Odstránenie poruchy vody

Upozorňujeme obyvateľov, že dnešný deň 14.06.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Horolezecká 6. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00. Konkrétne ide o ulice Horolezecká a Atletická.