Informácia o zadávaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác

INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZIEK NA OBSTARANIE TOVARU, SLUŽIEB A PRÁC
P. č.Dátum zverejneniaPredmet zákazkyDohodnutá cena  (v € bez DPH)Termin zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)
1.05.09.2013Oprava uličných žľabov "Kalvária"1 400,-09.09.2013
2.28.11.2013Stavebné práce - opravy v suteréne Denného centra10 000.-04.12.2013
3.28.11.2013Stavebné práce - Riešenie statickej dopravy na Vodárenskej ulici č. 15-19 a 21-2529 990,-04.12.2013
4.28.11.2013Oprava troch striech - havarijný stav11 000,-04.12.2013