VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ - Stavebné práce – opravy v suteréne Denného centra

Mestská časť Košice - Sever Vás pozýva na účasť vo výberovom konaní:Stavebné práce - opravy v suteréne Denného centra.

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Akceptovať budeme ponuky doručené do 29. 11. 2013 do 13:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.

Všetky informácie nájdete v priloženej dokumentacii.