Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Zoznam faktúr uhradených v 04/2018 4/2018 30.04.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2018 17/2018 30.04.2018 Prvá základná odborová organizácia
Objednávky č. 46 - 47, 16.4.2018 - 25.4.2018 16.4.2018-25.4.2018 25.04.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia 16/2018 18.04.2018 TL agency s.r.o., Vašinova 16, 949 01 Nitra
Objednávky č. 42 - 45 05.04.-13.04.2018 05.04.2018-13.04.2018 13.04.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o poskytnutí dotácie 15/2018 10.04.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach
Zmluva o poskytnutí dotácie 14/2018 10.04.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 13/2018 05.04.2018 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 so sídlom: Polárna 18, 040 12 Košice
Objednávky č. 34 - 41, 26.03.2018-04.04.2018 26.3.2018-4.4.2018 04.04.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zoznam faktúr uhradených v 03/2018 3/2018 29.03.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky č. 27-33, 13.03.2018-22.03.2018 13.3.2018-22.3.2018 22.03.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o poskytnutí dotácie 12/2018 15.03.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby 11/2018 14.03.2018 Mesto Košice, Trieda SNP 1280/48A, Mestská časť Košice - Západ
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie 10/2018 09.03.2018 Zrkadlenie, o. z., Banícka 508/41, 056 01 Gelnica
Objednávky č. 24 - 26, 01.03.2018-09.03.2018 1.3.2018-9.3.2018 09.03.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe 9/2018 07.03.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
Zmluva o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti 8/2018 06.03.2018 Arcidiecézna charita Košice
Zoznam faktúr uhradených v 02/2018 02/2018 28.02.2018 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme
Objedńavky č. 20-23, 13.02.-22.02.2018 13.02-22.02.2018 22.02.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Rámcová kúpna zmluva 4/2018 21.02.2018 Aqua pro europe, a.s.
Zmluva o dielo č. 584/2018 7/2018 14.02.2018 KOSIT a.s., Rastislavová 98, Košice
Dohoda o ukončení právneho zastupovania 6/2018 14.02.2018 JUDr. Martin Fabián - advokát
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 5/2018 14.02.2018 Mestská časť Košice - Sever
Objednávky č. 10 - 19, 31.01.2018-09.02.2018 31.01.2018-09.02.2018 09.02.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o poskytovaní služieb 3/2018 02.02.2018 iMprove GROUP, s.r.o., Mlynárska 16, Košice

Stránky