Aktuálne výzvy

Spotrebný materiál – náplne do laserových, atramentových tlačiarní a multifunkčných zariadení

POZVÁNKA
Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:
Spotrebný materiál – náplne do laserových, atramentových tlačiarní a multifunkčných zariadení.
Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice
Akceptovať budeme ponuky doručené do 15.04.2015 do 10:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.
PREDMET

Spotrebný materiál – hygienické a čistiace prostriedky

POZVÁNKA
Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Spotrebný materiál – hygienické a čistiace prostriedky.
Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice
Akceptovať budeme ponuky doručené do 9.04.2015 do 10:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.
PREDMET
Vo Vašom návrhu uvádzajte cenu za dodanie objednaného tovaru.

Spotrebný materiál – kancelárske potreby

POZVÁNKA

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Spotrebný materiál – kancelárske potreby. Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

Akceptovať budeme ponuky doručené do 9.04.2015 do 10:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.

 

 

PREDMET

Zriadenie a prenájom páru nenasvieteného optického vlákna na dátový prenos videosignálu kamerového systému Mestskej časti Košice – Sever.

Názov predmetu zákazky:

Zriadenie a prenájom páru nenasvieteného optického vlákna na dátový prenos videosignálu kamerového systému Mestskej časti Košice – Sever.

Zákazka (zmluva) je na: poskytnutie služby na dobu určitú 48 mesiacov.

Opis predmetu zákazky:

Viď. príloha č. 1

Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH):  2 200,00 EUR

Nakladanie s odpadom

Pozvánka

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Nakladanie s odpadom.

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese: Mestská časť Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Akceptovať budeme ponuky doručené do 26.3.2015 do 14:00 hodiny do KPK – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.

Predmet

Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia vo vymedzených objektoch MČ Košice – Sever v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území Mesta Košice na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení.

Pozvánka

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:

Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia vo vymedzených objektoch MČ Košice – Sever v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území Mesta Košice na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení.

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Podlimitná zákazka - Poskytovanie a dovoz stravy pre ZOS

Podlimitná zákazka za účelom poskytnutia služieb s názvom: Poskytovanie a dovoz stravy pre ZOS. Výzva je zverejnená na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie

http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/287331

4629 - WYS

Vestník č. 41/2015 - 26.02.2015

Druh zakázky: Služby  

Výzva na účasť vo výberovom konaní - Poskytovanie a donáška teplého hlavného jedla pre zamestnancov MČ Košice – Sever pracujúcich v ZOS

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:

„Poskytovanie a donáška teplého hlavného jedla pre zamestnancov MČ Košice – Sever pracujúcich v ZOS“

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. Akceptovať budeme ponuky doručené do 02.03.2015 do 09.00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.          

Predpokladaná hodnota zákazky

Podlimitná zákazka – Poskytovanie teplého hlavného jedla pre prijímateľov opatrovateľskej služby

6. február 2015

Podlimitná zákazka za účelom poskytnutia služieb s názvom: Poskytovanie teplého hlavného jedla pre prijímateľov opatrovateľskej služby. Výzva je zverejnená na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie                                                                                                                                                                           http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/284996

Stránky