Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Dodatok č. 3 k Zmluve o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy 26/2018 03.07.2018 Mesto Košice
Zoznam faktúr uhradených v 06/2018 6/2018 29.06.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky č. 80 - 83, 18.06.2018 - 27.06.2018 18.06.2018 - 27.06.2018 27.06.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Dodatok č 1. k Zmluve o poskytovaní služieb supervízie 37/2018 22.06.2018 Zrkadlenie, o. z., Banícka 508/41, 056 01 Gelnica
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 36/2018 19.06.2018 Orange Slovensko a.s.
Objednávky č. 75-79, 08.06.2018-15.06.2018 08.06.2018-15.06.2018 15.06.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 68-75, 01.06.2018-08.06.2018 01.06.2018-08.06.2018 08.06.2018 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Darovacia zmluva 35/2018 07.06.2018 doc. Ing. Peter Blišťan, PhD.
Darovacia zmluva 34/2018 07.06.2018 Mgr. Vladimír Vágási
Dodatok č.1 k Zmluve 1060180416 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody 29/2018 04.06.2018 Tepelné Hospodárstvo s. r. o. Košice
Dodatok č.1 k Zmluve 1020112715 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody 28/2018 04.06.2018 Tepelné Hospodárstvo s. r. o. Košice
Darovacia zmluva 33/2018 01.06.2018 Ing. Štefán Kertes
Darovacia zmluva 32/2018 31.05.2018 Ing. Jozef FILIPKO
Darovacia zmluva 31/2018 31.05.2018 prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD.
Darovacia zmluva 30/2018 31.05.2018 Ing. Erik Haľko
Zoznam faktúr uhradených v 05/2018 5/2018 31.05.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky č. 61-67, 21.5.2018-30.05.2018 21.5.2018-30.05.2018 30.05.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva pri organizácii podujatia v Amfiteátri v Košiciach 23/2018 23.05.2018 K13 - Košické kultúrne centrá
Darovacia zmluva 25/2018 23.05.2018 Anton Švajlen
Darovacia zmluva 24/2018 23.05.2018 MVDr. Dagmar Kažimírová
Zmluva o krátkodobom nájme 18/2018 22.05.2018 TL agency s.r.o., Vašinova 16, 949 01 Nitra
Objednávky č. 53 - 60, 10 -19.5.2018 10.05.-19.5.2018 18.05.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Darovacia zmluva 22/2018 17.05.2018 Ing. Kosmas Bekiaris
Darovacia zmluva 21/2018 17.05.2018 KOSIT a.s., Rastislavová 98, Košice
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby 20/2018 15.05.2018 MEDISON, s.r.o.

Stránky