Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Kúpna zmluva 79/2019 18.09.2019 Slovak Telekom, a.s.
Dodatok č. 1/2019 k zmluve č. 1060180416 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody 78/2019 17.09.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
Dodatok č. 1/2019 k zmluve č. 1020112715 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody 77/2019 17.09.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
Objednávka č. 115-121, 10.09.2019 - 16.09.2019 10.09.2019 - 16.09.2019 16.09.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o spolupráci 76/2019 10.09.2019 K-art, občianske združenie
Kúpna zmluva č. 2019001402 75/2019 09.09.2019 Mesto Košice
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb supervízie č. 32/2019 74/2019 04.09.2019 Hviezdičky ŽIVOTA, o.z.
Faktúry august 2019 august/2019 30.08.2019 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme
Objednávka č. 111-114, 20.08.2019 - 28.08.2019 20.08.2019 - 28.08.2019 28.08.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o spolupráci 73/2019 22.08.2019 Divadlo Actor pod vežou Košice, o.z.
Objednávky č. 103-110, 09.08.2019 - 18.08.2019 09.08.2019 - 18.08.2019 16.08.2019 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 94-102, 30.07.2019 - 08.08.2019 30.07.2019 - 08.08.2019 08.08.2019 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku č. 01/2019/V 72/2019 31.07.2019 Mestská časť Košice – Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice
Faktúry júl 2019 júl 2019 31.07.2019 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme
Objednávka č. 89-93, 17.07.2019 - 26.07.2019 17.07.2019 - 26.07.2019 26.07.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Dohoda o ukončení zmluvy o zverení hnuteľného majetku mesta do správy č. 2017000710 zo dňa 18.4.2017 71/2019 19.07.2019 Mesto Košice
Objednávka č. 84-88, 06.07.2019 - 12.07.2019 06.07.2019 - 12.07.2019 12.07.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci 70/2019 11.07.2019 Mestská časť Košice - Západ
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 2003/00102/SMH/32 o zverení majetku mesta do správy 69/2019 09.07.2019 Mesto Košice
Zmluva o poskytnutí dotácie 68/2019 04.07.2019 SR RZ –RZ pri Materskej škole, Park mládeže 4, 040 01 Košice
Faktúry jún 2019 jún 2019 28.06.2019 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2019 - 2020 67/2019 28.06.2019 Prvá základná odborová organizácia
Objednávka č. 81-83, 20.06.2019 - 28.06.2019 20.06.2019 - 28.06.2019 28.06.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Dohoda o započítaní pohľadávok 66/2019 26.06.2019 Lekáreň IZIS, s.r.o., Kavečianska cesta 23, 040 01 Košice – Mestská časť Sever
Dohoda o vysporiadaní technického zhodnotenia nehnuteľnosti 65/2019 26.06.2019 Lekáreň IZIS, s.r.o., Kavečianska cesta 23, 040 01 Košice – Mestská časť Sever

Stránky