Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Dodatok č.6 10/2019 25.03.2019 Mesto Košice
Kúpna zmluva 20/2019 21.03.2019 Ing. Miroslav Hudák
Objednávka č. 22-30, 12.03.2019 - 21.03.2019 12.03.2019 - 21.03.2019 21.03.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Kúpna zmluva 31/2019 21.03.2019 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o.
Zmluva o výpožičke č. 02/2019/227 18/2019 12.03.2019 Základná škola Hroncova 23, Košice
Zmluva o výpožičke č. 24332019 17/2019 12.03.2019 Základná škola Polianska 1, Košice
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 02/2019 16/2019 12.03.2019 Spojená škola Odborárska 2, Košice
Zmluva o výpožičke č. 252062019 14/2019 12.03.2019 Základná škola Tomášikova 31, Košice
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 012019 15/2019 12.03.2019 Gymnázium Park mládeže 5, Košice
Objednávka č. 15-21, 27.02.2019 - 08.03.2019 27.02.2019 - 08.03.2019 08.03.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O POSKYTOVANÍ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI č. 1 / 2018 13/2019 07.03.2019 Arcidiecézna charita Košice
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov 12/2019 01.03.2019 Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby 11/2019 01.03.2019 Mesto Košice
Faktúry február 2019 február 2019 28.02.2019 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 1-9/2019-CPKE-ON 9/2019 14.02.2019 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi 8/2019 08.02.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
Kúpna zmluva 7/2019 08.02.2019 Marián Gaj
Kúpna zmluva 6/2019 08.02.2019 Marián Gaj
Kúpna zmluva 5/2019 08.02.2019 Marián Gaj
Objednávka č. 9,10, 30.01.2019-.08.02.2019 30.01.2019-.08.02.2019 08.02.2019 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Faktúry január 2019 január 2019 31.01.2019 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Dohoda o ukončení Zmluvy o právnej pomoci 4/2019 31.01.2019 JUDr. Martin Fabián- advokát
Kolektívna zmluva na roky 2019-2020 3/2019 31.01.2019 Prvá základná odborová organizácia
Objednávka č.3 - č.8 21.01. - 30.01.2019 30.01.2019 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 11-14, 12.01.2019 - 21.01.2019 12.01.2019 - 21.01.2019 21.01.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe

Stránky