Aktuálne výzvy

AKTUALIZOVANÉ: VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV - RODINNÉ CENTRUM NA SEVERE

Oznamujeme verejnosti, že termín na predkladanie projektov sa posúva o týždeň neskôr. Svoje projekty nám teda môžete zasielať až do 21.07.2012 (sobota)  do 10.00 hod. Ostatné časti Výzvy sú nezmenené.

Výzva na účasť vo výberovom konaní

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Regulácia škodcov vo vymedzených objektoch MČ Košice – Sever v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území Mesta Košice na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení.

Výberové konanie sa uskutoční formou doručenia zapečatených obálok na adrese:

Mestská časť Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Vašu ponuku môžete zadávať až do:  21.03.2012

Výzva na účasť vo výberovom konaní

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní na dodanie občerstvenia a teplého jedla pre okrskové volebné komisie v MČ Košice – Sever na deň volieb do NR SR. Výberové konanie sa uskutoční formou doručenia zapečatených obálok na adresu: Mestská časť Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.  Vašu ponuku môžete zadávať až do: 29.02.2012. Obálku označte heslom "Stravovanie Voľby do NR SR 2012  NEOTVÁRAŤ".  V prípade Vášho záujmu si preštudujte zadávacie podmienky, predmet, harmonogram

Stránky