Aktuálne výzvy

Výzva na účasť vo výberovom konaní

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Regulácia škodcov vo vymedzených objektoch MČ Košice – Sever v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území Mesta Košice na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení.

Výberové konanie sa uskutoční formou doručenia zapečatených obálok na adrese:

Mestská časť Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Vašu ponuku môžete zadávať až do:  21.03.2012

Výzva na účasť vo výberovom konaní

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní na dodanie občerstvenia a teplého jedla pre okrskové volebné komisie v MČ Košice – Sever na deň volieb do NR SR. Výberové konanie sa uskutoční formou doručenia zapečatených obálok na adresu: Mestská časť Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.  Vašu ponuku môžete zadávať až do: 29.02.2012. Obálku označte heslom "Stravovanie Voľby do NR SR 2012  NEOTVÁRAŤ".  V prípade Vášho záujmu si preštudujte zadávacie podmienky, predmet, harmonogram

Stránky