VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ - „Tlač občasníka - Kuriér zo Severu“

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:
„Tlač občasníka – Kuriér zo Severu“.
Výberové konanie sa uskutoční formou doručenia emailu s prílohami na adresu:
jaroslav.karola@kosicesever.sk
Vašu ponuku môžete zadávať do: 14.11.2012 10.00 hod.
V prípade Vášho záujmu si preštudujte zadávacie podmienky, predmet, harmonogram.