Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Faktúry január 2020 január 2020 31.01.2020 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie 8/2020 30.01.2020 Hviezdičky Života o.z.
Objednávka č. 4-10, 14.01.2020 - 23.01.2020 14.01.2020 - 23.01.2020 23.01.2020 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Dohoda o zabezpečení podmienok aktivačnej činnosti a o poskytnutí príspevku na nevyhnutné náklady spojené s aktivačnou činnosťou v rámci projektu „Pomôž svojej obci“ 7/2020 22.01.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Zmluva o poskytovaní služieb – iMprove GROUP s.r.o. 6/2020 10.01.2020 iMprove GROUP, s.r.o., Košice
Objednávky č.1 - 3 03.01. – 10.01.2020 10.01.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1060180416 2/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice
Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1020112715 1/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice
Príloha č. 6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1060180416 – Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2020 5/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice
Príloha č. 6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1020112715 – Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2020 4/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice
Príloha č.5 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody – rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 3/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice
Faktúry december/2019 december 2019 30.12.2019 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme
Objednávka č.188 - 193 12.12.2019 -20.12.2019 20.12.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o zriadení a prenájme páru nenasvieteného optického vlákna ( dark fiber) kamerový systém 105/2019 17.12.2019 Antik Telecom s.r.o.
Zmluva o poskytnutí dotácie 104/2019 13.12.2019 Základná škola, Tomášikova 31, Košice
Zmluva o poskytnutí dotácie 103/2019 12.12.2019 RZ pri Materskej škole Polianska 4
Zmluva o poskytnutí dotácie 102/2019 12.12.2019 Základná škola Polianska 1, Košice
Objednávka č.180 - 187 02.12.2019 - 11.12.2019 11.12.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o dielo„OPRAVA VEREJNEJ KOMUNIKÁCIE – CHODNÍKA NA UL. ČÁRSKEHO“ 101/2019 10.12.2019 COLAS Slovakia a.s.
Zmluva o dielo „OPRAVA VEREJNEJ KOMUNIKÁCIE – CHODNÍKA NA UL. OBRANCOV MIERU“ 100/2019 10.12.2019 COLAS Slovakia a.s.
Zmluva o dielo „OPRAVA VEREJNEJ KOMUNIKÁCIE – CHODNÍKA NA UL. SZAKKAYHO“ 99/2019 10.12.2019 COLAS Slovakia a.s.
Zmluva o poskytnutí dotácie 98/2019 10.12.2019 ZŠ Hroncova 23
Zmluva o poskytnutí dotácie 97/2019 10.12.2019 Gymnázium Park mládeže 5
Zmluva o poskytnutí dotácie 96/2019 10.12.2019 DOMKO - Domov sociálnych služieb
Faktúry november 2019 november/2019 29.11.2019 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme

Stránky