Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Objednávka č. 42-47, 24.04.2019 - 29.04.2019 24.04.2019 - 29.04.2019 29.04.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 22-30 12.3.2019-21.3.2019 29.04.2019 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Dodatok č.1 k poistnej zmluve 43/2019 25.04.2019 Komunálna poisťovňa, a.s.
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 41/2019 18.04.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
Objednávka č. 37-41, 08.04.2019 -16.04.2019 08.04.2019 -16.04.2019 16.04.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Darovacia zmluva 40/2019 12.04.2019 Rebuy Star Lottery s.r.o.
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania 39/2019 12.04.2019 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Darovacia zmluva 34/2019 09.04.2019 KOSIT a.s., Rastislavová 98, Košice
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe 38/2019 09.04.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 35/2019 09.04.2019 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 so sídlom: Polárna 18, 040 12 Košice
Dodatok č.1 k Zmluve na zabezpečenie - zhodnotenia odpadu 29/2019 08.04.2019 ENVI - TRADE spol.s.r.o.
Zmluva o prenájme páru nenasvieteného optického vlákna 37/2019 05.04.2019 Antik Telekom s.r.o.
Zmluvu o poskytovaní služieb supervízie 32/2019 02.04.2019 Hviezdičky ŽIVOTA, o.z., Smolník 321, 055 66 Smolník
Zmluva o prenájme reklamnej plochy 28/2019 02.04.2019 JUMP, s.r.o. Bauerova 1, 040 23 Košice
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 30/2019 29.03.2019 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Faktúry marec 2019 marec 2019 29.03.2019 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávka č. 31-36, 22.03.2019 - 29.03.2019 22.03.2019 - 29.03.2019 29.03.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní kultúrneho podujatia v KSC 21/2019 27.03.2019 Občianska iniciatíva Poď na dvor
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 03/2019 26/2019 27.03.2019 Spojená škola Odborárska 2, Košice
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 022019 25/2019 27.03.2019 Gymnázium Park mládeže 5, Košice
Zmluva o výpožičke č. 24342019 24/2019 27.03.2019 Základná škola Polianska 1, Košice
Zmluva o výpožičke č. 03/2019/227 23/2019 27.03.2019 Základná škola Hroncova 23, Košice
Zmluva o výpožičke č. 252072019 27/2019 27.03.2019 Základná škola Tomášikova 31, Košice
Zmluva na zabezpečenie zneškodnenia/zhodnotenia odpadu 22/2019 25.03.2019 ENVI – TRADE spol. s r. o
Dodatok č.1 k Zmluve č.12/2015 o pripojení a užívaní dvoch párov žíl nenasvieteného optického vlákna 36/2019 25.03.2019 Antik Telekom s.r.o.

Stránky