Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Dodatok k Zmluve č. A6885923 o poskytovaní verejných služieb 2/2018 02.02.2018 Orange Slovensko a.s.
Zoznam faktúr uhradených v 01/2018 01/2018 31.01.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi.... 1/2018 26.01.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
Objednávky č. 5 - 9, 18.01.2018-27.01.2018 18.01.2018-27.01.2018 26.01.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č. 1 - 4, 03.01.2018-12.01.2018 03.01.2018-12.01.2018 12.01.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zoznam faktúr uhradených v 12/2017 12/2017 29.12.2017 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky č. 137-139 27.12. - 29.12.2017 27.12.2017-29.12.2017 29.12.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
HROMADNÁ LlCENČNÁ ZMLUVA - SOZA 96/2017 96/2017 29.12.2017 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava2
Kolektívna zmluva na rok 2018 95/2017 20.12.2017 Prvá základná odborová organizácia
Objednávky č. 128-136 11.12.-20.12.2017 11.12.2017 - 20.12.2017 20.12.2017 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme
Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi.... 94/2017 18.12.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
Nájomná zmluva 92/2017 12.12.2017 Milota Čarná - MILOTKA, Bankov 1370/23, 04001 Košice
Dodatok č. 6 k poistnej zmluve číslo 411007561 90/2017 08.12.2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava1
Objednávky č. 118-127, 30.11.2017-08.12.2017 30.11.2017-08.12.2017 08.12.2017 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme
Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi.... 93/2017 05.12.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
Zmluva o dielo 84/2017 04.12.2017 Cubs, s.r.o.
Zmluva o poskytnutí služieb 85/2017 04.12.2017 Cubs plus, s.r.o.
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osoby 91/2017 04.12.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
Darovacia zmluva 89/2017 30.11.2017 KSC group s.r.o., Jenisejská 14, 04012 Košice
Zoznam faktúr uhradených v 11/2017 11/2017 29.11.2017 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Zmluva o krátkodobom nájme 87/2017 29.11.2017 Johnny servis s.r.o., Gajary - Dolečky, P.O.BOX 3, 90061 Gajary
Darovacia zmluva 86/2017 29.11.2017 MV Building s.r.o.Štítova 1, 04001 Košice
Objednávky č. 110- 117 21.11-29.11.2017 21.11.2017-29.11.2017 29.11.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Príloha č.3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100000345S/2017 88/2017 29.11.2017 Východoslovenská distribučná a.s.
Objednávky č. 107 - 109 9.11.- 15.11.2017 9.11.2017 - 15.11.2017 15.11.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe

Stránky