované prerušenie distribúcie elektriny- 2.5.2023 a 3.5.2023

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne

02.05.2023 a 03.05.2023 od 08:00 hod. do 16:30 hod. - Na Kalvárii, Račí potok, Stará spišská cesta 6964

V prílohe sú uvedené čísla elektromerov, ktorých sa bude týkať plánované prerušenie distribúcie elektriny.