Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Darovacia zmluva 24/2018 23.05.2018 MVDr. Dagmar Kažimírová
Zmluva o krátkodobom nájme 18/2018 22.05.2018 TL agency s.r.o., Vašinova 16, 949 01 Nitra
Objednávky č. 53 - 60, 10 -19.5.2018 10.05.-19.5.2018 18.05.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Darovacia zmluva 22/2018 17.05.2018 Ing. Kosmas Bekiaris
Darovacia zmluva 21/2018 17.05.2018 KOSIT a.s., Rastislavová 98, Košice
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby 20/2018 15.05.2018 MEDISON, s.r.o.
Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia 19/2018 11.05.2018 TL agency s.r.o., Vašinova 16, 949 01 Nitra
Objednávky č. 48 - 52, 30.04. 09.05.2018 30.04. - 09.05.2018 09.05.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zoznam faktúr uhradených v 04/2018 4/2018 30.04.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2018 17/2018 30.04.2018 Prvá základná odborová organizácia
Objednávky č. 46 - 47, 16.4.2018 - 25.4.2018 16.4.2018-25.4.2018 25.04.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia 16/2018 18.04.2018 TL agency s.r.o., Vašinova 16, 949 01 Nitra
Objednávky č. 42 - 45 05.04.-13.04.2018 05.04.2018-13.04.2018 13.04.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o poskytnutí dotácie 15/2018 10.04.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach
Zmluva o poskytnutí dotácie 14/2018 10.04.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 13/2018 05.04.2018 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 so sídlom: Polárna 18, 040 12 Košice
Objednávky č. 34 - 41, 26.03.2018-04.04.2018 26.3.2018-4.4.2018 04.04.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zoznam faktúr uhradených v 03/2018 3/2018 29.03.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky č. 27-33, 13.03.2018-22.03.2018 13.3.2018-22.3.2018 22.03.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o poskytnutí dotácie 12/2018 15.03.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby 11/2018 14.03.2018 Mesto Košice, Trieda SNP 1280/48A, Mestská časť Košice - Západ
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie 10/2018 09.03.2018 Zrkadlenie, o. z., Banícka 508/41, 056 01 Gelnica
Objednávky č. 24 - 26, 01.03.2018-09.03.2018 1.3.2018-9.3.2018 09.03.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe 9/2018 07.03.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
Zmluva o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti 8/2018 06.03.2018 Arcidiecézna charita Košice

Stránky