OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA - Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mestská časť Košice - Sever

Časť: 3: Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mestská časť Košice - Sever

1) STRUČNÝ OPIS Zabezpečenie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa/verejných obstarávateľov formou zabezpečenia reštauračných služieb, bufetových služieb a pod. na základe akceptovania stravných lístkov uchádzača v rôznych nominálnych hodnotách.2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) Hlavný predmet
Hlavný slovník: 55300000-33) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH Predpokladaný počet dodaných stravných lístkov cca 4900 ksPredpokladaná hodnota zákazky, ak je známa, bez DPH Hodnota 14 875,0000 EUR  Kontaktné miesto: Slovenské centrum obstarávania, Hurbanovo námestie 46, 972 01 Bojnice
Kontaktná osoba: Sylvia Gendiarová
Mobil: +421 914322931
Telefón: +421 914322931
Fax: +421 465422966
Email: gendiarova@i-sco.sk

Podrobné informácie nájdete na webstránke Úradu pre verejné obstarávanie (klikni TU), alebo v prílohe.