Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Objednávka č.171 - 179 21.11.2019 - 29.11.2019 29.11.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Dohoda č. 19/41/012/91 95/2019 27.11.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Dohoda č. 19/41/012/90 94/2019 27.11.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Zmluva č. 30-000157650PO2019 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou 93/2019 27.11.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Objednávka č.156 . 170 11.11.2019 - 20.11.2019 20.11.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o poskytnutí dotácie 92/2019 18.11.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach
Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345S/2019 91/2019 15.11.2019 Východoslovenská distribučná , a.s.
Zmluva o vysporiadaní a úhrade nákladov za dodávku elektrickej energie 90/2019 07.11.2019 Vojtech Karaba - Minerva
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve 4419012526 89/2019 05.11.2019 Komunálna poisťovňa, a.s.
Objednávka č.152-155 29.10.2019 - 04.11.2019 04.11.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Faktúry október/2019 október/2019 31.10.2019 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme
Zmluva o akceptácii platobných kariet č. N10527-01/19 88/2019 29.10.2019 VÚB BANKA, a.s.
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 87/2019 24.10.2019 Orange Slovensko a.s.
Objednávka č.148-151 14.10. - 22.10.2019 22.10.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Darovacia zmluva 86/2019 16.10.2019 Ing. Juraj Vajda
Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve č. 4419012526 85/2019 15.10.2019 Komunálna poisťovňa, a.s.
Objednávka č. 135-147, 04.10.2019 - 10.10.2019 04.10.2019 - 10.10.2019 10.10.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 126-134, 30.09.2019 - 09.10.2019 30.09.2019 - 09.10.2019 09.10.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Faktúry september 2019 september/ 2019 30.09.2019 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Zmluva o poskytnutí dotácie 82/2019 27.09.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach
Zmluva o poskytnutí dotácie 84/2019 27.09.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach
Zmluva o poskytnutí dotácie 83/2019 27.09.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach
Objednávka č. 122-125, 20.09.2019 - 27.09.2019 20.09.2019 - 27.09.2019 27.09.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb 81/2019 18.09.2019 Slovak Telekom, a.s.
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 80/2019 18.09.2019 Slovak Telekom, a.s.

Stránky