Dohoda č. 22/41/012/27 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Číslo dokladu: 
45/2022