Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Zmluva o poskytnutí dotácie 61/2019 18.06.2019 SR RZ-RZ pri Materskej škole Watsonova 2
Zmluva o poskytnutí dotácie 60/2019 17.06.2019 ASAP FINANCE, s.r.o., Kováčska 247/29, 040 01 Košice
Objednávka č. 70-80, 07.06.2019 - 16.06.2019 07.06.2019 - 16.06.2019 16.06.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o poskytnutí dotácie 59/2019 14.06.2019 ZŠ Polianska 1, 040 01 Košice
Zmluva o poskytnutí dotácie 58/2019 14.06.2019 SR RZ –RZ pri Materskej škole Polianska 4, 040 01 Košice
Zmluva o poskytnutí dotácie 57/2019 14.06.2019 OA Watsonova 61, Košice
Zmluva o poskytnutí dotácie 56/2019 11.06.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 55/2019 10.06.2019 Orange Slovensko a.s.
Faktúry máj 2019 máj 2019 31.05.2019 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávka č. 56-65, 16.05.2019 - 24.05.2019 16.05.2019 - 24.05.2019 24.05.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Mimosúdna dohoda o urovnaní práv 53/2019 23.05.2019 Ing. Viliam Beňo, Košice
Mimosúdna dohoda o urovnaní práv 52/2019 23.05.2019 Mgr. Natália Novitzká, Košice
Mimosúdna dohoda o urovnaní práv 51/2019 23.05.2019 Ing. Peter Berta, Košice
Rámcová zmluva - stavebné práce 54/2019 21.05.2019 4Season s.r.o.
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu 19/2019 21.05.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 032019 50/2019 17.05.2019 Gymnázium Park mládeže 5, 040 01, Košice
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 04/2019 49/2019 17.05.2019 Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice
Zmluva o výpožičke č. 04/2019/227 48/2019 17.05.2019 Základná škola Hroncova 23, Košice
Zmluva o výpožičke č. 24352019 47/2019 17.05.2019 Základná škola Polianska 1, Košice
Zmluva o výpožičke č. 252102019 46/2019 17.05.2019 Základná škola Tomášikova 31, Košice
Objednávka č. 48-55, 06.05.2019 - 15.05.2019 06.05.2019 - 15.05.2019 15.05.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o nájme nebytových priestorov 45/2019 09.05.2019 SME RODINA, Boris Kollár
Objednávka č. 66-69, 27.05.2019 - 05.06.2019 27.05.2019 - 05.06.2019 06.05.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o spolupráci 33/2019 30.04.2019 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Základná organizácia 8, 040 01 Košice I. – Sever
Dohodu o ukončení Zmluvy o nájme pozemkov a stavby 44/2019 30.04.2019 Lekáreň IZIS, s.r.o.

Stránky